Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Väiketraktoritele mõeldud üheteljelise haagise arendus 3.1.1701.13-1592
Loe lähemalt siit
STEEL LAB OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
01.09.201331.12.2013
Tartu
Tartu maakond
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Väikettevõtte juhi arenguprogramm 1.4.0501.10-2558
Loe lähemalt siit
Osaühing Film
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
28.05.201020.05.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 949 €
Projekti maksumus 949 €
Fond: ESF
Väiksema konkurentsivõimega sotsiaalprobleemidega töötute aktiviseerimine Saare- ja Hiiumaal 1.0301-0175
Loe lähemalt siit
Tööturuamet
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.01.200531.10.2006
Hiiu maakond
Hiiumaa vald
Saare maakond
Saaremaa vald
Toetus 74,71% 112 221 €
Projekti maksumus 150 201 €
Fond: ESF
Vaikuseminutite teadliku õpetaja arenguprogramm 2014-2020.1.02.19-0675
Loe lähemalt siit
MTÜ Vaikuseminutid
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus
01.08.201901.06.2020
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 20 134 €
Projekti maksumus 20 134 €
Fond: ESF
Väimela mõisapargi rekonstrueerimine 2.2.0301.10-0046
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine)
03.06.201015.12.2011
Võru maakond
Võru vald
Toetus 89,92% 86 628 €
Projekti maksumus 96 342 €
Fond: ERDF
Vaimse ja füüsilise tervise edendamine Kärdla tööealise elanikkonna hulgas 1.3.0402.10-0068
Loe lähemalt siit
Kärdla Linnavalitsus
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine
01.05.201131.12.2012
Hiiu maakond
Hiiumaa vald
Toetus 95% 13 729 €
Projekti maksumus 14 452 €
Fond: ESF
Väinamere hoiualal Vormsis karjatamise tulemusel püsielupaikade säilitamine 2.2.0301.11-0067
Loe lähemalt siit
MTÜ Vormsi Rannaloomad
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine)
01.05.201130.04.2012
Lääne maakond
Vormsi vald
Toetus 90% 56 531 €
Projekti maksumus 62 813 €
Fond: ERDF
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse nõrgvee ja saastatud sademevee puhastussüsteemi parendamine 2.1...
Loe lähemalt siit
Keskkonnaagentuur
2.1.3.1 Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate sulgemine ja korrastamine
15.06.201431.12.2015
Ida-Viru maakond
Narva-Jõesuu linn
Toetus 100% 2 461 929 €
Projekti maksumus 2 461 929 €
Fond: CF
Vaivara sõja-ajaloolise teemapargi külastuskeskuse arendamise I etapp 4.0600.06-0186
Loe lähemalt siit
Vaivara Vallavalitsus
4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng
01.02.200631.05.2007
Ida-Viru maakond
Narva-Jõesuu linn
Toetus 80% 245 067 €
Projekti maksumus 306 334 €
Fond: ERDF
Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele...
Loe lähemalt siit
Selfdiagnostics OÜ
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.201731.07.2020
Harju maakond
Tallinn
Toetus 70% 1 616 013 €
Projekti maksumus 2 308 590 €
Fond: ERDF
Vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine Narva linnas konverentsikeskuse ja r 2.0100.06-0459
Loe lähemalt siit
FERVESTA GRUPP OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
27.06.200615.09.2006
Ida-Viru maakond
Narva
Toetus 50% 3 196 €
Projekti maksumus 6 391 €
Fond: ERDF
Vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine Narva linnas külalistemaja ja restorani loomise projekti 2.0100...
Loe lähemalt siit
WILCKEN OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
20.05.200501.04.2006
Ida-Viru maakond
Narva
Toetus 50% 5 432 €
Projekti maksumus 10 865 €
Fond: ERDF
VAK Tamme OÜ bowlingusaali avamine 1.4.0201.11-1883
Loe lähemalt siit
VAK Tamme OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
18.01.201117.01.2012
Tartu
Tartu maakond
Toetus 70,44% 6 002 €
Projekti maksumus 8 521 €
Fond: ESF
Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamine 2014-2020.5.04.16-0040
Loe lähemalt siit
Toila Vallavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
01.03.201631.12.2018
Ida-Viru maakond
Toila vald
Toetus 79,20% 339 540 €
Projekti maksumus 428 686 €
Fond: ERDF
Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA) 2014-2020.4.02.16-0025
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
2014-2020.4.2.1 Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.01.201531.12.2022
Üleriigilised projektid
Toetus 90,38% 26 987 226 €
Projekti maksumus 29 858 919 €
Fond: ERDF
Valentina Vassiljeva Tervisekeskuse arendamine 2.0100.06-0255
Loe lähemalt siit
Tervisekeskus Valentina Vassiljeva OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
23.11.200522.11.2006
Ida-Viru maakond
Narva
Toetus 74,60% 3 138 €
Projekti maksumus 4 206 €
Fond: ERDF
Valga Ferrum AS energia- ja ressursiaudit 2014-2020.4.03.19-0537
Loe lähemalt siit
Aktsiaselts Valga Ferrum
2014-2020.4.3.4 Energia- ja ressursiauditite läbiviimine
03.07.201904.07.2020
Valga maakond
Valga vald
Toetus 50% 4 919 €
Projekti maksumus 9 838 €
Fond: ERDF
Valga Gümnaasiumi rekonstrueerimine 2.4.0101.10-0128
Loe lähemalt siit
Valga Linnavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
17.05.201031.12.2013
Valga maakond
Valga vald
Toetus 54% 1 917 230 €
Projekti maksumus 3 550 425 €
Fond: ERDF
Valga külastuskeskuse väljaarendamine 3.1.1801.13-0031
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur
3.1.18.1 Turismiinfo jaotuskanalite toetamine
15.08.201331.08.2015
Valga maakond
Valga vald
Toetus 95% 160 064 €
Projekti maksumus 168 488 €
Fond: ERDF
Valga lasteaia "Kaseke" hoone rekonstrueerimine energiasäästliku passiivmaja pilootprojektina 2.4.0101.08-0019
Loe lähemalt siit
Valga Linnavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
29.08.200820.06.2009
Valga maakond
Valga vald
Toetus 77,45% 1 079 966 €
Projekti maksumus 1 394 366 €
Fond: ERDF
Valga linna ja Tõlliste, Taheva, Karula ning Õru valdade ühinemise koordineerimine 2014-2020.12.01.16-0016
Loe lähemalt siit
Valga Vallavalitsus
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
15.02.201631.12.2017
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 35 874 €
Projekti maksumus 42 205 €
Fond: ESF
Valga linna ja ümbritsevate omavalitsuste koostöö-ja haldusvõimekuse tõstmine 1.5.0303.12-0554
Loe lähemalt siit
Valga Linnavalitsus
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.06.201201.04.2013
Valga maakond
Valga vald
Toetus 84,99% 6 058 €
Projekti maksumus 7 128 €
Fond: ESF
Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimine 2014-2020.7.01.16-0016
Loe lähemalt siit
AS VALGA VESI
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
12.12.201628.02.2018
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 234 278 €
Projekti maksumus 275 621 €
Fond: CF
Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine 2014-2020.5.04.18-0334
Loe lähemalt siit
Valga Vallavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
01.06.201831.05.2020
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 1 012 377 €
Projekti maksumus 1 191 032 €
Fond: ERDF
Valga linna veemajandusprojekt 2.1.0101.13-0109
Loe lähemalt siit
AS VALGA VESI
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
09.07.201330.04.2015
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 2 032 763 €
Projekti maksumus 2 391 486 €
Fond: CF
Valga Logistika Kompetentsikeskus 2.4.0501.09-0013
Loe lähemalt siit
Valgamaa Kutseõppekeskus
2.4.5.1 Kompetentsikeskuste arendamine
19.10.201001.03.2011
Valga maakond
Valga vald
Toetus 85% 29 277 €
Projekti maksumus 34 443 €
Fond: ERDF
Valga maakonna avalike teenistujate juhtimiskoolitus 1.0403-0165
Loe lähemalt siit
Valga Maavalitsus
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine
15.02.200615.05.2006
Valga maakond
Valga vald
Toetus 75% 1 917 €
Projekti maksumus 2 556 €
Fond: ESF
Valga maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2014-2020.5.04.16-0012
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.07.201531.12.2016
Valga maakond
Valga vald
Toetus 84% 79 843 €
Projekti maksumus 95 051 €
Fond: ERDF
Valga maakonna piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2018 2014-2020.5.04.17...
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.201731.12.2018
Valga maakond
Valga vald
Toetus 84% 155 864 €
Projekti maksumus 185 552 €
Fond: ERDF
Valga maakonna turismiettevõtjate konkurentsivõime tõstmine 1.0200.06-2263
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
02.01.200730.04.2007
Valga maakond
Valga vald
Toetus 70% 2 826 €
Projekti maksumus 4 037 €
Fond: ESF

Lehed

09.03.2017