Вы здесь

Eesti-Läti piiriülese koostöö programm ootab projekte, mis edendavad piiriäärsete regioonide arengut

Teises taotlusvoorus on fookus loodus- ja kultuuripärandil põhineval turismil, säästva elustiili propageerimisel, ühisel veemajandusel ning piiriülestel töösuhetel.

Projektide maksimaalne kestus on 36 kuud ning igas projektis peab osalema vähemalt üks Eesti ja üks Läti projektipartner. Eesti ja Läti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15 protsenti. Programmiga rahastatakse nii piiriülese mõjuga investeeringuid kui ka pehmeid koostöötegevusi, milleks on näiteks teavituskampaaniad ja töötoad säästva elustiili propageerimiseks.

Eesti-Läti programm on osa Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikast. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Eesti-Läti programmile aastatel 2014–2020 on 35,2 miljonit eurot.

Programmi kogueelarve on 45,6 miljonit eurot. Esimeses taotlusvoorus jagati 28 projektile toetusteks kokku 15 miljonit eurot ning teises taotlusvoorus on plaanis jagada toetusteks üle 5 miljoni euro.

Teine voor projektide esitamiseks on avatud 12. maini 2017.