Вы здесь

Открытые туры подачи конкурсных заявок

Стратегию информирования фондов политики сплочения Европейского союза на 2014-2020 можно найти здесь:

Наименование тура подачи конкурсных заявок Время начала и окончания тура подачи конкурсных заявок Минимальная и максимальная сумма денежного пособия Минимальная и максимальная ставка % денежного пособия Ответственная исполнительная единица
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
с 01.11.2014 по 31.12.2021
Sihtasutus Innove
1.2.1 ATV2 Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
с 21.11.2016 по 31.08.2023
5 000 100% Sihtasutus Innove
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
с 12.07.2018 по 31.08.2022
85% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3)
с 09.06.2017 по 31.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2)
с 09.06.2017 по 31.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
14.1.1 Abifond Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimused
с 01.10.2014 по 31.12.2023
Sihtasutus Innove
2.2.1 ATV jooksev Väiketoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused)
с 12.06.2018 по 31.12.2019
15 000 / 40 000 85% Sihtasutus Innove
2.2.1 ATV Põhitoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused)
с 03.12.2018 по 11.02.2019
50 000 / 300 000 85% Sihtasutus Innove
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine
с 01.10.2018 по 31.05.2021
Sihtasutus Innove
2014-2021.1.2.4.1
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.2.1 ATV jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine
с 28.06.2018 по 31.12.2021
50 100 / 400 000 85% Sihtasutus Innove
3.2.1 TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
с 01.03.2017 по 31.12.2019
Sihtasutus Innove
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele)
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana)
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5, 4.2.6 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana); Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 - Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes; Ekspordi arendamise tegevused; Ettevõtlusteadlikkus; Turisminõudluse suurendamine; Turismitoodete arenduse juhtimine, Turismiettevõtete ärimudelite arendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7.1
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.1
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.2 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.1 - Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019
с 03.09.2018 по 31.03.2019
10 000 84% Riigi Tugiteenuste Keskus
722
с 01.06.2015 по 31.08.2020
Sihtasutus Archimedes
9.1.1, 9.1.2 - Linnapiirkondade jätkusuutlik areng
с 03.09.2018 по 31.12.2018
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
9.2.1, 9.2.2 - Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng
с 03.09.2018 по 31.12.2018
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
с 09.05.2017 по 30.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
с 05.06.2018 по 31.12.2020
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud II - suurprojektid
с 15.08.2018 по 30.06.2019
200 001 / 2 000 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid I
с 29.08.2018 по 30.06.2019
200 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
HOOLDEKODUDES ENERGIATÕHUSUSE JA TAASTUVENERGIA KASUTUSE EDENDAMINE II voor
с 18.10.2018 по 21.01.2019
70% Riigi Tugiteenuste Keskus
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (eelnõustamise läbinutele)
с 12.11.2018 по 31.12.2022
150 000 / 990 000 25% Riigi Tugiteenuste Keskus
Kahepoolsed suhted (HTM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
с 09.05.2017 по 30.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
с 01.01.2018 по 31.01.2025
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel
с 01.12.2017 по 31.12.2020
100 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud (tähtajaga 19.12.2018)
с 25.01.2018 по 19.12.2018
20 000 / 2 000 000 Sihtasutus Archimedes
Tehniline abi
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi
с 01.01.2017 по 31.12.2026
Tehniline abi ERF
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleujutusohu riskide maandamine
с 03.09.2018 по 03.09.2020
100 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaba
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
с 21.03.2018 по 01.03.2021
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Õigusloome kodifitseerimine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Õigusloome arendamine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rakke- ja ekspertrühmad
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine
с 03.08.2015 по 31.08.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Mõjude hindamise süsteemi arendamine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mobilitas Pluss
с 01.01.2015 по 31.08.2023
Sihtasutus Archimedes
Koolide IKT taristu kasutuselevõtt
с 01.01.2016 по 31.12.2018
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
с 09.05.2016 по 29.07.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine
с 01.07.2015 по 29.10.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Strateegilise juhtimine arendamine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
TeaMe +
с 01.06.2015 по 31.08.2020
100% Sihtasutus Archimedes
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
с 01.03.2015 по 31.12.2020
85% / 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine.
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.2 - Starditoetus
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.5, 5.3.6 - Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
9.2.1, 9.2.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
9.1.1, 9.1.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.3, 5.4.4 - Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak.
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kaasamise arendamine
с 19.12.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
12.1.4.1 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus
с 01.01.2014 по 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine
с 30.05.2016 по 30.09.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
EGF.1.1.1 Ida-Virumaa õli- ja keemiatööstuse koondamised
с 11.05.2016 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine
с 07.01.2015 по 31.12.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
с 18.05.2015 по 01.07.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
с 16.09.2016 по 31.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.1.1 TAT Õppe- ja karjäärinõustamise programm
с 01.04.2014 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.2.1 TAT Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine
с 01.05.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.2.2 TAT Noorsootöötajate koolituste arendamine
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.3.1 TAT Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt
с 01.05.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020
с 01.01.2014 по 31.12.2020
200 000 100% Sihtasutus Innove
1.5.1 TAT Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.5.2 TAT Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolituspraktika ja Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine
с 01.03.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.5.3 TAT Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.5.4 TAT Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.6.2 TAT Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine
с 01.05.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
с 01.11.2014 по 31.12.2021
Sihtasutus Innove
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
2.1.1 TAT Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine
с 01.09.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.2.1 TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
с 01.01.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.2.2 TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
с 01.01.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.2.3 TAT Tugiteenus vanglast vabanejatele
с 01.03.2014 по 31.03.2019
Sihtasutus Innove
2.3.1 TAT Kainem ja tervem Eesti
с 01.09.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
с 01.08.2014 по 31.12.2023
Sihtasutus Innove
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
с 01.09.2014 по 31.03.2022
Sihtasutus Innove
2.7.1 TAT Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine
с 01.01.2015 по 31.12.2018
Sihtasutus Innove
2.7.2 TAT Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine
с 01.07.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.7.3 TAT Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil
с 01.12.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
с 01.07.2015 по 31.12.2021
Sihtasutus Innove
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
3.1.1 TAT Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
с 01.08.2015 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
3.1.2 TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
с 01.12.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
3.1.2,3 TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused
с 01.09.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
3.2.1 TAT Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
с 01.11.2014 по 31.12.2020
Sihtasutus Innove
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste koosvõime loomine
с 01.10.2015 по 30.06.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Biometaani tarbivad gaasibussid
с 29.02.2016 по 01.01.2020
400 000 / 4 000 000 30% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Dora Pluss
с 01.08.2015 по 31.05.2023
Sihtasutus Archimedes
E-residentidele suunatud avalike teenuste arendamine
с 24.08.2015 по 29.02.2020
500 000 Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
с 01.08.2015 по 31.10.2023
Sihtasutus Archimedes
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
с 01.04.2015 по 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
с 01.01.2015 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Veemajandustaristu arendamine
с 18.05.2015 по 31.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RITA
с 01.01.2015 по 31.12.2022
Sihtasutus Archimedes
Soojusmajanduse arengukava koostamine
с 27.05.2015 по 31.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

29.09.2016