Sa oled siin

Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

Mida tehti?

1931250
Projekti toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks üks tegevus "VEPA Käitumisoskuste Mäng"

Projekti periood

01.07.201531.12.2023

Rakendusüksus või -asutus

Riigi Tugiteenuste Keskus

VEPA Käitumisoskuste Mäng on USA-st pärinev tõenduspõhine universaalne ennetusprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Uuringud on näidanud, et VEPA kasutamine aitab muuhulgas ennetada õppeedukuse langemist, vaimse tervise häirete tekkimist, sõltuvusainete tarvitamist, kuritegelikku käitumist jpm. Programm on suunatud algkooli õpilastele ning õpetajatele ning selle vahetud eesmärgid on: 
- positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis; 
- laste eneseregulatsiooni ja enesekontrolli oskuste arendamine. 
VEPA Käitumisoskuste Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste igapäevaelu.

Projekti tulemused

  • 2017/2018 õppeaasta seisuga on nelja aasta jooksul metoodikat rakendantud 85 koolis ja 183 klassis. VEPA-st on osa saanud üle 3600 õpilase
  • VEPA on välja töötanud venekeelsed materjalid ja koolituse, et kaasata programmi ka vene õppekeelega koolid. 2017/2018 õppeaasta seisuga on nelja aasta jooksul metoodikat rakendatud 7 vene õppekeelega koolis
  • Jooksva õppeaasta seisuga tegutseb VEPA-s 31 metoodika väljaõpet läbinud mentorit, kes juhendavad õpetajaid üle Eesti