Sa oled siin

Metsandusse 3,1 miljonit eurot. Suurim toetus erametsadele

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsusega toetab riik KIKi keskkonnaprogrammist 20 metsandusega seotud projekti kokku 3 145 838 euroga.

Suurim toetussumma läheb piiratud eelarve tingimustes erametsandusse. SA Eesti Erametsakeskus saab 2,38 miljonit eurot, et toetada metsade uuendamist, metsamajanduskavade koostamist, metsamaaparandust ja suurendada metsaomanike teadlikkust säästvast metsamajandamisest ning seeläbi aktiveerida metsaomanikke kasutama parimat praktikat metsakasvatuslikel tegevustel. Projekti sihtrühmaks on erametsaomanikud, metsaomanike organisatsioonid, metsandus-valdkonna konsulendid.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit saab 50 160 eurot, et hinnata Eesti metsasektori konkurentsivõimet. Samuti toetab riik metsa- ja puidutööstussektori arenguks vajalike statistiliste ülevaadete koostamist ning esitlust. Projekti tulemusel valmiv avaldatakse EMPL kodulehel ja infokirjades, samuti tutvustatakse neid EMPLi poolt korraldatavatel seminaridel.

Toetatakse erialaajakirju ja haridust. Eesti Jahimeeste Selts saab kokku 160 960 eurot nelja projekti elluviimiseks - pikkade traditsioonidega ajakirja Eesti Jahimees väljaandmine, elektrooniliste õppematerjalide valmistamine, ühtse jahilubade andmebaasi loomine ning trofeenäituste korraldamine.
“KIK on meie tööd rahaliselt toetanud palju aastaid,” ütles Andres Lillemäe Eesti Jahimeeste Seltsist. “Ajakiri Eesti Jahimees on arenenud ja kasvanud praegusele kvaliteedile ja tiraažile suures osas just tänu KIKist saadud finantstoele. Tähtis on ka toetus jahidokumentide väljastamise ja haldamise süsteemi arendamiseks,” ütles ta.

Eesti Maaülikooli viit projekti toetab riik 208 014 euroga. Rahastatakse nii uuringute korraldamist kui ka andmebaaside arendamist. Samuti erialaajakirjade Metsanduslikud Uurimused ja Baltic Forestry välj aandmist.
Luua Metsanduskool saab 36 048 eurot Eesti esindamiseks Euroopas kutsealavõistlustel ja Baltimaade võistluste korraldamiseks 2017. aastal.

Lisaks saavad antud taotlusvoorust toetust Eesti Naisküttide Selts, keskkonnaagentuur, keskkonnaamet, Trikamba OÜ ja Valgamaa Jahimeeste Ühistu.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte 10 valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus.

Järgmine taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2017. aasta alguses.

KIK rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.