Вы здесь

Отраслевые законодательные акты

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Страницы

Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Abifond.14.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks Fond: Euroopa abifond
Seletuskiri
(pdf, 448.07 КБ)
eelarve.pdf
(pdf, 186.63 КБ)
Abifond.14.1.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks - toidu ostmine ja jagamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 2.32 МБ)
toiduabi_lisa_2_vorm_b.pdf
(pdf, 172.52 КБ)
toiduabi_lisa_2_vorm_a.pdf
(pdf, 513.48 КБ)
Eelarve
(pdf, 122.3 КБ)
Abifond.14.1.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks - toidu ostmine ja jagamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Abifond.14.2 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tehniline abi Fond: Euroopa abifond
Seletuskiri
(pdf, 359.99 КБ)
Abifond.14.2.1 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tehniline abi Riigi Tugiteenuste Keskus
1 Inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1 Inimressursi arendamine
1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem Fond: ESF
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem Sihtasutus Innove
1 Inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1 Inimressursi arendamine
1.2 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks Fond: ESF
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1 Inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1 Inimressursi arendamine
1.3 Võrdsed võimalused tööturul Fond: ESF
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
1 Inimressursi arendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
1 Inimressursi arendamine
1.4 Haldussuutlikkuse tõstmine Fond: ESF
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 445.19 КБ)
2014-2020.1.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
(pdf, 1.3 МБ, kinnitatud 30.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 393.78 КБ)
Eelarve
(xlsx, 20.03 КБ)
2014-2020.1.1.2 Karjääriteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine lastele ja noortele Sihtasutus Innove
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 392.34 КБ)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 582.4 КБ)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Sihtasutus Innove
"Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine"
(pdf, 303.5 КБ, kinnitatud 29.01.2019)
Seletuskiri
(pdf, 534.03 КБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 940.72 КБ)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 390 КБ)
2014-2020.1.2.2 Noorsootöötajate koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Fond: ESF
Seletuskiri
(docx, 50.08 КБ)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 623.48 КБ)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 435.27 КБ)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Eelarve
(xlsx, 14.58 КБ)
Tegevuskava
(xlsx, 48.36 КБ)
2014-2020.1.3.2 Koolide IKT taristu Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 314.54 КБ)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 258.19 КБ)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 209.3 КБ)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 349.61 КБ)
2014-2020.1.4.2 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Sihtasutus Innove
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 253.33 КБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 474.41 КБ)
2014-2020.1.5.1 Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 597.18 КБ)
lisa1_tat.pdf
(pdf, 959.34 КБ)
lisa_2_tat.pdf
(pdf, 700.45 КБ)
2014-2020.1.5.2 Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 449.23 КБ)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 589.58 КБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 717.99 КБ)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
(pdf, 298.47 КБ, kinnitatud 18.12.2018)
Seletuskiri
(pdf, 432.21 КБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 720.07 КБ)
2014-2020.1.5.4 Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 156.43 КБ)
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Отдел реализации
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 366.18 КБ)
2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 825.06 КБ)
Toetuse andmise tingimused
(pdf, 792.5 КБ)
Lisa
(pdf, 491.51 КБ)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 737.1 КБ)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 198.46 КБ)
Eelarve
(xlsx, 16.24 КБ)
Tegevuskava 2018
(xlsx, 48.73 КБ)
2014-2020.1.6.3 Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Karjäärinõustamise kättesaadavus suurendamine
(pdf, 1.3 МБ, kinnitatud 30.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 393.78 КБ)
Eelarve
(xlsx, 20.03 КБ)
2014-2020.1.6.4 Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Страницы