Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Vastseliina noortekeskuse renoveerimine 2.5.0101.09-0035
Loe lähemalt siit
Vastseliina Vallavalitsus
2.5.1.1 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamisekeskuste ning huvikoolide kaasajastamine
01.01.200931.05.2011
Võru maakond
Võru vald
Toetus 94,74% 287 565 €
Projekti maksumus 303 541 €
Fond: ERDF
Vastseliina soojusmajanduse arengukava koostamine aastateks 2015-2025 2014-2020.6.02.15-0049
Loe lähemalt siit
Vastseliina Vallavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
26.11.201531.08.2016
Võru maakond
Võru vald
Toetus 90% 1 710 €
Projekti maksumus 1 900 €
Fond: CF
Vastseliina vallavalitsuse ametnike ja töötajate haldussuutlikkuse tõstmine 1.5.0303.08-0065
Loe lähemalt siit
Vastseliina Vallavalitsus
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.09.200830.04.2009
Võru maakond
Võru vald
Toetus 81,29% 3 813 €
Projekti maksumus 4 690 €
Fond: ESF
Vätta Metalli kaubamärgi väljatöötamine ja juurutamine 1.4.0501.11-4140
Loe lähemalt siit
OÜ Vätta Metall
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
10.08.201131.10.2011
Saare maakond
Saaremaa vald
Toetus 50% 2 408 €
Projekti maksumus 4 816 €
Fond: ESF
Vätta poolsaare pärandkoosluste taastamine 2014-2020.8.01.16-0158
Loe lähemalt siit
MTÜ Lahela Rand
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud
20.03.201721.12.2018
Saare maakond
Saaremaa vald
Toetus 85% 43 964 €
Projekti maksumus 51 723 €
Fond: CF
Vedelä kalapääsu rajamine 2.1.1001.14-0086
Loe lähemalt siit
MTÜ Vedelä Kalapääs
2.1.10.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)
21.12.201431.12.2015
Kanepi vald
Põlva maakond
Toetus 100% 139 610 €
Projekti maksumus 139 610 €
Fond: CF
Vedela silikaadi mõju hindamine betoonis 2014-2020.4.04.19-1118
Loe lähemalt siit
SL Protection OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
14.10.201931.03.2020
Harju maakond
Viimsi vald
Toetus 80% 3 999 €
Projekti maksumus 4 999 €
Fond: ERDF
Vedelate puhastusvahendite tootmine 3.1.1701.10-0281
Loe lähemalt siit
Bio Natural OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
06.07.201030.09.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 2 652 €
Projekti maksumus 2 652 €
Fond: ERDF
Vedelate värvieemaldusvahendite uuringud 2014-2020.4.04.18-0779
Loe lähemalt siit
RAL-EST OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
04.05.201801.10.2018
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 80% 4 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ERDF
Vedelike neeldumisspektrite mõõtmine ja analüüs 3.1.1701.11-0587
Loe lähemalt siit
AS Ldiamon
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
01.10.201115.12.2011
Tartu
Tartu maakond
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Vedelkütus biomassist ja jäätmetest 3.1.1701.12-0720
Loe lähemalt siit
osaühing MILJON MÕTET
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
01.03.201201.07.2012
Tartu maakond
Tartu vald
Toetus 100% 8 000 €
Projekti maksumus 8 000 €
Fond: ERDF
Vedelkütuse väävlisisalduse vähendamine 3.1.1701.11-0410
Loe lähemalt siit
Elteks Group OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
08.02.201101.08.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 1 329 €
Projekti maksumus 1 329 €
Fond: ERDF
Vee ja karastusjookide kvaliteedi ning ehtsuse kiirkontrolli tehnoloogia ja seadmete väljatöötamine 2.0300...
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.03.200528.02.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 74,50% 197 762 €
Projekti maksumus 265 453 €
Fond: ERDF
Vee rauaärastuse regeneratsiooni süsteem 2014-2020.4.04.16-0064
Loe lähemalt siit
Eco-Mos Estonia OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
14.01.201614.04.2016
Üleriigilised projektid
Toetus 80% 3 872 €
Projekti maksumus 4 840 €
Fond: ERDF
Vee- ja kanalisatsioon 2014-2020.7.01.18-0419
Loe lähemalt siit
Feliks Jeršov
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
30.07.201825.01.2019
Lääne-Viru maakond
Rakvere
Toetus 65,98% 1 796 €
Projekti maksumus 2 722 €
Fond: CF
Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine 1.4.0201.10-1248
Loe lähemalt siit
Landverk OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
01.06.201031.08.2010
Tartu
Tartu maakond
Toetus 78,49% 6 065 €
Projekti maksumus 7 727 €
Fond: ESF
Vee- ja lumelaua vedamise kaabelsüsteemi seadme konstruktsiooni tugevusarvutused ja masinaehitusliku osa...
Loe lähemalt siit
Snow & Wakeboard Solutions OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
05.09.201105.12.2011
Tartu
Tartu maakond
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Veearvestite soetamine AS-ile Emajõe Veevärk 2.1.0101.15-0163
Loe lähemalt siit
AS Emajõe Veevärk
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
16.06.201531.12.2015
Elva vald
Tartu maakond
Toetus 85% 227 518 €
Projekti maksumus 267 668 €
Fond: CF
Veearvestite soetamine AS-ile Kadrina Soojus 2.1.0101.15-0154
Loe lähemalt siit
Aktsiaselts Kadrina Soojus
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
10.06.201531.12.2015
Kadrina vald
Lääne-Viru maakond
Toetus 85% 40 951 €
Projekti maksumus 48 177 €
Fond: CF
Veearvestite soetamine Järva-Jaani 2.1.0101.15-0159
Loe lähemalt siit
Osaühing Järva-Jaani Teenus
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
15.06.201515.12.2015
Järva maakond
Järva vald
Toetus 85% 36 264 €
Projekti maksumus 42 663 €
Fond: CF
Veebi-põhine vee- ja elektrinäitude esitamise ja jälgimise moodul ettevõtte kodulehele 3.1.1701.13-1656
Loe lähemalt siit
ATS-Hooldus OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
25.10.201325.01.2014
Harju maakond
Rae vald
Toetus 100% 2 800 €
Projekti maksumus 2 800 €
Fond: ERDF
Veebi-põhise tellimuste ja kliendisuhete haldussüsteemi prototüübi loomine 3.1.1701.09-0116
Loe lähemalt siit
OÜ Profeld Ehitus
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
04.01.201030.04.2010
Kohila vald
Rapla maakond
Toetus 100% 3 196 €
Projekti maksumus 3 196 €
Fond: ERDF
Veebikeskkonna loomine 3.1.1701.12-1111
Loe lähemalt siit
Printec Grupp Osaühing
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
05.12.201204.12.2013
Lääne-Viru maakond
Rakvere
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Veebilahenduse arutech.ee kasutatavuse uuring 3.1.1701.12-0870
Loe lähemalt siit
ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
01.08.201230.11.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Veebilahenduste uuring/kaardistamine 3.1.1701.12-1058
Loe lähemalt siit
OÜ Kalevi Veekeskus
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
26.11.201231.01.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 3 871 €
Projekti maksumus 3 871 €
Fond: ERDF
Veebilehe arendus 3.1.1701.13-1146
Loe lähemalt siit
Pico Productions OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
27.02.201301.05.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 2 160 €
Projekti maksumus 2 160 €
Fond: ERDF
Veebilehe kasutusmugavuse analüüs 3.1.1701.11-0535
Loe lähemalt siit
ID Network OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
01.09.201131.12.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Veebilehitsejate lisarakendused 3.1.0701.11-0358
Loe lähemalt siit
Opus Online OÜ
3.1.7.1 Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine
01.04.201130.06.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 19 400 €
Projekti maksumus 38 800 €
Fond: ERDF
Veebimajutus brändi relansseerimine 1.4.0501.13-4676
Loe lähemalt siit
Elkdata OÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
09.12.201330.04.2014
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 4 703 €
Projekti maksumus 9 405 €
Fond: ESF
Veebimajutus.ee iseteenindustarkvara kasutatavuse uuring 3.1.1701.10-0181
Loe lähemalt siit
Elkdata OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
15.02.201031.05.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 3 196 €
Projekti maksumus 3 196 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017