Sa oled siin

Uudised

Lehed

15.03.2016

Taaskord samm lähemale efetiivsele energiamajandusele

KIK avas KOVidele ja soojusettevõtetele suunatud taotlusvooru, mis toetab kaugkütte soojustorustike renoveerimist ja täiendavate ühenduste rajamist, kaugküttekatelde renoveerimist ning uute kaugküttesüsteemide rajamist. Tegemist on struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 meetme „Efektiivne...
11.03.2016

Kas oled huvitatud tasuta täiendkoolitusest?

Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis uus täienduskoolituse riiklik koolitustellimus, mis toob inimesteni 471 tasuta kursust kolmekümne kahes valdkonnas. Kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on suunatud täiskasvanutele, kelle...
07.03.2016

Eestlaste loodud innovatiivsed lahendused on jõudnud laia maailma

Alanud nädalal tutvustavad Eesti kaitsetööstusettevõtted Abu Dhabis innovaatilisi militaarlahendusi, mille eesmärk on vähendada inimeste arvu nii lahinguväljal kui ka näiteks piirivalves. Mehitamata süsteemide messil UMEX on väljas droonide ja simulaatorite arendaja Eli, piirivalvesüsteemide...
03.03.2016

Eestis tegutseb infotehnoloogia mõju-uuringute keskus CITIS (Center of IT Impact Studies)

CITIS koolitab ühelt poolt e-riigi valdkonna arendajaid, teiselt poolt kasutab e-riigi andmeid, et luua uusi teenuseid. Keskusel on kaks olulist eesmärki – luua Eesti e-teenuste analüüsil tuginevaid uusi teadmisi ja valmistada ette uue põlvkonna eksperte, kes näevad avalike e-teenuste,...
29.02.2016

Eesti-Läti programmi esimene voor ootab projekte piiriüleseks koostööks

Eesti-Läti piiriülese koostöö programm ootab projekte, mis viivad edasi piiriäärsete regioonide arengut. Esimeses taotlusvoorus on fookus ettevõtlusel, loodus- ja kultuuripärandil põhineval turismil, Valga ja Valka linnasüdamete ühendamisel, säästva elustiili propageerimisel, ühisel veemajandusel...
19.02.2016

EAS toetab tugiteenus- ja arenduskeskuste loomist Eestis

EAS avas meetme, kus ettevõtted saavad taotleda EASist toetust tugiteenus- ja arenduskeskuste loomiseks Eestisse. Tugiteenus- ja arendusüksuste meetme avamise eesmärk on ärgitada rahvusvahelisi korporatsioone Eestisse investeerima. Eelmise, 2007-2013 programmperioodi, tugiteenus- ja...
12.02.2016

Läinud nädalavahetusel toimus õpilasfirmade laat

Õpilasfirmade laadal osaleb ligi 200 õpilasfirmat, nende hulgas 13 Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmat, mis on moodustatud Eesti, Soome, Rootsi ja Läti õpilasfirmade koostöös, lisaks õpilasfirmad Türgist. Laat avatakse kell 12.00 Kristiine keskuses Apollo raamatupoe kõrval aatriumis ja Rocca al Mare...
08.02.2016

MKM alustab piltooprojektiga, mille abil on 500 inimesel võimalus läbida IT-alased kiirkursused

Pilootprojektina elluviidava ümberõppekoolituse eesmärk on töötavate ja varasemat IT-haridust mitteomavate inimeste koolitamine tarkvaraarendajateks, kelle järgi on Eesti tööjõuturul kõige suurem nõudlus. Majandusministeeriumi Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastatava projektiga kavatsetakse hankida...
05.02.2016

Eurotoetused aitavad planeerida suurematesse linnapiirkondadesse 2300 uut lasteaiakohta ja 140 kilomeetrit kergliiklusteid

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng on perioodi 2014-2020 struktuurivahendite meede, mida toetatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest. Meetme üks eesmärk on toetada lasteaedade rajamist või laiendamist, mis võimaldab leevendada kodulähedaste lasteaiakohtade nappust. Teine eesmärk on...
04.02.2016

Eesti kutseharidusmaastikul on taas positiivsed arengud

Mõned päevad tagasi pidas Ida-Virumaa kutsehariduskeskus oma kümnendat sünnipäeva ning avas uue praktikamaja (E-korpus). Kuna õpilaste arvu järsku suurenemist pole ette näha ja kool peab mõtlema säästmisele, vähendati olemasolevat pinda ning kolmekorruseline korpus jäi ühe korruse võrra...

Lehed