Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Ujuvsildasid tootva ettevõtte tegevuseks vajaliku põhivara soetamine 1.4.0201.09-0353
Loe lähemalt siit
Paadisildade OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
15.04.200914.04.2010
Tartu
Tartu maakond
Toetus 66,41% 3 196 €
Projekti maksumus 4 812 €
Fond: ESF
Ujuvsilla plastujukite valuvormide valmistamine 2.0100.06-1420
Loe lähemalt siit
Osaühing Top Marine
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
01.01.200530.06.2005
Alutaguse vald
Ida-Viru maakond
Toetus 75% 9 443 €
Projekti maksumus 12 591 €
Fond: ERDF
UK sihtturu konsultatsioon 3.1.2501.11-0193
Loe lähemalt siit
OÜ ADM Interactive
3.1.25.1 Ekspordi arendamise toetus
16.12.201115.06.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 9 950 €
Projekti maksumus 19 900 €
Fond: ERDF
Ukraina eksportturule sisenemine 2009.a. 3.1.0401.09-0138
Loe lähemalt siit
OÜ WARREN EQUIPMENT
3.1.4.1 Eksporditurunduse toetus
13.01.200931.10.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 94 389 €
Projekti maksumus 188 778 €
Fond: ERDF
Ukraina ja Venemaa sihtturgudele ekspordiarendus ja potetsiaalsete klientide otsimine arendavates riikides...
Loe lähemalt siit
ALEKON HOLDING Aktsiaselts
3.1.25.1 Ekspordi arendamise toetus
25.09.201224.09.2014
Harju maakond
Maardu linn
Toetus 50% 47 692 €
Projekti maksumus 95 383 €
Fond: ERDF
Üks kõigi jaoks 1.4.0201.10-1537
Loe lähemalt siit
Arved Breidaks
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
14.10.201031.01.2011
Võru
Võru maakond
Toetus 80% 1 343 €
Projekti maksumus 1 678 €
Fond: ESF
Üks päev ettevõtjana 2014-2020.1.05.17-0187
Loe lähemalt siit
ALGUS Osaühing
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
01.09.201731.12.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 90% 22 301 €
Projekti maksumus 24 778 €
Fond: ESF
Uksekoda OÜ ekspordiplaan 2008-2009 3.1.0401.08-0053
Loe lähemalt siit
Uksekoda OÜ
3.1.4.1 Eksporditurunduse toetus
11.08.200831.03.2010
Tartu maakond
Tartu vald
Toetus 50% 36 531 €
Projekti maksumus 73 062 €
Fond: ERDF
Üksikindiviidide metaboolste, psühhiaatriliste või neuroloogiliste... 2.0300.08-0623
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.03.200831.07.2008
Tartu maakond
Tartu vald
Toetus 75% 11 776 €
Projekti maksumus 15 701 €
Fond: ERDF
Ulaelu kaubamärgi ja disainlahenduste registreerimine 3.1.1701.13-1473
Loe lähemalt siit
Ulaelu OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
27.05.201326.05.2014
Harju maakond
Harku vald
Toetus 100% 3 982 €
Projekti maksumus 3 982 €
Fond: ERDF
Üldajaloo alase õppe- ja teadustöö kvaliteedi parandamine Tartu Ülikoolis rahvusvahelise tippspetsialisti...
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem
01.05.200630.06.2008
Tartu maakond
Tartu vald
Toetus 75% 49 981 €
Projekti maksumus 66 641 €
Fond: ESF
Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014 1.1.0704.09-0004
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Innove
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine
01.01.200830.10.2015
Üleriigilised projektid
Toetus 99,20% 3 293 325 €
Projekti maksumus 3 319 976 €
Fond: ESF
Üldhariduskooli muusikaõpetaja ja koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala omandamine 2014-2020.1...
Loe lähemalt siit
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus
27.02.201930.10.2020
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 198 817 €
Projekti maksumus 198 817 €
Fond: ESF
Üldhariduskoolide inglise keele õpetajate erialase kvalifikatsiooni tõstmine 1.0101.06-0459
Loe lähemalt siit
Tallinna Ülikool
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem
01.02.200730.04.2008
Üleriigilised projektid
Toetus 75% 15 709 €
Projekti maksumus 20 946 €
Fond: ESF
Üldhariduskoolide tulemuslikkuse ja seda mõjutatavate tegurite analüüs 1.5.0108.08-0014
Loe lähemalt siit
Haridus- ja Teadusministeerium
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
01.09.200815.08.2011
Tartu
Tartu maakond
Toetus 89,58% 120 529 €
Projekti maksumus 134 549 €
Fond: ESF
Üldine juhtimisalane koolitus 1.0200.06-1919
Loe lähemalt siit
Optima Tööstus AS
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
12.09.200630.11.2006
Rapla maakond
Rapla vald
Toetus 70% 443 €
Projekti maksumus 633 €
Fond: ESF
Üldine juhtimissüsteemi arendamise ja juurutamise nõustamisprojekt 1.4.0501.08-0189
Loe lähemalt siit
Aktsiaselts EESTI OTIS
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
17.11.200830.03.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 3 164 €
Projekti maksumus 6 327 €
Fond: ESF
Üldine juhtimissüsteemi arendamise ja juurutamise nõustamisprojekt 1.4.0501.09-0452
Loe lähemalt siit
TEMEKO AS
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
16.03.200931.01.2010
Lääne-Viru maakond
Väike-Maarja vald
Toetus 50% 7 925 €
Projekti maksumus 15 850 €
Fond: ESF
Üldine töö- ja juhtimisalane koolitus 1.0200.06-0910
Loe lähemalt siit
Optim Consult OÜ
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
01.09.200415.08.2005
Järva maakond
Toetus 70% 957 €
Projekti maksumus 1 368 €
Fond: ESF
Üldine töö- ja juhtimisalane koolitus 1.0200.06-1141
Loe lähemalt siit
Optim Consult OÜ
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
01.12.200430.11.2005
Järva maakond
Toetus 70% 760 €
Projekti maksumus 1 086 €
Fond: ESF
Üldise strateegia ja tööde kava väljatöötamine mööbli- ja puidutöötlemistööstuse klastrit loovatele...
Loe lähemalt siit
Narva Regiooni Ettevõtjate Assotsiatsioon MTÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
20.03.200930.04.2009
Ida-Viru maakond
Narva
Toetus 50% 3 164 €
Projekti maksumus 6 327 €
Fond: ESF
Üldmassaaži baaskursuse läbimine 1.0200.06-0854
Loe lähemalt siit
Trilma OÜ
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
21.01.200616.07.2006
Põlva maakond
Räpina vald
Toetus 65% 872 €
Projekti maksumus 1 341 €
Fond: ESF
Üldpädevuste kujundamine muutunud õpikäsitluses 2014-2020.1.02.16-0317
Loe lähemalt siit
Tallinna Pae Gümnaasium
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus
01.12.201631.12.2017
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 6 751 €
Projekti maksumus 6 751 €
Fond: ESF
Üldpädevuste lõiming õppeprotsessis 2014-2020.1.02.17-0441
Loe lähemalt siit
Peetri Lasteaed-Põhikool
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus
21.08.201719.10.2018
Harju maakond
Rae vald
Toetus 100% 9 759 €
Projekti maksumus 9 759 €
Fond: ESF
Üle 50-aastased tööotsijad on tööturul konkurentsivõimelisemad läbi täiendõppe 1.0301-0111
Loe lähemalt siit
Saaremaa Tööhõiveamet
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
15.08.200415.12.2005
Saare maakond
Saaremaa vald
Toetus 65,17% 40 076 €
Projekti maksumus 61 499 €
Fond: ESF
Üle-eestilise digiteerimiskeskuse väljaarendamine TLÜ Akadeemilises Raamatukogus 3.2.0302.10-0157
Loe lähemalt siit
Tallinna Ülikool
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine
01.04.201119.04.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 95% 298 810 €
Projekti maksumus 314 537 €
Fond: ERDF
Üle-Eestilise rehvide kogumissüsteemi arendamine 2.1.0601.11-0058
Loe lähemalt siit
Eesti Rehviliit MTÜ
2.1.6.1 Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine
01.04.201230.04.2013
Üleriigilised projektid
Toetus 50% 27 126 €
Projekti maksumus 54 252 €
Fond: CF
Üle-ülikoolilise genotüpiseerimis- ja sekveneerimiskeskuse aparatuuri kaasajastamine 3.2.0302.13-0551
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine
01.01.201431.01.2015
Üleriigilised projektid
Toetus 94,96% 127 414 €
Projekti maksumus 134 173 €
Fond: ERDF
Üle-ülikoolilise sekveneerimis- ja genotüpiseerimiskeskuse kaasajastamine 3.2.0302.12-0429
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
3.2.3.1 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine
01.08.201217.07.2014
Tartu
Tartu maakond
Toetus 95% 414 369 €
Projekti maksumus 436 179 €
Fond: ERDF
Ülemaailmse iseteeninduslike postkontorite juhtimissüsteemide väljatöötamine 3.1.0701.10-0287
Loe lähemalt siit
Cleveron AS
3.1.7.1 Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine
01.06.201031.10.2010
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 50% 14 379 €
Projekti maksumus 28 757 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017