Sa oled siin

Uudised

Lehed

03.01.2018

Avatud on taotlusvoor looduskaitse projektidele

Taotlusvoorus saavad osaleda projektid, mille eesmärgiks on säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Toetatakse poollooduslike koosluste taastamist ja nende hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist, rajamist ning töövahendite ja kariloomade soetamist.   Minimaalne...
18.12.2017

Avanes taotlusvoor spordi- ja kultuurisündmuste toetamiseks.

Toetatakse eelkõige välisturunduse ja –meediakajastusega seotud tegevusi, samuti sündmuse korralduskvaliteedi tõstmist. Taotlusvooru aastane eelarve jaguneb järgmiselt: 200 000 eurot spordi- ja 200 000 eurot kultuurisündmustele. Taotlusi saab esitada 12. jaanuari 2018 kella 17.00....
11.12.2017

Innove avas taotlusvooru koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks

Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, huviringe ning korraldada ettevõtlikkusega seotud uudseid kooliväliseid tegevusi. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 250 000 eurot ning taotlusi saab Innovesse esitada kuni 7....
05.12.2017

KIK avas eelmise nädala lõpus taotlusvooru lokaalsele küttele üleviimise projektidele

Korteriühistud saavad taotleda toetust hoone kaugküttest lahti ühendamiseks, lokaalse küttelahenduse ehituseks ning kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade, sealhulgas torustike lammutamiseks. Soojusettevõtjad saavad taotleda toetust samadele tegevustele, kuid tingimusel, et jätkavad hoone...
29.11.2017

Sisekaitseakadeemia Maarjamäele ehitatav uus hoone sai nurgakivi

Sisekaitseakadeemia Maarjamäele ehitatav uus hoone sai eile nurgakivi; uue õppehoone lepinguline maksumus on 18,4 miljonit eurot, millest struktuurifondidest kaetakse 13,5 miljonit. Sisekaitseakadeemia uue õppehoone ehitab Nordecon, ehitus valmib 2019. aasta esimesteks kuudeks. ...
27.11.2017

2017. aastal läbiviidud eurotoetusi ja EMP/Norra toetusi puudutava avaliku arvamuse uuringu tulemused

Avaliku arvamuse uuring, mis käsitleb Eesti inimeste teadlikkust EL struktuurivahenditest (eurotoetustest) ning EMP/Norra toetustest on läbi teinud kasvu -  83% Eesti inimestest on teadlikud või kuulnud EL struktuurivahenditest (eurotoetustest) ning 19% EMP/Norra toetustest. Aasta varem...
23.11.2017

KIK avab vooluveekogude tervendamise kolmanda taotlusvooru

Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel.   Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik...
07.11.2017

Omavalitsused saavad taotleda toetust elamufondi arendamiseks

KredEx avab üürielamute toetuse taotluste vastuvõtu 1. novembril 2017. Taotlusi saab esitada kuni 30. detsembrini käesoleval aastal.   Elamufondi arendamise toetust võib kasutada uute üürielamute rajamiseks ja olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks, eesmärgiga võtta need kasutusele...
03.11.2017

Ajujahi ideede esitamise tähtaega pikendati 5. novembrini

Tähelepanu! Ajujaht ootab erinevaid ideid 5. novembrini ning mis veel oluline - auhinnafond on suurenenud! Kõik ideetama ning neid ka Ajujahile esitama!    Esita oma idee siin: www.ajujaht.ee
31.10.2017

RIA ootab novembris struktuuritoetuse taotlusi avalike teenuste arendamiseks

23. novembrist–4. detsembrini saavad põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning sihtasutused taotleda struktuuritoetust taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil...

Lehed