Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Valga maakonna veemajandusprojekt - Tõrva linn 2.1.0101.09-0024
Loe lähemalt siit
OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
23.12.200831.12.2013
Tõrva vald
Valga maakond
Toetus 85% 8 036 763 €
Projekti maksumus 9 455 015 €
Fond: CF
Valga maakonna veemajandusprojekt - Valga linn 2.1.0101.09-0023
Loe lähemalt siit
AS VALGA VESI
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
18.12.200831.12.2013
Valga maakond
Valga vald
Toetus 86,02% 7 147 608 €
Projekti maksumus 8 309 123 €
Fond: CF
Valga magistraaltorustiku rekonstrueerimine 2014-2020.6.02.19-0455
Loe lähemalt siit
AS Utilitas Eesti
2014-2020.6.2.2 Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine
01.01.202031.12.2021
Valga maakond
Valga vald
Toetus 30,46% 200 000 €
Projekti maksumus 656 600 €
Fond: CF
Valga metaanitankla 2014-2020.6.04.17-0063
Loe lähemalt siit
Valga Metaanitankla OÜ
2014-2020.6.4.1 Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine
01.01.201801.12.2020
Üleriigilised projektid
Toetus 35% 280 000 €
Projekti maksumus 800 000 €
Fond: CF
Valga peamagistraali rekonstrueerimine 2014-2020.6.02.16-0164
Loe lähemalt siit
AS Utilitas Eesti
2014-2020.6.2.2 Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine
01.01.201731.12.2018
Valga maakond
Valga vald
Toetus 27,91% 297 271 €
Projekti maksumus 1 065 287 €
Fond: CF
Valga piirkonna ühistranspordi teenuse uuring 2014-2020.12.01.17-0029
Loe lähemalt siit
Valga Vallavalitsus
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
02.01.201730.11.2017
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 15 870 €
Projekti maksumus 18 671 €
Fond: ESF
Valga Pizzakiosk 2014-2020.5.01.19-0989
Loe lähemalt siit
A85 OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
08.04.201907.04.2020
Üleriigilised projektid
Toetus 79,81% 15 000 €
Projekti maksumus 18 794 €
Fond: ERDF
Valga Priimetsa Kooli renoveerimine nüüdisaegse õpikeskkonnaga kooliks 2014-2020.1.04.17-0048
Loe lähemalt siit
Valga Vallavalitsus
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine
15.05.201730.10.2020
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 3 335 995 €
Projekti maksumus 3 924 700 €
Fond: ERDF
Valga prügila sulgemine 2.1.0201.10-0014
Loe lähemalt siit
Valga Linnavalitsus
2.1.2.1 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine
09.08.201030.09.2012
Valga maakond
Valga vald
Toetus 90% 350 310 €
Projekti maksumus 389 234 €
Fond: CF
Valga raudteejaama ümbruse parkimisvõimaluste laiendamine ning juurdepääsuvõimaluste parendamine 2014-2020...
Loe lähemalt siit
Valga Linnavalitsus
2014-2020.10.2.1 Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes
15.07.201528.02.2017
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 432 704 €
Projekti maksumus 509 065 €
Fond: CF
Valga riigigümnaasiumi hoone rekonstrueerimine 2014-2020.1.04.15-0012
Loe lähemalt siit
Haridus- ja Teadusministeerium
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine
25.04.201428.02.2017
Valga maakond
Valga vald
Toetus 100% 3 670 693 €
Projekti maksumus 3 670 693 €
Fond: ERDF
Valga valla korterelamute uuring ja nende jätkusuutlikuse analüüs Valga valla üldplaneeringu koostamiseks...
Loe lähemalt siit
Valga Vallavalitsus
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
05.09.201901.06.2020
Valga maakond
Valga vald
Toetus 51,76% 10 000 €
Projekti maksumus 19 320 €
Fond: ESF
Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018 2014-2020.6.03.18-0133
Loe lähemalt siit
AS VALGA VESI
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine
01.02.201931.12.2020
Valga maakond
Valga vald
Toetus 59% 569 772 €
Projekti maksumus 965 716 €
Fond: CF
Valga vanalinna (8. kvartali) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks 2014-2020.5.04.16-0113
Loe lähemalt siit
Valga Vallavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
29.04.201615.11.2018
Valga maakond
Valga vald
Toetus 70,64% 1 507 292 €
Projekti maksumus 2 133 792 €
Fond: ERDF
Valga veearvestite soetamine 2.1.0101.15-0161
Loe lähemalt siit
AS VALGA VESI
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
15.06.201531.12.2015
Tõrva vald
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 123 121 €
Projekti maksumus 144 848 €
Fond: CF
Valga, Põlva ja Võru maavalitsuste ametnike haldussuutlikkuse tõstmine 1.5.0303.12-0555
Loe lähemalt siit
Valga Maavalitsus
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
02.07.201231.01.2013
Üleriigilised projektid
Toetus 85% 7 285 €
Projekti maksumus 8 571 €
Fond: ESF
Valgamaa eakate teadmiste suurendamine tööturu potensiaalist ja võimalustest piirialal 1.3.0102.12-0419
Loe lähemalt siit
Valga Maavalitsus
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.01.201201.10.2013
Valga maakond
Valga vald
Toetus 84% 37 377 €
Projekti maksumus 44 495 €
Fond: ESF
Valgamaa Kutseõppekeskuse tehnikavaldkonna arendamine digitaalse õppevara ja simulaatoritega 2014-2020.1.03...
Loe lähemalt siit
Valgamaa Kutseõppekeskus
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine
01.08.201831.01.2019
Valga maakond
Valga vald
Toetus 100% 65 958 €
Projekti maksumus 65 958 €
Fond: ESF
Valgamaa mitte-eestlaste konkurentsivõime tõstmine tööturul 2014-2020.1.05.16-0048
Loe lähemalt siit
Valga Vallavalitsus
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul
01.07.201730.11.2018
Valga maakond
Valga vald
Toetus 100% 10 000 €
Projekti maksumus 10 000 €
Fond: ESF
Valgamaa naiste ja noorte emade tööpuuduse vähendamine ja väikeettevõtluse soodustamine 1.0301-0133
Loe lähemalt siit
Valgamaa Tööhõiveamet
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
20.07.200420.04.2006
Valga maakond
Valga vald
Toetus 38,18% 73 414 €
Projekti maksumus 192 293 €
Fond: ESF
Valgamaa noorte teadmiste suurendamine tööturu potentsiaalist ja võimalustest piirialal 1.3.0102.13-0468
Loe lähemalt siit
Valga Maavalitsus
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.02.201331.12.2014
Tõrva vald
Valga maakond
Valga vald
Toetus 84,67% 59 608 €
Projekti maksumus 70 398 €
Fond: ESF
Valgamaa pikaajaliste töötute (sh noorte) tööharjumuste taastamine ja kujundamine läbi aktiivsete...
Loe lähemalt siit
Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskus
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.07.200631.12.2007
Valga maakond
Valga vald
Toetus 73,24% 72 906 €
Projekti maksumus 99 550 €
Fond: ESF
Valgamaa Puuetega Inimeste Koja hoone rekonstrueerimine 2.4.0101.09-0048
Loe lähemalt siit
Valga Linnavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
16.03.200926.09.2009
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 335 341 €
Projekti maksumus 394 519 €
Fond: ERDF
Valgamaa soolakamber 2.0100.06-1949
Loe lähemalt siit
osaühing TERVISE TUBA
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
01.07.200531.03.2006
Valga maakond
Valga vald
Toetus 67,58% 3 196 €
Projekti maksumus 4 729 €
Fond: ERDF
Valgamaa töötute noorte konkurentsivõime suurendamine 1.3.0102.12-0434
Loe lähemalt siit
Valga Linnavalitsus
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.01.201231.12.2013
Valga maakond
Valga vald
Toetus 84,98% 62 963 €
Projekti maksumus 74 095 €
Fond: ESF
Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse 2014-2020.1.06.16-0035
Loe lähemalt siit
Valga Linnavalitsus
2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine
15.08.201614.08.2018
Otepää vald
Tõrva vald
Valga maakond
Valga vald
Toetus 100% 77 110 €
Projekti maksumus 77 110 €
Fond: ESF
Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse II 2014-2020.1.06.18-0079
Loe lähemalt siit
Valga Vallavalitsus
2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine
15.08.201814.08.2020
Otepää vald
Tõrva vald
Valga maakond
Valga vald
Toetus 100% 182 049 €
Projekti maksumus 182 049 €
Fond: ESF
Valge Kuup stuudio. Eksport. 2014-2020.5.03.19-0292
Loe lähemalt siit
Valge Kuup OÜ
2014-2020.5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
01.05.201930.04.2021
Harju maakond
Tallinn
Toetus 70% 33 320 €
Projekti maksumus 47 600 €
Fond: ERDF
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II etapp 2014-2020.5.04.16-0083
Loe lähemalt siit
Järva Vallavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
01.10.201631.12.2017
Järva maakond
Järva vald
Toetus 85% 1 134 366 €
Projekti maksumus 1 334 548 €
Fond: ERDF
Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse väljaarendamine 4.0600.06-0191
Loe lähemalt siit
Albu Vallavalitsus
4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng
01.05.200630.09.2008
Järva maakond
Järva vald
Toetus 79,44% 837 284 €
Projekti maksumus 1 053 945 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017