Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Võru Kubija järve seisundi tervendamine ja taastamine avalikes kohtades 4.0201-0126
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.04.200501.03.2007
Võru
Võru maakond
Toetus 75% 14 332 €
Projekti maksumus 19 110 €
Fond: ERDF
Võru Laste- ja Pereabikeskuse renoveerimine ja keskuse töö käivitamine 2.5.0100.09-0016
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2.5.1.1 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamisekeskuste ning huvikoolide kaasajastamine
01.07.200831.12.2009
Võru
Võru maakond
Toetus 90% 141 546 €
Projekti maksumus 157 274 €
Fond: ERDF
Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine 2014-2020.5.04.16-0091
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)
01.08.201601.06.2018
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 973 903 €
Projekti maksumus 1 145 768 €
Fond: ERDF
Võru linna ja valla töötute noorte ja lühiajaliste töötute tööjõuturule kiiremale integreerumisele kaasa...
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.05.201031.08.2011
Võru maakond
Võru vald
Toetus 90% 103 495 €
Projekti maksumus 114 995 €
Fond: ESF
Võru linna keskväljaku rajamine 2014-2020.5.04.16-0094
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
01.08.201631.07.2019
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 2 709 126 €
Projekti maksumus 3 187 207 €
Fond: ERDF
Võru linna Laane võrgupiirkonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine...
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
28.12.201530.06.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 83,33% 5 000 €
Projekti maksumus 6 000 €
Fond: CF
Võru linna puuetega inimeste eluruumide kohandamine, I etapp 2014-2020.2.05.18-0095
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.08.201831.07.2020
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 30 988 €
Projekti maksumus 36 457 €
Fond: ERDF
Võru linna täiendava tasandusrühma loomine 2014-2020.2.01.18-0067
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele
01.08.201831.07.2020
Võru
Võru maakond
Toetus 75% 52 920 €
Projekti maksumus 70 560 €
Fond: ESF
Võru linna Tamula järve ja Võhandu kanali kaldaalade saneerimine 4.0201-0270
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.10.200631.08.2008
Võru
Võru maakond
Toetus 60,39% 46 874 €
Projekti maksumus 77 624 €
Fond: ERDF
Võru linna tänavavalgustuse renoveerimine II etapp 2014-2020.6.03.18-0127
Loe lähemalt siit
Taristuhaldus OÜ
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine
04.03.201929.12.2019
Võru
Võru maakond
Toetus 36% 42 804 €
Projekti maksumus 118 900 €
Fond: CF
Võru linna tasandusrühma loomine 2014-2020.2.01.002.01.15-0011
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele
01.01.201631.12.2018
Võru
Võru maakond
Toetus 74,36% 103 910 €
Projekti maksumus 139 747 €
Fond: ESF
Võru linna veemajandusprojekt 2.1.0101.09-0057
Loe lähemalt siit
aktsiaselts VÕRU VESI
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
01.03.201031.12.2014
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 3 352 082 €
Projekti maksumus 3 943 625 €
Fond: CF
Võru linna Võrukivi võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine 2014-2020.6.02.15-0066
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
28.12.201530.06.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 90% 3 780 €
Projekti maksumus 4 200 €
Fond: CF
Võru Linnavalitsuse IT-infosüsteemide töökindluse ja turvalisuse suurendamine 3.5.0201.12-0155
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
27.03.201330.06.2013
Võru
Võru maakond
Toetus 78,59% 12 289 €
Projekti maksumus 15 636 €
Fond: ERDF
Võru Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste ühise dokumendihaldussüsteemi loomine 3.5.0200.09-0032
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
20.07.200920.07.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 26 308 €
Projekti maksumus 30 950 €
Fond: ERDF
Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2014-2020.5.04.16-0013
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
15.08.201531.12.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 96 135 €
Projekti maksumus 114 446 €
Fond: ERDF
Võru maakonna ühise koostöö arendamine 2014-2020.12.01.18-0070
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.02.201929.02.2020
Antsla vald
Rõuge vald
Setomaa vald
Võru
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 13 464 €
Projekti maksumus 15 840 €
Fond: ESF
Võru mnt (Männi-Lennu-Vangi tee) kergliiklustee ehitamine 2014-2020.9.01.16-0011
Loe lähemalt siit
Kambja Vallavalitsus
2014-2020.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
18.05.201601.03.2018
Kambja vald
Tartu maakond
Toetus 57,04% 88 606 €
Projekti maksumus 155 329 €
Fond: ERDF
Võru mnt. 14 tootmisterritooriumi osaline katmine kõvakattega 2.0200.06-0524
Loe lähemalt siit
osaühing HOBBITON
2.2.1 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
14.08.200612.11.2006
Põlva maakond
Räpina vald
Toetus 45% 118 134 €
Projekti maksumus 262 521 €
Fond: ERDF
Võru Muusikakooli hoone rekonstrueerimine 2.4.0101.09-0070
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
01.10.200820.08.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 318 858 €
Projekti maksumus 375 127 €
Fond: ERDF
Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt 2014-2020.7.01.18-1743
Loe lähemalt siit
aktsiaselts VÕRU VESI
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
01.05.201931.12.2022
Võru
Võru maakond
Võru vald
Toetus 68,78% 7 366 337 €
Projekti maksumus 10 710 412 €
Fond: CF
Võru valla puuetega inimeste eluaseme kohandamine 2014-2020.2.05.18-0091
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.09.201831.12.2019
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 53 100 €
Projekti maksumus 62 470 €
Fond: ERDF
Võru valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine II 2014-2020.2.05.19-0195
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.10.201931.12.2020
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 64 639 €
Projekti maksumus 76 046 €
Fond: ERDF
Võru valla soojusmajanduse arengukava 2015-2025 koostamine 2014-2020.6.02.003.01.15-0007
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
15.07.201530.01.2016
Võru maakond
Võru vald
Toetus 67,75% 5 000 €
Projekti maksumus 7 380 €
Fond: CF
Võru valla suuremate tööstusalade juurdepääsuteede remont 2.4.0301.10-0099
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
01.06.201030.11.2010
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 197 555 €
Projekti maksumus 232 418 €
Fond: ERDF
Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine 2014-2020.6.03.18-0129
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine
01.03.201931.12.2020
Võru maakond
Võru vald
Toetus 47% 178 108 €
Projekti maksumus 378 953 €
Fond: CF
Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine 2.1.0101.10-0060
Loe lähemalt siit
OÜ Võru valla Veevärk
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
11.01.201030.06.2013
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 5 353 823 €
Projekti maksumus 6 298 615 €
Fond: CF
Võru veearvestite soetamine 2.1.0101.15-0151
Loe lähemalt siit
aktsiaselts VÕRU VESI
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
29.05.201531.12.2015
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 142 231 €
Projekti maksumus 167 331 €
Fond: CF
Võru XVI Folkloorifestival - Kagu-Eesti visiitkaart 3.1.2301.10-0026
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Võru Folkloorifestival
3.1.23.1 Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine
01.02.201031.08.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 70% 25 531 €
Projekti maksumus 36 473 €
Fond: ERDF
Võru-suunalise kergliiklustee ehitamine (projekti esimene etapp) 2.4.0201.09-0001
Loe lähemalt siit
Tartu Linnavalitsus
2.4.2.1 Linnaliste piirkondade arendamine
25.05.200931.10.2009
Tartu
Tartu maakond
Toetus 85% 141 687 €
Projekti maksumus 166 691 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017