Sa oled siin

Eestis tegutseb infotehnoloogia mõju-uuringute keskus CITIS (Center of IT Impact Studies)

CITIS koolitab ühelt poolt e-riigi valdkonna arendajaid, teiselt poolt kasutab e-riigi andmeid, et luua uusi teenuseid. Keskusel on kaks olulist eesmärki – luua Eesti e-teenuste analüüsil tuginevaid uusi teadmisi ja valmistada ette uue põlvkonna eksperte, kes näevad avalike e-teenuste, andmeanalüütika ja teenusearenduse kokkupuutealadel avanevaid uusi innovatsioonivõimalusi.

Spetsialistide koolitamiseks alustas veebruaris kursus peamiselt sotsiaalteaduste tudengitele, mis keskendub Eesti e-riigi ja digitaalsete teenuste mõjude analüüsile ning mõjude mõõtmisele ja hindamisele. Sügisel toimub e-kursus laiemale sihtrühmale, mis vaatleb konkreetseid e-teenuseid ja nende mõjuanalüüsi.

CITIS uuringute keskuse rahastajad on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Euroopa sotsiaalfondi programmist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine 2014-2020“ ning Tartu ülikool