Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Võnnu valla Kurista küla prügila sulgemine 4.0203-0143
Loe lähemalt siit
Võnnu Vallavalitsus
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
06.12.200401.08.2005
Kastre vald
Tartu maakond
Toetus 63,86% 12 798 €
Projekti maksumus 20 043 €
Fond: ERDF
Võnnu valla Võnnu aleviku soojusmajanduse arengukava 2014-2020.6.02.003.01.15-0013
Loe lähemalt siit
Võnnu Vallavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
21.09.201531.03.2016
Kastre vald
Tartu maakond
Toetus 90% 3 008 €
Projekti maksumus 3 342 €
Fond: CF
Voodrilaudade tööstuslik värvimine 2.0100.07-3156
Loe lähemalt siit
Starmark OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
12.02.200731.12.2007
Pärnu
Pärnu maakond
Toetus 74,42% 10 226 €
Projekti maksumus 13 741 €
Fond: ERDF
Voogtootmine - kuidas tõsta tootlikkust seal, kus ta juba on kõrge 1.0200.07-3092
Loe lähemalt siit
EEK TRADE AS
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
27.09.200728.10.2007
Pärnu
Pärnu maakond
Toetus 70% 2 005 €
Projekti maksumus 2 864 €
Fond: ESF
Voolujooneline kerghaagis 2014-2020.4.04.17-0490
Loe lähemalt siit
Svensk Maskin OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
01.03.201731.08.2018
Tartu
Tartu maakond
Toetus 69,95% 20 000 €
Projekti maksumus 28 590 €
Fond: ERDF
Voolujooneline kerghaagis 2014-2020.4.04.18-0887
Loe lähemalt siit
Svensk Maskin OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
07.01.201930.06.2020
Tartu
Tartu maakond
Toetus 69,93% 20 000 €
Projekti maksumus 28 600 €
Fond: ERDF
Voolujooneline plastikust kerghaagis 3.1.1701.14-1922
Loe lähemalt siit
Svensk Maskin OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
05.01.201531.08.2015
Tartu
Tartu maakond
Toetus 80% 3 696 €
Projekti maksumus 4 620 €
Fond: ERDF
Voolutöid töid teostava ettevõtte tegevuseks vajaliku põhivara soetamine 2.0100.06-0726
Loe lähemalt siit
Hansaelekter ja Ehitus OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
16.08.200615.08.2007
Kambja vald
Tartu maakond
Toetus 75% 9 985 €
Projekti maksumus 13 314 €
Fond: ERDF
Vooluveekogude seisundi parandamine 2.1.0401.09-0001
Loe lähemalt siit
Keskkonnaagentuur
2.1.4.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)
01.04.200931.12.2015
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 4 762 851 €
Projekti maksumus 4 762 851 €
Fond: CF
Vooluveekogude seisundi parandamine: Põltsamaa jõgi, Vasalemma jõgi,Valgejõgi, Nõmme jõgi 2.1.0401.13-0002
Loe lähemalt siit
Keskkonnaagentuur
2.1.4.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)
01.09.201331.12.2015
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 1 379 393 €
Projekti maksumus 1 379 393 €
Fond: CF
Võõras kodu töökeskkonnana 1.0101.06-0395
Loe lähemalt siit
EESTI REGIONAALSE JA KOHALIKU ARENGU SIHTASUTUS
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem
05.02.200730.06.2008
Üleriigilised projektid
Toetus 74,98% 25 677 €
Projekti maksumus 34 245 €
Fond: ESF
Võõrastemaja - restoran Nordtooder teenuste laiendamine 2.0100.06-2465
Loe lähemalt siit
Vanitas OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
16.01.200625.05.2006
Hiiu maakond
Hiiumaa vald
Toetus 50,18% 3 196 €
Projekti maksumus 6 369 €
Fond: ERDF
Voore Külalistemaja aktiivse puhkuse keskuseks arendamiseks vajaliklu infrastr 2.0200.06-0485
Loe lähemalt siit
OÜ VOORE KÜLALISTEMAJA
2.2.1 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
01.09.200630.11.2007
Jõgeva maakond
Mustvee vald
Toetus 50% 93 179 €
Projekti maksumus 186 358 €
Fond: ERDF
Voore Külalistemaja arendamine aastaringseks puhke- ja vabaajakeskuseks 2.0100.06-0381
Loe lähemalt siit
OÜ VOORE KÜLALISTEMAJA
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
10.08.200531.12.2005
Tartu
Tartu maakond
Toetus 50% 3 803 €
Projekti maksumus 7 605 €
Fond: ERDF
Voore Külalistemaja sisenemine Soome ja Venemaa turgudele 2.0400.06-0135
Loe lähemalt siit
OÜ VOORE KÜLALISTEMAJA
2.4.1 Turismi arendamine
01.01.200501.01.2006
Jõgeva maakond
Mustvee vald
Toetus 49% 8 221 €
Projekti maksumus 16 777 €
Fond: ERDF
Voore külalistemaja turundusplaani, äriplaani ja turismiturunduse projektitaotl 2.0100.06-1152
Loe lähemalt siit
OÜ VOORE KÜLALISTEMAJA
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
01.09.200401.10.2004
Tartu maakond
Tartu vald
Toetus 50% 927 €
Projekti maksumus 1 853 €
Fond: ERDF
Voore ökopaisjärve taastamine ja jääkreostuse likvideerimine 4.0201-0193
Loe lähemalt siit
Saare Vallavalitsus
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.07.200530.11.2006
Jõgeva maakond
Mustvee vald
Toetus 66,40% 305 680 €
Projekti maksumus 460 372 €
Fond: ERDF
Vooremaa looduse digiõppeklass 2014-2020.1.03.18-0118
Loe lähemalt siit
Tartu Vallavalitsus
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine
01.06.201831.05.2022
Tartu maakond
Tartu vald
Toetus 100% 91 397 €
Projekti maksumus 91 397 €
Fond: ESF
Võõrkeeleõpetus ja-õpetaja uues õppekavas 1.1.0706.11-0237
Loe lähemalt siit
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine
01.09.201101.06.2013
Üleriigilised projektid
Toetus 95% 16 457 €
Projekti maksumus 17 323 €
Fond: ESF
Voosemetsa puhkeküla- ja laagri avamine 2.0100.06-1278
Loe lähemalt siit
Voosemetsa OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
30.09.200401.12.2004
Lääne maakond
Lääneranna vald
Toetus 75% 10 226 €
Projekti maksumus 13 635 €
Fond: ERDF
Võrguliikluse süvendatud seire 2014-2020.11.02.17-0089
Loe lähemalt siit
Riigi Infosüsteemi Amet
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
03.01.201802.01.2020
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 500 000 €
Projekti maksumus 500 000 €
Fond: ERDF
Võrgustatud objektidega targa kodu lahenduse teenuste väljatöötamine 2.0300.07-0555
Loe lähemalt siit
OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
16.07.200710.10.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 75% 11 453 €
Projekti maksumus 15 270 €
Fond: ERDF
Vormsi Paadi tootmisruumidesse seadmekomplekti ja ahju soetamine 2.0100.06-0708
Loe lähemalt siit
Vormsi Paat OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
15.05.200615.08.2006
Lääne maakond
Vormsi vald
Toetus 75% 1 212 €
Projekti maksumus 1 617 €
Fond: ERDF
Võrsna puisniidu taastamine 2.2.0301.11-0112
Loe lähemalt siit
Saaremaa Vanade Maastike Kaitse Ühing
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine)
01.05.201131.12.2012
Saare maakond
Saaremaa vald
Toetus 90% 22 463 €
Projekti maksumus 24 958 €
Fond: ERDF
Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduslike tegevuste elluviimine Jõesuus 4.0204-0283
Loe lähemalt siit
Võrtsjärve SA
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.09.200601.09.2007
Elva vald
Kambja vald
Kastre vald
Luunja vald
Mulgi vald
Nõo vald
Peipsiääre vald
Põhja-Sakala vald
Räpina vald
Tartu
Tartu maakond
Tartu vald
Viljandi
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 73,20% 47 471 €
Projekti maksumus 64 849 €
Fond: ERDF
Võrtsjärve hoiualas asuva Pähksaare poollooduslike koosluste taastamine ja säilitamine 2014-2020.8.01.002...
Loe lähemalt siit
MTÜ Võrtsjärve luhad
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud
01.05.201530.06.2016
Tõrva vald
Valga maakond
Toetus 85% 17 166 €
Projekti maksumus 20 196 €
Fond: CF
Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringu uuringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad 2014-2020.12...
Loe lähemalt siit
Elva Vallavalitsus
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.09.201901.09.2021
Elva vald
Tartu maakond
Viljandi maakond
Viljandi vald
Toetus 85% 18 513 €
Projekti maksumus 21 780 €
Fond: ESF
Võrtsjärve Väravate väljaarendamine - II etapp 2.4.0301.08-0019
Loe lähemalt siit
Võrtsjärve SA
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
01.07.200830.09.2010
Elva vald
Tartu maakond
Toetus 84,35% 869 206 €
Projekti maksumus 1 030 418 €
Fond: ERDF
Võru Avatud Noortekeskuse ruumide renoveerimine ja sisustamine 4.0301-0151
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.09.200530.09.2006
Võru maakond
Võru vald
Toetus 41% 36 058 €
Projekti maksumus 87 946 €
Fond: ERDF
Võru esmatasandi tervisekeskus 2014-2020.2.04.18-0081
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused
01.04.201830.06.2021
Rõuge vald
Võru
Võru maakond
Võru vald
Toetus 75% 1 607 100 €
Projekti maksumus 2 142 840 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017