Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Andmehõivemootori loomine ja v5 teenuste üleviimine v6-le 2014-2020.12.03.18-0483
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
04.02.201918.04.2019
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 71 916 €
Projekti maksumus 71 916 €
Fond:
Andmehõiverakenduse loomine üleminekuks registripõhisele statistika tegemisele (ADAM) 3.5.0201.10-0101
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
10.08.201009.08.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 304 999 €
Projekti maksumus 304 999 €
Fond: ERDF
Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1.etapi 1.järk) 2014-2020.12.03.16-0119
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
19.09.201631.08.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 244 992 €
Projekti maksumus 244 992 €
Fond: ERDF
Efektiivne juhtimine Statistikaameti keskastmejuhtidele 1.0403-0163
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine
30.01.200615.10.2006
Harju maakond
Tallinn
Toetus 75% 21 142 €
Projekti maksumus 28 189 €
Fond: ESF
eSTATi kasutatavuse analüüs 2014-2020.12.03.16-0134
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
14.03.201730.09.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 84% 41 987 €
Projekti maksumus 49 985 €
Fond: ERDF
Integreeritud metaandmete haldussüsteemi iMETA loomine 3.5.0201.10-0092
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
09.07.201031.08.2011
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 188 039 €
Projekti maksumus 188 039 €
Fond: ERDF
ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbesüsteemi) rakendamine Statistikaametis. 3.5.0201.11-0135
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
29.08.201128.05.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 22 560 €
Projekti maksumus 22 560 €
Fond: ERDF
Juhtimispõhimõtete juurutamine ja väärtuskeskne meeskonnatöö Statistikaametis 1.0403.06-0277
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine
01.04.200715.10.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 75% 17 032 €
Projekti maksumus 22 710 €
Fond: ESF
Muutuste juhtimine Statistikaametis lähtudes Statistikaameti väärtustest ja strateegiast 1.5.0303.09-0178
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.02.201031.05.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 4 910 €
Projekti maksumus 5 776 €
Fond: ESF
Personaliseeritud teabekanalite loomine 2014-2020.12.03.18-0327
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
19.10.201830.09.2019
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 316 350 €
Projekti maksumus 316 350 €
Fond:
Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REL) metoodika arendamine isiku ning eluruumi tunnuste osas...
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
01.09.201015.08.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 81,82% 211 036 €
Projekti maksumus 257 933 €
Fond: ESF
Säästev Eesti 21 näitajate metoodiliste lehtede koostamine ja arengu visualiseerimine jätkusuutlikkuse...
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
01.09.200815.11.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 68,71% 20 130 €
Projekti maksumus 29 295 €
Fond: ESF
Statistikaameti juhtide ja spetsialistide stažeerimine Soome Statistikaameti juures 1.5.0304.09-0150
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.02.201001.06.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 4 732 €
Projekti maksumus 5 567 €
Fond: ESF
Statistikaameti juhtide ja spetsialistide stažeerimine Taani 1.5.0304.10-0267
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.09.201023.12.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 11 371 €
Projekti maksumus 13 378 €
Fond: ESF
Statistikaameti protsessijuhtimise töögrupi stažeerimine Itaalia Piedmonte maakonna...
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
12.05.200811.07.2008
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 14 577 €
Projekti maksumus 17 150 €
Fond: ESF
Statistikaameti sotisaalstatistika integreerimise töögrupi stažeerimine Hollandi Statistikaametite juures 1...
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.10.201231.03.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 3 064 €
Projekti maksumus 3 605 €
Fond: ESF
Statistikaameti valdkonnajuhtide mentorlus- ja juhendamisoskuste arendamine 1.5.0303.11-0387
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.10.201131.03.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 6 548 €
Projekti maksumus 7 704 €
Fond: ESF
Statistikatöö automatiseerimine (1.etapp 1.järk) 2014-2020.12.03.16-0110
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
31.08.201630.05.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 303 665 €
Projekti maksumus 303 665 €
Fond: ERDF
Statistiliste registrite infosüsteemi loomine 3.5.0201.10-0125
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
30.12.201029.12.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 455 447 €
Projekti maksumus 455 447 €
Fond: ERDF
Statistiliste vaatluste andmekogumise projekt 3.5.0201.10-0099
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
21.06.201020.06.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 185 216 €
Projekti maksumus 185 216 €
Fond: ERDF
Väärtuste juurutamine Statistikaametis: väärtuspõhine juhtimine ja väärtuspäev 1.5.0303.08-0102
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.12.200830.04.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 24 295 €
Projekti maksumus 28 583 €
Fond: ESF
Veebiplatvormi uuendamine 2014-2020.12.03.18-0473
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
21.06.201931.07.2020
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 215 826 €
Projekti maksumus 215 826 €
Fond:
X-tee teenus(ed) vangiregistri ja Statistikaameti andmekoguga REGREL raames andmete migreerimiseks ja...
Loe lähemalt siit
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
03.12.201831.05.2019
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 16 800 €
Projekti maksumus 16 800 €
Fond:

09.03.2017