Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Vändra gümnaasiumi vana õppekorpuse renoveerimine 4.0600.06-0284
Loe lähemalt siit
Vändra Alevivalitsus
4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng
11.07.200526.08.2005
Pärnu maakond
Põhja-Pärnumaa vald
Toetus 67,80% 223 691 €
Projekti maksumus 329 935 €
Fond: ERDF
Vändra Raamatukogu ehitus 2.4.0101.09-0053
Loe lähemalt siit
Vändra Alevivalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
01.04.200901.06.2010
Pärnu maakond
Põhja-Pärnumaa vald
Toetus 76% 579 768 €
Projekti maksumus 762 853 €
Fond: ERDF
Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekt 2014-2020.7.01.19-2358
Loe lähemalt siit
aktsiaselts Mako
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
15.07.201931.12.2020
Pärnu maakond
Põhja-Pärnumaa vald
Toetus 85% 1 290 287 €
Projekti maksumus 1 517 985 €
Fond: CF
Vändra tavajäätmeprügila sulgemine 2.1.0201.10-0016
Loe lähemalt siit
Vändra Alevivalitsus
2.1.2.1 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine
07.01.201122.12.2011
Pärnu maakond
Põhja-Pärnumaa vald
Toetus 90% 145 512 €
Projekti maksumus 161 680 €
Fond: CF
Vändra Tehnopargi taristu rekonstrueerimine 2014-2020.5.04.16-0021
Loe lähemalt siit
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
29.02.201631.10.2018
Pärnu maakond
Toetus 85% 423 274 €
Projekti maksumus 497 969 €
Fond: ERDF
Vändra võimla ja staadioni rekonstrueerimine 2.4.0101.10-0144
Loe lähemalt siit
Vändra Alevivalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
03.09.201031.05.2012
Pärnu maakond
Põhja-Pärnumaa vald
Toetus 85% 651 053 €
Projekti maksumus 765 945 €
Fond: ERDF
Vanemaealised- väärtuslik ressurss tööturul 1.3.0102.10-0309
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Teine Võimalus
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
30.10.200931.01.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 89,76% 204 146 €
Projekti maksumus 227 436 €
Fond: ESF
Vanemaealiste aktiivsuse suunamine äritegevuseks 1.3.0102.12-0410
Loe lähemalt siit
AS BCS Koolitus
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.05.201231.12.2013
Harju maakond
Rapla maakond
Rapla vald
Tallinn
Toetus 85% 172 173 €
Projekti maksumus 202 557 €
Fond: ESF
Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimimine tööturule. 1.3.0102.12-0402
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.06.201230.09.2013
Harju maakond
Lääne-Viru maakond
Pärnu
Pärnu maakond
Rakvere
Tallinn
Tartu
Tartu maakond
Viljandi
Viljandi maakond
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 234 760 €
Projekti maksumus 276 203 €
Fond: ESF
Vanemaealiste tööhõive edendamine 1.3.0110.08-0005
Loe lähemalt siit
Eesti Töötukassa
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.01.200831.12.2009
Üleriigilised projektid
Toetus 68,29% 711 057 €
Projekti maksumus 1 041 185 €
Fond: ESF
Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu 1.3.0102.10-0310
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.11.200931.10.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 90% 485 892 €
Projekti maksumus 539 880 €
Fond: ESF
Vanglast vabanenud ja vabanevate isikute töötusriski vähendamine Ida-Virumaal mitmekülgsete...
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.04.200731.10.2008
Alutaguse vald
Ida-Viru maakond
Jõhvi vald
Kohtla-Järve linn
Lüganuse vald
Mustvee vald
Narva
Narva-Jõesuu linn
Sillamäe linn
Toila vald
Viru-Nigula vald
Toetus 80,81% 400 125 €
Projekti maksumus 495 155 €
Fond: ESF
Vannitekstiilide tootmise käivitamine 1.4.0201.10-0900
Loe lähemalt siit
OÜ Natural S&R
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
01.03.201031.12.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 0% 0 €
Projekti maksumus 0 €
Fond: ESF
Vannitoatarvetega seotud tööstusomandialased teenused 3.1.1701.12-0779
Loe lähemalt siit
osaühing Eumar Santehnika
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
12.04.201211.04.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 7 976 €
Projekti maksumus 7 976 €
Fond: ERDF
VÄO Elektri- ja soojuse koostootmisjaama suitsugaaside pesur 4.0202-0253
Loe lähemalt siit
Digismart OÜ
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.09.200603.08.2008
Harju maakond
Tallinn
Toetus 11,44% 318 850 €
Projekti maksumus 2 786 000 €
Fond: ERDF
Vao ja Triigi külade kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukavade aastateks 2016-2026 koostamine...
Loe lähemalt siit
Väike-Maarja Vallavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
21.10.201501.06.2016
Lääne-Viru maakond
Väike-Maarja vald
Toetus 89,98% 3 655 €
Projekti maksumus 4 062 €
Fond: CF
Vao küla, Pargi 4 lokaalküttele üleminek 2014-2020.6.02.19-0400
Loe lähemalt siit
Väike-Maarja vald, Vao küla, Pargi tn 4 korteriühistu
2014-2020.6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel
01.07.201931.07.2020
Lääne-Viru maakond
Väike-Maarja vald
Toetus 50% 21 183 €
Projekti maksumus 42 366 €
Fond: CF
Vao küla, Pargi 6 lokaalküttele üleviimine 2014-2020.6.02.19-0401
Loe lähemalt siit
Väike-Maarja vald, Vao küla, Pargi tn 6 korteriühistu
2014-2020.6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel
01.07.201931.07.2020
Lääne-Viru maakond
Väike-Maarja vald
Toetus 49,55% 24 227 €
Projekti maksumus 48 894 €
Fond: CF
Vao küla, Pargi 7 lokaalküttele üleviimine 2014-2020.6.02.19-0402
Loe lähemalt siit
Väike-Maarja vald, Vao küla, Pargi tn 7 korteriühistu
2014-2020.6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel
30.05.201931.07.2020
Lääne-Viru maakond
Väike-Maarja vald
Toetus 50% 33 444 €
Projekti maksumus 66 888 €
Fond: CF
Vao küla, Pargi 9 lokaalküttele üleviimine 2014-2020.6.02.19-0403
Loe lähemalt siit
Väike-Maarja vald, Vao küla, Pargi tn 9 korteriühistu
2014-2020.6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel
01.07.201931.07.2020
Lääne-Viru maakond
Väike-Maarja vald
Toetus 50% 33 444 €
Projekti maksumus 66 888 €
Fond: CF
Väo liiklussõlme rekonstrueerimine 2014-2020.10.01.19-0049
Loe lähemalt siit
Maanteeamet
2014-2020.10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
10.05.201928.02.2022
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 17 191 250 €
Projekti maksumus 20 225 000 €
Fond: CF
Väo Paas OÜ ressursitõhususe investeering 2014-2020.4.03.19-0515
Loe lähemalt siit
OÜ Väo Paas
2014-2020.4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine
16.09.201916.09.2020
Harju maakond
Tallinn
Toetus 25,67% 199 999 €
Projekti maksumus 779 000 €
Fond: ERDF
Vao Stables 2014-2020.5.01.16-0255
Loe lähemalt siit
Vao Stables OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
01.05.201630.04.2017
Lääne-Viru maakond
Väike-Maarja vald
Toetus 79,27% 15 000 €
Projekti maksumus 18 922 €
Fond: ERDF
VapeOut / PEP-Products 3.1.1701.13-1162
Loe lähemalt siit
Atos Baltic OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
27.12.201228.02.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Vapramäe Allika OÜ äriplaani koosatmine stardiabi toetuse taotlemiseks 2.0100.06-1033
Loe lähemalt siit
OÜ VAPRAMÄE ALLIKA
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
30.07.200410.09.2004
Nõo vald
Tartu maakond
Toetus 45,31% 927 €
Projekti maksumus 2 045 €
Fond: ERDF
Vapramäe Allika forellipüük 2.0100.06-1113
Loe lähemalt siit
OÜ VAPRAMÄE ALLIKA
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
16.07.200430.04.2005
Nõo vald
Tartu maakond
Toetus 73% 10 226 €
Projekti maksumus 14 009 €
Fond: ERDF
Vapramäe kõrts 2014-2020.5.01.16-0200
Loe lähemalt siit
VM Halduse OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
10.02.201609.02.2017
Nõo vald
Tartu maakond
Toetus 78,80% 15 000 €
Projekti maksumus 19 037 €
Fond: ERDF
Vara äriplaan 2.0100.06-2200
Loe lähemalt siit
OÜ Vara Saeveski
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
27.09.200526.09.2006
Peipsiääre vald
Tartu maakond
Toetus 50% 1 598 €
Projekti maksumus 3 196 €
Fond: ERDF
Vara põhikooli rekonstrueerimine ja kujundamine kogukonna keskuseks 2.4.0101.12-0185
Loe lähemalt siit
Vara Vallavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
30.12.201131.08.2013
Peipsiääre vald
Tartu maakond
Toetus 82% 1 076 143 €
Projekti maksumus 1 312 370 €
Fond: ERDF
Vara põhikooli renoveerimine 4.0600.06-0103
Loe lähemalt siit
Vara Vallavalitsus
4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng
07.07.200631.12.2007
Peipsiääre vald
Tartu maakond
Toetus 27,15% 124 628 €
Projekti maksumus 458 980 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017