Sa oled siin

Avalik konsultatsioon Euroopa Sotsiaalfondi programmperioodi 2007-2013 järelhindamiste raames

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni struktuurivahendite 2007-2013 perioodi järelhindamise tulemuste valideerimiseks ja täiendavaks andmekorjeks. Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest osa võtma. Eelkõige oodatakse arvamusi ESF toetustega vahetult seotud isikutelt ja asutustelt. Sisendi esitamise periood kestab kuni 27.04.2016.

Konsultatsioon täiendab tulemusi, mis saadi temaatilistest hindamistest, mille tellis Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ESFi järelhindamise raames. Sisendi esitamisel palun pidada silmas, et hindamised katavad struktuurivahendite perioodi 2007-2013 ja sisendit palutakse nimetatud perioodi kohta arvestades kehtinud regulatsiooni.

Täiendav info on leitav järgnevalt lehelt - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes. Aruanded ja küsimustik on inglise keeles.

Konsultatsiooni aluseks olevad hindamisaruanded:

  1. „Ligipääs ja jätkusuutlik integreeritus tööturule“
  2. Investeerimine inimkapitali
  3. Ebasoodsas olukorras olevate isikute integreerimine tööturule“ on leitavad siit: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en&moreDocuments=yes.

Avaliku konsultatsiooni tulemustest tehakse kokkuvõte, mis avaldatakse Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi kodulehel.