Sa oled siin

KIKi abiga koostatakse soojusmajanduse arengukavasid

Aasta tagasi alustasi KIK taotluste vastuvõtmist soojusmajanduse arengukavade koostamiseks. Huvi toetuste vastu on olnud suur ning tänaseks on esitatud 79 taotlust summas 307 800 eurot, mis on 62% programmi kogueelarvest. Lõpetatud on 21 projekti, mille raames on koostatud arengukavad 37-le võrgupiirkonnale. Taotlusi on võimalik esitada jooksvalt kuni eelarve täitumiseni. Eelarve suurus on 500 000 eurot, mis tuleb Ühtekuuluvusfondist.

Soojusmajanduse arengukavade toetamine on esimene osa laiapõhjalisest soojusmajanduse edendamise paketist, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Arengkavadele järgnevad toetusprogrammid investeeringute tegemiseks, et tagada pikaajaliselt jätkusuutlik soojusvarustus. Juba 29. aprillil sulgub esimene taotlusvoor kaugküttesüsteemide investeeringute toetamisele ning käesoleva aasta teises pooles avatakse toetusprogramm lokaalsete lahenduste väljaehitamiseks piirkondades, kus kaugküte osaliselt või tervikuna osutub mittejätkusuutlikuks.

Investeeringute tarbeks toetuse küsimise eelduseks on kehtiv soojusmajanduse arengukava, mis on kinnitatud kohaliku omavalitsuse volikogu poolt ning mille tehnilise poole on üle vaadanud sõltumatu soojustehnika ekspert. Tänaseks on arengukavad juba koostatud või koostamisel 120-le väiksele võrgupiirkonnale.