Sa oled siin

Eurotoetused aitavad planeerida suurematesse linnapiirkondadesse 2300 uut lasteaiakohta ja 140 kilomeetrit kergliiklusteid

Linnapiirkondade jätkusuutlik areng on perioodi 2014-2020 struktuurivahendite meede, mida toetatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest. Meetme üks eesmärk on toetada lasteaedade rajamist või laiendamist, mis võimaldab leevendada kodulähedaste lasteaiakohtade nappust. Teine eesmärk on toetada säästvat linnalist liikuvust arendavaid projekte, mis aitavad vähendada järjest suurenevat auto kasutamist linnapiirkonnas.

Pärnu, Tallinna ja Tartu linnapiirkonnale on ette nähtud kokku 66 miljonit eurot. Sellest Pärnu piirkonnale on eraldatud ligi 14 miljonit, Tartu piirkonnale 16 miljonit ja Tallinna piirkonnale 36 miljonit eurot.

Taotlusi saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) esitada pärast seda, kui linnapiirkonna kohaliku omavalitsuse üksused on tegevuskavad kinnitanud.