Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2014-2020.5.04.16-0013
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
15.08.201531.12.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 96 135 €
Projekti maksumus 114 446 €
Fond: ERDF
Võru maakonna ühise koostöö arendamine 2014-2020.12.01.18-0070
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.02.201929.02.2020
Antsla vald
Rõuge vald
Setomaa vald
Võru
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 13 464 €
Projekti maksumus 15 840 €
Fond: ESF
Võru mnt (Männi-Lennu-Vangi tee) kergliiklustee ehitamine 2014-2020.9.01.16-0011
Loe lähemalt siit
Kambja Vallavalitsus
2014-2020.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
18.05.201601.03.2018
Kambja vald
Tartu maakond
Toetus 57,04% 88 606 €
Projekti maksumus 155 329 €
Fond: ERDF
Võru mnt. 14 tootmisterritooriumi osaline katmine kõvakattega 2.0200.06-0524
Loe lähemalt siit
osaühing HOBBITON
2.2.1 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
14.08.200612.11.2006
Põlva maakond
Räpina vald
Toetus 45% 118 134 €
Projekti maksumus 262 521 €
Fond: ERDF
Võru Muusikakooli hoone rekonstrueerimine 2.4.0101.09-0070
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
01.10.200820.08.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 318 858 €
Projekti maksumus 375 127 €
Fond: ERDF
Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt 2014-2020.7.01.18-1743
Loe lähemalt siit
aktsiaselts VÕRU VESI
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
01.05.201931.12.2022
Võru
Võru maakond
Võru vald
Toetus 68,78% 7 366 337 €
Projekti maksumus 10 710 412 €
Fond: CF
Võru valla puuetega inimeste eluaseme kohandamine 2014-2020.2.05.18-0091
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.09.201831.12.2019
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 53 100 €
Projekti maksumus 62 470 €
Fond: ERDF
Võru valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine II 2014-2020.2.05.19-0195
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.10.201931.12.2020
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 64 639 €
Projekti maksumus 76 046 €
Fond: ERDF
Võru valla soojusmajanduse arengukava 2015-2025 koostamine 2014-2020.6.02.003.01.15-0007
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
15.07.201530.01.2016
Võru maakond
Võru vald
Toetus 67,75% 5 000 €
Projekti maksumus 7 380 €
Fond: CF
Võru valla suuremate tööstusalade juurdepääsuteede remont 2.4.0301.10-0099
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
01.06.201030.11.2010
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 197 555 €
Projekti maksumus 232 418 €
Fond: ERDF
Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine 2014-2020.6.03.18-0129
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine
01.03.201931.12.2020
Võru maakond
Võru vald
Toetus 47% 178 108 €
Projekti maksumus 378 953 €
Fond: CF
Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine 2.1.0101.10-0060
Loe lähemalt siit
OÜ Võru valla Veevärk
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
11.01.201030.06.2013
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 5 353 823 €
Projekti maksumus 6 298 615 €
Fond: CF
Võru veearvestite soetamine 2.1.0101.15-0151
Loe lähemalt siit
aktsiaselts VÕRU VESI
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
29.05.201531.12.2015
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 142 231 €
Projekti maksumus 167 331 €
Fond: CF
Võru XVI Folkloorifestival - Kagu-Eesti visiitkaart 3.1.2301.10-0026
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Võru Folkloorifestival
3.1.23.1 Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine
01.02.201031.08.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 70% 25 531 €
Projekti maksumus 36 473 €
Fond: ERDF
Võru-suunalise kergliiklustee ehitamine (projekti esimene etapp) 2.4.0201.09-0001
Loe lähemalt siit
Tartu Linnavalitsus
2.4.2.1 Linnaliste piirkondade arendamine
25.05.200931.10.2009
Tartu
Tartu maakond
Toetus 85% 141 687 €
Projekti maksumus 166 691 €
Fond: ERDF
Võru-suunalise kergliiklustee ehitamine (projekti II etapp) 2.4.0201.09-0006
Loe lähemalt siit
Tartu Linnavalitsus
2.4.2.1 Linnaliste piirkondade arendamine
15.10.200931.07.2010
Tartu
Tartu maakond
Toetus 85% 576 290 €
Projekti maksumus 677 988 €
Fond: ERDF
Võrukeelse lastehoiu teenuse pakkumine Haanja vallas 2014-2020.2.01.002.01.15-0013
Loe lähemalt siit
Rõuge Vallavalitsus
2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele
01.01.201631.12.2018
Rõuge vald
Võru maakond
Toetus 73,91% 28 514 €
Projekti maksumus 38 582 €
Fond: ESF
Võrukivi tehnopargi 8 kinnistu soojavõrguga ühendamine 2014-2020.5.04.16-0096
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
01.08.201631.07.2017
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 78 101 €
Projekti maksumus 91 883 €
Fond: ERDF
Võrumaa ametnike haldusvõimekuse tõstmise koolitusprojekt 1.5.0303.08-0068
Loe lähemalt siit
Võrumaa Omavalitsuste Liit
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
10.05.200801.02.2009
Võru
Võru maakond
Võru vald
Toetus 85% 34 465 €
Projekti maksumus 40 547 €
Fond: ESF
Võrumaa kohalike omavalitsuste tippametnikele strateegilise juhtimise ja planeerimise alane koolitus 1...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Omavalitsuste Liit
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine
20.05.200631.12.2006
Antsla vald
Rõuge vald
Setomaa vald
Võru
Võru maakond
Võru vald
Toetus 75% 5 982 €
Projekti maksumus 7 976 €
Fond: ESF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur 1. Peahoone rekonstrueerimine 4.0301-0106
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
25.02.200430.09.2005
Võru maakond
Võru vald
Toetus 80% 948 997 €
Projekti maksumus 1 186 246 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur II. Õpilaskodu rekonstrueerimine 4.0301-0107
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.03.200401.10.2005
Võru maakond
Võru vald
Toetus 80% 472 294 €
Projekti maksumus 590 368 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur III. Tööpingid 4.0301-0111
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.04.200431.05.2005
Võru maakond
Võru vald
Toetus 60,28% 25 440 €
Projekti maksumus 42 200 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur IV. IKT õppebaasi areng 4.0301-0112
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.06.200431.08.2005
Võru maakond
Võru vald
Toetus 80% 55 304 €
Projekti maksumus 69 130 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur V. Peahoone rekonstrueerimine II 4.0301-0136
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
15.05.200501.10.2005
Võru maakond
Võru vald
Toetus 80% 121 597 €
Projekti maksumus 151 996 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur VI. Tehnomaja-laboratooriumi projekteerimine ja juurdeehitus 4...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
24.03.200530.04.2008
Võru maakond
Võru vald
Toetus 76% 1 518 457 €
Projekti maksumus 1 997 969 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
2.5.2.1 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine
01.10.200815.06.2013
Võru maakond
Võru vald
Toetus 100% 5 709 998 €
Projekti maksumus 5 709 998 €
Fond: ERDF
Võrumaa pikaajaliste töötute konkurentsivõime ja aktiivsuse tõstmine eeltingimusena nende...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Omavalitsuste Liit
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.07.200731.08.2008
Võru maakond
Võru vald
Toetus 75,14% 166 969 €
Projekti maksumus 222 220 €
Fond: ESF
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator 2.0300.06-0511
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator MTÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.11.200630.06.2008
Võru maakond
Võru vald
Toetus 64,52% 31 789 €
Projekti maksumus 49 273 €
Fond: ERDF
Võrumaa Tehnoloogiainkubaatori jätkuprojekt 2.0300.08-0651
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator MTÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.11.200830.11.2008
Põlva maakond
Põlva vald
Valga maakond
Valga vald
Võru maakond
Võru vald
Toetus 100% 1 533 €
Projekti maksumus 1 533 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017