Läbivad õigusaktid

Страницы

Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määrus nr 26 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse ja mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määrus nr 26 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse ja mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord”
Määrus
31.01.2007
Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määrus nr 125 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määrus nr 125 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord”
Määrus
08.05.2007
Vabariigi Valitsuse 8.mai 2007. a määrus nr 126 „Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus”
Õigusakt
Kirjeldus
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8.mai 2007. a määrus nr 126 „Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus”
Määrus
08.05.2007

Страницы