Отраслевые законодательные акты

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Страницы

Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Abifond.14.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks Fond: Euroopa abifond
Seletuskiri
(pdf, 2.32 МБ)
toiduabi_lisa_2_vorm_b.pdf
(pdf, 172.52 КБ)
toiduabi_lisa_2_vorm_a.pdf
(pdf, 513.48 КБ)
Abifond.14.1.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks - toidu ostmine ja jagamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Abifond.14.2 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tehniline abi Fond: Euroopa abifond
Seletuskiri
(pdf, 359.99 КБ)
Abifond.14.2.1 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tehniline abi Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Fond: ESF
Seletuskiri
(docx, 94.28 КБ)
lisa_06.05.2016.pdf
(pdf, 550.38 КБ)
2014-2020.1.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
(pdf, 1.3 МБ, kinnitatud 30.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 393.78 КБ)
Eelarve
(xlsx, 20.03 КБ)
2014-2020.1.1.2 Karjääriteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine lastele ja noortele Sihtasutus Innove
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 582.4 КБ)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Sihtasutus Innove
"Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine"
(pdf, 198.53 КБ, kinnitatud 07.06.2016)
lisa_07.06.16.pdf
(pdf, 715.07 КБ)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 342.98 КБ)
lisa.pdf
(pdf, 901.27 КБ)
2014-2020.1.2.2 Noorsootöötajate koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Fond: ESF
Seletuskiri
(docx, 50.08 КБ)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 779.56 КБ)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 623.48 КБ)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 351.57 КБ)
1.3.2_lisa_2.pdf
(pdf, 372.8 КБ)
2014-2020.1.3.2 Koolide IKT taristu Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine Fond: ERDF
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 212.57 КБ)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 370.71 КБ)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 349.61 КБ)
2014-2020.1.4.2 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Sihtasutus Innove
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 253.33 КБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 474.41 КБ)
2014-2020.1.5.1 Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 597.18 КБ)
lisa1_tat.pdf
(pdf, 959.34 КБ)
lisa_2_tat.pdf
(pdf, 700.45 КБ)
2014-2020.1.5.2 Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 420.21 КБ)
eeta_lisa_1_tat.pdf
(pdf, 513.92 КБ)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 449.23 КБ)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
(pdf, 905.05 КБ, kinnitatud 17.05.2015)
Seletuskiri
(pdf, 229.17 КБ)
2014-2020.1.5.4 Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 156.43 КБ)
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 366.18 КБ)
2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine Sihtasutus Innove
lisa_4.pdf
(pdf, 145.58 КБ)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 737.1 КБ)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 198.46 КБ)
2014-2020.1.6.3 Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Karjäärinõustamise kättesaadavus suurendamine
(pdf, 1.3 МБ, kinnitatud 30.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 393.78 КБ)
Eelarve
(xlsx, 20.03 КБ)
2014-2020.1.6.4 Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 90.45 КБ)
plapsed_eelarve.pdf
(pdf, 257.19 КБ)
2014-2020.2.1.1 Hoiuteenuste ning hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele ning tööandjate töö-, pere- ja eraelu ühildamise alase teadlikkuse tõstmine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(rtf, 336.72 КБ)
2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele Sihtasutus Innove
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed Fond: ESF
Seletuskiri
(rtf, 482.54 КБ)
2014-2020.2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
(pdf, 5 МБ, kinnitatud 28.05.2016)
Seletuskiri
(docx, 51.13 КБ)
2014-2020.2.2.2 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine ja asendushoolduse vormide mitmekesistamine tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu Sihtasutus Innove
Tugiteenus vanglast vabanenutele
(pdf, 6.42 МБ, kinnitatud 10.12.2014)
Seletuskiri
(pdf, 79.06 КБ)
tugiteenus_eelarve.pdf
(pdf, 194.72 КБ)
2014-2020.2.2.3 Tugiteenus vanglast vabanenutele Sihtasutus Innove
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.3 Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse loomine ja rakendamine Fond: ESF
Kainem ja tervem Eesti
(docx, 185.81 КБ, kinnitatud 09.01.2015)
Seletuskiri
(docx, 54.14 КБ)
alko_tat_eelarve.pdf
(pdf, 224.77 КБ)
2014-2020.2.3.1 Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse ning alkoholisõltuvuse raviteenuse arendamine ning osutamine Sihtasutus Innove
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 63.5 КБ)
2014-2020.2.4.1 Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 624.14 КБ)
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused Riigi Tugiteenuste Keskus

Страницы