Sa oled siin

Uudised

Lehed

01.04.2020

Euroopa Komisjoni suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga seotud hädaolukorras

COVID-19 on tervisekriis, mis nõuab kiireid ja arukaid lahendusi ning kiiret reageerimist nõudluse tohutule kasvule samalaadsete kaupade ja teenuste järele ajal, mil teatavad tarneahelad on häiritud.  Euroopa Komisjoni suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga...
31.03.2020

Komisjon kiitis heaks Eesti kava toetada ettevõtlust koroonaviiruse puhangu tingimustes 1,75 miljardi euroga

Euroopa Komisjon kiitis heaks kaks Eesti riigiabikava Eesti majanduse toetamiseks seoses koroonaviiruse puhanguga. Kavad kiideti heaks COVID-19 puhangu kontekstis majanduse toetamiseks antava riigiabi ajutise raamistiku alusel, mille komisjon võttis vastu 19. märtsil 2020....
18.03.2020

Finantskorrektsiooni otsuste tegemisest ja tagasinõutud toetuse tasumisest eriolukorra ajal

Korraldusasutuse seisukoht   Toetusesaajatel (TS)  võib eriolukorra ajal olla raskusi finantskorrektsioonide (FKO) tasumisega. Soovitame toimida järgmiselt: Kui väljundite ja/või tulemuste mittesaavutamine on lahutamatult seotud eriolukorra piirangutest tuleneva tagajärjega (nt...
18.03.2020

Kuidas käituda ajal, mil maksuvõlglaste päringu teenus on suletud

EMTA sulges 17.03.2020 vähemalt 48 tunniks maksuvõlglaste avaliku päringu teenuse, mistõttu ei toimi nõude automaatkontroll SFOS-is ja samuti ei ole RÜ-del võimalik maksuvõla infot kontrollida registrist käsitsi. EMTA teenuse edasistest arengutest anname infot operatiivselt selle laekumisel....
13.03.2020

Korraldusasutuse seisukoht seoses Covid-19 kulude abikõlblikkusega

WHO on tunnistanud Covid-19 leviku pandeemiaks, seega on tegemist force majeure olukorraga. Kulude abikõlblikuks tunnistamisel tuleb koosmõjus hinnata nii siseriiklikke kui EL abikõlblikkuse reegleid võttes arvesse vääramatu jõu mõju. Abikõlblikuks loetakse ka kulud, mis on seotud eriolukorraga...
14.01.2020

Rahandusminister algatas perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rahandusministeerium teatab perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest rahandusministri 6. jaanuari 2020. a käskkirjaga nr 1.1-4/1, millega on võimalik tutvuda siin....
09.12.2019

Euroopa Komisjon kutsub osalema avalikus konsultatsioonis Euroopa Sotsiaalfondi panuse hindamiseks

  Kutsume kõiki osalema avalikus konsultatsioonis Euroopa Sotsiaalfondi panuse hindamiseks järgnevate teemade osas: sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ning vaesuse ja igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemiseks antud toetuse hindamine - tagasiside andmise tähtaeg 19. detsember 2019...
22.07.2019

Euroopa Komisjon ootab kodanike sisendit

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni saamaks kodanike sisendit hindamisele, mis analüüsib Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi noorte tööhõive algatuse ja Euroopa Sotisaalfondi vahenditest rahastatud tegevuste tulemuslikkust. Saadud sisend ja hindamise tulemused aitavad kujundada...
03.07.2019

Sihtasutus Archimedes võõrustas Põhjamaade haridusturundusagentuure

Sellel nädalal korraldas Archimedese välisturunduse agentuur aastaseminari oma Põhjamaade kolleegidele Soomest, Norrast, Rootsist ja Taanist. Aastaseminar on juba aastatepikkune traditsioon, kus igal aastal jagatakse kogemusi haridusturunduse kiiresti muutuvas maailmas ning uuritakse kõrghariduses...
19.06.2019

10 000-eurose disaini meistriklassi peapreemia võitis Factory Seven

Disaini meistriklass on tootearenduse programm, mis võimaldab muu hulgas ettevõttesse tekitada kompetentsi turu ja tarbija mõistmiseks, ressursside juhtimiseks ning toodete iseseisvaks arendamiseks tulevikus. Teisipäeval toimunud meistriklassi finaalis esitlesid programmis osalenud ettevõtted...

Lehed