Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord 2014-2020.7.01.18-1439
Loe lähemalt siit
Jevgeni Mosev
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
28.09.201828.03.2019
Harju maakond
Toetus 65,99% 2 094 €
Projekti maksumus 3 173 €
Fond: CF
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga liitumise toetus eraisikule 2014-2020.7.01.18-1080
Loe lähemalt siit
Viktor Saar
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
01.09.201801.03.2019
Valga maakond
Toetus 65,99% 2 718 €
Projekti maksumus 4 119 €
Fond: CF
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga liitumise toetus eraisikule 2014-2020.7.01.18-1658
Loe lähemalt siit
Kersti Ojamets
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
12.11.201812.05.2019
Valga maakond
Toetus 65,98% 1 796 €
Projekti maksumus 2 722 €
Fond: CF
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga liitumise toetus eraisikule. 2014-2020.7.01.18-1644
Loe lähemalt siit
Kersti Ojamets
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
06.11.201805.05.2019
Valga maakond
Toetus 66,01% 3 792 €
Projekti maksumus 5 745 €
Fond: CF
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga liitumise toetus eraisikule. 2014-2020.7.01.18-1697
Loe lähemalt siit
Silvar Juht
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
14.11.201814.05.2019
Valga maakond
Toetus 65,99% 2 718 €
Projekti maksumus 4 119 €
Fond: CF
Ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga ühendus 2014-2020.7.01.18-1692
Loe lähemalt siit
Marina Vabištševitš
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
07.12.201806.05.2019
Harju maakond
Toetus 66,01% 3 792 €
Projekti maksumus 5 745 €
Fond: CF
Ühisveevärgiga ja ühiskanalisatsiooniga liitumise väljaehitamine 2014-2020.7.01.18-1354
Loe lähemalt siit
Harry Krass
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
01.10.201801.11.2018
Järva maakond
Paide
Toetus 65,99% 2 718 €
Projekti maksumus 4 119 €
Fond: CF
Ühisveevärgiga liitumine 2014-2020.7.01.18-0286
Loe lähemalt siit
Kaja Oras
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
01.08.201801.11.2018
Harju maakond
Toetus 66,01% 3 792 €
Projekti maksumus 5 745 €
Fond: CF
Ühisveevärgiga liitumine 2014-2020.7.01.18-1549
Loe lähemalt siit
Meelis Jahhu
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
18.10.201818.04.2019
Lääne-Viru maakond
Rakvere
Toetus 66,03% 1 382 €
Projekti maksumus 2 093 €
Fond: CF
Ühisveevärgiga liitumine Kaare 7 Sõmeru alevik Lääne-virumaa 2014-2020.7.01.18-0308
Loe lähemalt siit
Kristjan Klimson
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
26.10.201826.04.2019
Lääne-Viru maakond
Toetus 66% 2 692 €
Projekti maksumus 4 079 €
Fond: CF
Ühisveevärgiga liitumine Kiriku tee 4 2014-2020.7.01.18-0531
Loe lähemalt siit
Kaarel Kübarsepp
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
10.08.201809.02.2019
Harju maakond
Toetus 66% 2 692 €
Projekti maksumus 4 079 €
Fond: CF
Uhti kõrtsi kompleks avatud ateljeeks 2.4.0301.08-0039
Loe lähemalt siit
Ülenurme Vallavalitsus
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
01.08.200831.07.2011
Tartu maakond
Toetus 85% 689 687 €
Projekti maksumus 811 397 €
Fond: ERDF
Ühtne eesti ja vene keelne e-õppeprogramm autokoolidele 3.1.1701.09-0090
Loe lähemalt siit
OÜ Teooria
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
04.09.200903.05.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 3 196 €
Projekti maksumus 3 196 €
Fond: ERDF
Ühtse kontaktpunkti realiseerimine riigiportaalis eesti.ee 3.5.0300.09-0020
Loe lähemalt siit
Riigi Infosüsteemi Amet
3.5.3.1 Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu
28.05.200930.06.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 368 947 €
Projekti maksumus 368 947 €
Fond: ERDF
Ühtse kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine ja juurutamine OÜ Veeseadmed G 2.0100.06-1311
Loe lähemalt siit
Eccua Group OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
10.10.200401.05.2005
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 12 463 €
Projekti maksumus 24 926 €
Fond: ERDF
Ühtse Otepää koostööpiirkonna loomine 1.5.0303.11-0383
Loe lähemalt siit
Otepää Vallavalitsus
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
09.05.201108.05.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 85% 19 786 €
Projekti maksumus 23 277 €
Fond: ESF
Ujukite põhimaterjalide väljatöötamine 3.1.1701.15-1961
Loe lähemalt siit
ViitaNet osaühing
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
22.12.201431.07.2015
Harju maakond
Toetus 40% 4 000 €
Projekti maksumus 10 000 €
Fond: ERDF
UJUMISE ALGÕPETUSE KURSUSED TÄISKASVANUTELE 1.3.0402.11-0152
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Loksa Spordiklubi
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine
10.09.201130.06.2012
Harju maakond
Toetus 94,68% 6 211 €
Projekti maksumus 6 560 €
Fond: ESF
Ujumiskoha parendamine;Matkaraja, terviseraja või õpperaja parendamine 3.0500-1097
Loe lähemalt siit
PÕLVA TÖÖOTSIJATE ÜHING
3.5.1 Külade taastamine ja arendamine
15.02.200528.05.2005
Põlva maakond
Toetus 90% 10 470 €
Projekti maksumus 11 633 €
Fond: EAGGF
Ujumiskoha parendamine;Ujumiskoha parendamine;Ujumiskoha parendamine;Ujumiskoha parendamine;Ujumisk 3.0500...
Loe lähemalt siit
KIIDJÄRVE KÜLA SELTS
3.5.1 Külade taastamine ja arendamine
01.05.200631.12.2006
Põlva maakond
Toetus 90% 19 817 €
Projekti maksumus 22 019 €
Fond: EAGGF
Ujumiskoha rajamine 3.0500-1185
Loe lähemalt siit
KASEARU TALU
3.5.1 Külade taastamine ja arendamine
15.05.200501.09.2005
Viljandi maakond
Toetus 65% 2 601 €
Projekti maksumus 4 001 €
Fond: EAGGF
Ujumiskoha rajamine. 3.0500-1177
Loe lähemalt siit
RAANITSA KÜLA ARENDAMISE SELTS
3.5.1 Külade taastamine ja arendamine
01.05.200501.09.2005
Tartu maakond
Toetus 65% 4 838 €
Projekti maksumus 7 443 €
Fond: EAGGF
Ujumiskoha rajamine;Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats, linnamägi vms) rajamine;Mängu- või spordivä 3.0500...
Loe lähemalt siit
SPORDIKLUBI HALLISTE
3.5.1 Külade taastamine ja arendamine
15.04.200525.09.2006
Viljandi maakond
Toetus 90% 24 400 €
Projekti maksumus 27 111 €
Fond: EAGGF
Ujuvkeha 3.1.1701.09-0065
Loe lähemalt siit
OÜ Revalstudio
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
15.07.200915.08.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 2 663 €
Projekti maksumus 2 663 €
Fond: ERDF
Ujuvmajade eeluuring 2.0300.07-0588
Loe lähemalt siit
Pakri Invest OÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.11.200729.02.2008
Harju maakond
Tallinn
Toetus 0% 0 €
Projekti maksumus 0 €
Fond: ERDF
Ujuvmajadest linna planeerimine Kalasatama piirkonnas Helsingis 3.1.1701.09-0074
Loe lähemalt siit
Pakri Invest Haldus OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
01.09.200930.11.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 3 196 €
Projekti maksumus 3 196 €
Fond: ERDF
Ujuvpraami 'Linda' ehitus 2.0100.07-3289
Loe lähemalt siit
Ellissoni Veskitalu OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
09.05.200731.12.2007
Jõgeva maakond
Toetus 34,84% 3 196 €
Projekti maksumus 9 171 €
Fond: ERDF
Ujuvsildade eksport 3.1.2501.12-0209
Loe lähemalt siit
Osaühing Top Marine
3.1.25.1 Ekspordi arendamise toetus
19.01.201230.09.2013
Harju maakond
Toetus 50% 24 699 €
Projekti maksumus 49 398 €
Fond: ERDF
Ujuvsildasid tootva ettevõtte tegevuseks vajaliku põhivara soetamine 1.4.0201.09-0353
Loe lähemalt siit
Paadisildade OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
15.04.200914.04.2010
Tartu
Tartu maakond
Toetus 66,41% 3 196 €
Projekti maksumus 4 812 €
Fond: ESF
Ujuvsilla plastujukite valuvormide valmistamine 2.0100.06-1420
Loe lähemalt siit
Osaühing Top Marine
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
01.01.200530.06.2005
Ida-Viru maakond
Toetus 75% 9 443 €
Projekti maksumus 12 591 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017