Sa oled siin

Maapõue projektid saavad 2,8 miljonit eurot toetust

KIKi keskkonnaprogrammi selle aasta taotlusvoorust otsustas nõukogu toetada 17 maapõue projekti kokku 2 833 619 euroga.

Tartu Ülikooli nelja projekti toetab riik 568 588 euroga. Rahastatakse Lõuna-, Kesk- ja Loode-Eesti aluspõhjakivimite stratotüüpsete paljandite seisundi hindamist ja Eesti maapõue kirjeldamise standardiseerimist. Samuti selgitatakse välja Eesti glaukoniitliivakivi omadused ja töödeldavus K-termoväetiste tootmiseks ning Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule.

Kõiki rahastuse saanud maapõue programmi projekte näeb KIKi kodulehel siit.

Koos kevadel rahastusotsused saanud keskkonnaharidusprojektidega, millele saab toetust taotleda lihtsustatud korras ja ühtekuuluvusfondi projektide kaasfinantseerimistega, on KIK 2016. aastal keskkonnaprogrammist toetanud 903 keskkonnaprojekti kokku 33,7 miljoni euroga.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus. Järgmine keskkonnaprogrammi taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2017. aasta alguses.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.