Sa oled siin

Sel sügissemestril jõuavad tasuta tööalased koolitused rohkem kui 6500 inimeseni

Täiskasvanute tööalase koolituse uue riikliku koolitustellimusega saab sügisel tasuta koolitust enam kui 6500 inimest üle Eesti.

Õppimisvõimalusi pakutakse peaaegu kõigi kutsealade töötajatele. Näiteks rohkem kui 60 kursusel saavad oma oskusi täiendada ehitustöölised, kaubandus- ja majutusasutuste töötajad saavad täienduskoolitust valida 90 kursuse hulgast jne. Kõigis Eesti regioonides toimub erialakursuste kõrval arvutikasutusega seotud koolitusi. Rohkelt õppimisvõimalusi on planeeritud Ida-Virumaale, kus kavandatakse koolitusi 1070 inimesele.

Kavas on 506 tasuta kursust kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides, koolituste kogueelarve on 1,55 miljonit eurot

Täiskasvanud osalevad elukestvas õppes järjest aktiivsemalt, kuid madalama haridusega inimesed täiendavad end jätkuvalt vähe. Kursused ongi suunatud täiskasvanutele, kelle konkurentsivõimet ja toimetulekut tööturul kursusel õpitav oluliselt parandada aitab.

Kursusi rahastavad Euroopa sotsiaalfond ning haridus- ja teadusministeerium. Kokku saab aastatel 2016‒2018 tasuta täienduskoolitustel tööoskusi täiendada 34300 täiskasvanut.

Lisainfo ja tasuta kursuste nimekiri on siin: https://www.hm.ee/et/tasuta-kursused