Sa oled siin

Koolitee jäi kunagi pooleli? Nüüd on Sul võimalus see lõpetada

17. märtsist kuni 2. maini kl 17.00 on avatud Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" taotlusvoor.

Toetuse andmise eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes. Toetatavate projektide sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta isikud, kellel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida mittestatsionaarses õppes (täiskasvanud) ja õppeasutuste personal.

Taotlusvooru eelarve on 4 miljonit eurot, millest ESF toetus on 3 400 000 eurot ja riiklik kaasfinantseering 600 000 eurot.
Taotletava toetuse maksimaalne summa on 250 000 eurot projekti kohta.
Toetuse maksimaalne osakaal kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Lisainfo: http://www.innove.ee/struktuuritoetused/tasemeope