Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2014-2020.5.04.16-0003
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.09.201531.12.2016
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 84% 74 096 €
Projekti maksumus 88 209 €
Fond: ERDF
Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2014-2020.5.04.17-0175
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.201731.12.2017
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 84% 109 907 €
Projekti maksumus 130 842 €
Fond: ERDF
Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2018 2014-2020.5.04.18-0265
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.201831.12.2018
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 84% 109 284 €
Projekti maksumus 130 100 €
Fond: ERDF
Viljandi maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2019 2014-2020.5.04.18-0366
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.201931.12.2019
Mulgi vald
Põhja-Sakala vald
Viljandi
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 84% 87 722 €
Projekti maksumus 104 431 €
Fond: ERDF
Viljandi maastikukaitseala elupaikade ja maastikuilme säilitamine 2.2.0301.11-0105
Loe lähemalt siit
Viljandi Linnavalitsus
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine)
08.03.201231.12.2012
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 90% 31 510 €
Projekti maksumus 35 011 €
Fond: ERDF
Viljandi mnt kergliiklustee 2014-2020.9.01.18-0070
Loe lähemalt siit
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2014-2020.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
27.07.201830.08.2019
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 795 600 €
Projekti maksumus 936 000 €
Fond: ERDF
Viljandi mõisa hotelli loomiseks vajaliku infrastruktuuri väljaehitamine 2.0200.06-0179
Loe lähemalt siit
Acropolis AS
2.2.1 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
04.10.200502.10.2006
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 50% 42 577 €
Projekti maksumus 85 153 €
Fond: ERDF
Viljandi Paalalinna Kooli õppehoone rekonstrueerimine 2014-2020.1.04.17-0052
Loe lähemalt siit
Viljandi Linnavalitsus
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine
01.11.201531.12.2019
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 85% 3 116 714 €
Projekti maksumus 3 666 722 €
Fond: ERDF
Viljandi pärimusmuusika festivali rahvusvahelise turunduse projekt 2014-2020.5.01.18-0590
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine
16.04.201814.02.2020
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 70% 42 407 €
Projekti maksumus 60 582 €
Fond: ERDF
Viljandi raudteepeatuse ühenduste arendamine 2014-2020.10.02.001.01.15-0040
Loe lähemalt siit
Viljandi Linnavalitsus
2014-2020.10.2.1 Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes
09.12.201401.02.2018
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 85% 768 574 €
Projekti maksumus 904 205 €
Fond: CF
Viljandi staadioni olmehoone rajamine 2.4.0101.10-0113
Loe lähemalt siit
Viljandi Linnavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
15.03.201030.11.2010
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 85% 242 645 €
Projekti maksumus 285 465 €
Fond: ERDF
Viljandi tavaprügila sulgemine 2.1.0201.09-0009
Loe lähemalt siit
Viljandi Linnavalitsus
2.1.2.1 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine
19.06.200931.10.2012
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 90% 1 560 384 €
Projekti maksumus 1 733 760 €
Fond: CF
Viljandi turismiinfokeskuse rekonstrueerimise II etapp 3.1.1801.10-0009
Loe lähemalt siit
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
3.1.18.1 Turismiinfo jaotuskanalite toetamine
03.05.201031.12.2010
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 95% 47 518 €
Projekti maksumus 50 019 €
Fond: ERDF
Viljandi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 2014-2020.2.05.18-0099
Loe lähemalt siit
Viljandi Vallavalitsus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
10.05.201809.05.2020
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 85% 105 551 €
Projekti maksumus 124 177 €
Fond: ERDF
Viljandi valla, Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla ühinemiste koordineerimine 2014-2020.12.01.16-0020
Loe lähemalt siit
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.03.201631.12.2016
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 85% 17 184 €
Projekti maksumus 20 216 €
Fond: ESF
Viljandi Vangla juhtkonna haldussuutlikkuse tõstmine juhtimisvõimekuse arendamise kaudu 1.0403-0167
Loe lähemalt siit
Viljandi Vangla
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine
01.02.200630.05.2006
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 75% 5 318 €
Projekti maksumus 7 090 €
Fond: ESF
Viljandi, Tarvastu ja Kolga-Jaani valdade liitumise järel tekkiva Viljandi valla soovitusliku ametiasutuse...
Loe lähemalt siit
Viljandi Vallavalitsus
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.01.201731.10.2017
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 85% 17 517 €
Projekti maksumus 20 608 €
Fond: ESF
Viljandi- ja Võrumaa töötute lõimimine tööturule läbi väikeettevõtluse 1.0301-0135
Loe lähemalt siit
Viljandimaa Tööhõiveamet
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.09.200431.12.2005
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 50,59% 45 940 €
Projekti maksumus 90 814 €
Fond: ESF
Viljandi-ja Pärnumaa ettevõtlus-ja majandusõppe täiendkoolitus 1.1.0706.11-0216
Loe lähemalt siit
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine
17.05.201131.10.2012
Häädemeeste vald
Kihnu vald
Lääneranna vald
Mulgi vald
Pärnu
Pärnu maakond
Põhja-Pärnumaa vald
Põhja-Sakala vald
Saarde vald
Tori vald
Viljandi
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 95% 13 233 €
Projekti maksumus 13 930 €
Fond: ESF
Viljandi-Kilingi-Nõmme km 34,2-49,3 teekatte taastusremont 4.0101-0110
Loe lähemalt siit
Maanteeamet
4.1.4 Transpordi infrastruktuuri arendamine
02.08.200431.08.2007
Pärnu maakond
Saarde vald
Toetus 75% 3 118 288 €
Projekti maksumus 4 157 718 €
Fond: ERDF
Viljandimaa loomeinkubaatori rajamine (elluviidavad tegevused) 3.1.2101.09-0006
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Viljandimaa Loomemajanduskeskus
3.1.21.1 Loomemajanduse tugistruktuuride toetus
01.12.200930.04.2012
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 80% 35 957 €
Projekti maksumus 44 946 €
Fond: ERDF
Viljandimaa loomeinkubaatori rajamine (investeeringud) 3.1.2101.09-0005
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Viljandimaa Loomemajanduskeskus
3.1.21.1 Loomemajanduse tugistruktuuride toetus
01.12.200930.11.2012
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 100% 648 011 €
Projekti maksumus 648 011 €
Fond: ERDF
Viljandimaa omavalitsusjuhtide arenguprogramm 1.5.0303.09-0193
Loe lähemalt siit
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.01.200931.05.2010
Mulgi vald
Põhja-Sakala vald
Viljandi
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 85% 9 467 €
Projekti maksumus 11 138 €
Fond: ESF
Viljandimaa puudeinimeste toetamine tööturule pääsemisel 1.0301-0134
Loe lähemalt siit
Viljandimaa Tööhõiveamet
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.04.200431.12.2006
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 26,31% 40 054 €
Projekti maksumus 152 239 €
Fond: ESF
Viljandimaa tervisekeskuse arendamine 2.4.0301.07-0002
Loe lähemalt siit
Holstre-Polli Tervisekeskus SA
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
14.12.200731.12.2009
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 85% 1 107 942 €
Projekti maksumus 1 303 462 €
Fond: ERDF
Viljandimaa Turismiinfokeskuse inventari uuendamine ja turismiinfo jagamise parendamine Viljandi maakonnas...
Loe lähemalt siit
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
3.1.18.1 Turismiinfo jaotuskanalite toetamine
01.04.201330.12.2013
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 95% 35 612 €
Projekti maksumus 37 486 €
Fond: ERDF
Viljandimaa Turismiinfokeskuse rekonstrueerimine 3.1.1801.09-0001
Loe lähemalt siit
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
3.1.18.1 Turismiinfo jaotuskanalite toetamine
01.06.200901.04.2010
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 95% 35 762 €
Projekti maksumus 37 644 €
Fond: ERDF
Villa Benita AS juhtimissüsteemi arendamine 1.4.0501.11-3748
Loe lähemalt siit
Benita Kodu AS
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
16.02.201129.05.2011
Harju maakond
Keila linn
Toetus 50% 2 590 €
Projekti maksumus 5 180 €
Fond: ESF
Villa Benita ekspordistrateegia koostamine ning täiendkoolitused 1.4.0501.10-3583
Loe lähemalt siit
Benita Kodu AS
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
12.11.201011.11.2011
Harju maakond
Keila linn
Toetus 50% 6 078 €
Projekti maksumus 12 156 €
Fond: ESF
Villa Kassari avamine 2.0100.06-0388
Loe lähemalt siit
Kassarisland OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
28.03.200601.07.2006
Hiiu maakond
Hiiumaa vald
Toetus 69,10% 3 196 €
Projekti maksumus 4 624 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017