Sa oled siin

Uudised

Lehed

26.08.2016

Sel sügissemestril jõuavad tasuta tööalased koolitused rohkem kui 6500 inimeseni

Täiskasvanute tööalase koolituse uue riikliku koolitustellimusega saab sügisel tasuta koolitust enam kui 6500 inimest üle Eesti. Õppimisvõimalusi pakutakse peaaegu kõigi kutsealade töötajatele. Näiteks rohkem kui 60 kursusel saavad oma oskusi täiendada ehitustöölised, kaubandus- ja...
25.08.2016

Innovest saab taotleda toetust noorte ja pikaaegsete töötute tööle aitamiseks

Innove ja sotsiaalministeerium on avanud taotlusvooru, kuhu oodatakse projekte, mille raames pakutav tegevus aitab tööturule 16–29-aastaseid noori ning pikka aega töölt eemal olnud inimesi. Taotlusvooru rahastab Euroopa sotsiaalfond. Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul saab projektides...
24.08.2016

Maapõue projektid saavad 2,8 miljonit eurot toetust

KIKi keskkonnaprogrammi selle aasta taotlusvoorust otsustas nõukogu toetada 17 maapõue projekti kokku 2 833 619 euroga. Tartu Ülikooli nelja projekti toetab riik 568 588 euroga. Rahastatakse Lõuna-, Kesk- ja Loode-Eesti aluspõhjakivimite stratotüüpsete paljandite seisundi hindamist ja Eesti...
22.08.2016

Metsandusse 3,1 miljonit eurot. Suurim toetus erametsadele

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega toetab riik KIKi keskkonnaprogrammist 20 metsandusega seotud projekti kokku 3 145 838 euroga. Suurim toetussumma läheb piiratud eelarve tingimustes erametsandusse. SA Eesti Erametsakeskus saab 2,38 miljonit eurot, et toetada metsade...
19.08.2016

EAS on kokku kutsunud disainimeeskonna, kelle eesmärgiks on luua aasta lõpuks Eesti brändi teenuskeskkond, mis tugineb märksõnale "teerajaja"

Teenuskeskkond on suunatud eelkõige neile, kes soovivad Eestit tutvustada, sest tegemist saab olema universaalse keskkonnaga, kus on olemas esitluspõhjad, võimalus Eesti visuaalset identiteeti kasutada oma toodete juures, messibokside disainid, videod, pildipangad. Eesti brändiuuendust...
19.08.2016

Avatud on taotlusvoor, mis puudutab eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavaid hoolekandeteenuseid

Alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016 kl 17:00 on avatud taotlusvoor, mis puudutab eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavaid hoolekandeteenuseid. Taotlusvooruga seotud tegevused on finantseeritud Euroopa Sotsiaalfondist....
19.08.2016

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldab koostöös Marketingi Instituudiga väikeettevõtete juhtidele ning omanikele mõeldud EASi väikeettevõtja arenguprogrammi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldab koostöös Marketingi Instituudiga väikeettevõtete juhtidele ning omanikele mõeldud EASi väikeettevõtja arenguprogrammi. Aktuaalsete teemasid käsitlevat praktilist programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Koolitused algavad juba septembris ning...
19.08.2016

Selgusid esimesed 8 toetuse saajat, kelle soojusmajanduse investeeringuid toetab riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist 3,07 miljoni euroga

Selgusid esimesed 8 toetuse saajat, kelle soojusmajanduse investeeringuid toetab riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondist 3,07 miljoni euroga. Projektid viiakse ellu Lääne-, Valga-, Saare- ja Harjumaal. Projektid aitavad vähendada soojusvarustussüsteemide keskkonnamõju, kuna tootmine viiakse üle...
19.08.2016

Sügisest avaneb taotlusvoor, millega toetatakse tänavavalgustustaristu renoveerimist 43 miljoni euroga

Sügisest avaneb taotlusvoor, millega toetatakse tänavavalgustustaristu renoveerimist 43 miljoni euroga. Tänavavalgustuse kaasajastamiseks saavad rahastustaotlusi esitada kõik Eesti omavalitsused. Tegevust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ja taotlusi hakkab menetlema...
19.08.2016

EAS ootab ettevõtjaid kandideerima ärimudeli praktikumi programmi

EAS ootab ettevõtjaid kandideerima ärimudeli praktikumi programmi, kus tegeletakse ettevõtte strateegia ja ärimudeli ülevaatamisega ning otsitakse võimalikke uuenduskohti tänasele ärimudelile. Programm on mõeldud vähemalt 3 aastat tegutsenud eksportivatele ettevõtjatele, kes tunnevad, et nende...

Lehed