Sa oled siin

Taaskord samm lähemale efetiivsele energiamajandusele

KIK avas KOVidele ja soojusettevõtetele suunatud taotlusvooru, mis toetab kaugkütte soojustorustike renoveerimist ja täiendavate ühenduste rajamist, kaugküttekatelde renoveerimist ning uute kaugküttesüsteemide rajamist.

Tegemist on struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ esimese taotlusvooruga, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Katelde renoveerimiseks on kavandatud toetusraha 12 miljonit eurot. Soojustorustiku renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks kokku 6 miljonit eurot. Projektid, millele toetust taotletakse, peavad olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse kinnitatud kehtiva soojusmajanduse arengukavaga.

Taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna ning taotluste esitamise tähtaeg on 29.04.2016. Taotlemisega seotud info leiab KIKi kodulehelt.

Toetuse taotlejatele viiakse läbi ka kaks teabepäeva - 7. aprillil Tallinnas ning 11. aprillil Tartus. Jaanika Lilienberg ja Siim Umbleja räägivad soojusmajandusprojektidele KIKist toetuse taotlemise võimalustest ka 16. märtsil Tallinnas, hotelli Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses „Linnade ja Valdade Päevad 2016“ energeetika töötoas algusega kell 11:50.