Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

WSI 1.4.0501.10-2144
Loe lähemalt siit
Kaardiekspert OÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
30.03.201022.03.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 125 €
Projekti maksumus 125 €
Fond: ESF
WSI koolituspakett 2010:"Digitaalne turundus minu ettevõttes" 1.4.0501.10-1867
Loe lähemalt siit
KLG Eesti Aktsiaselts
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
19.02.201012.02.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 399 €
Projekti maksumus 399 €
Fond: ESF
WSWC 2018, Taliujumise Maailmameistrivõistluste korraldamine 2014-2020.5.01.16-0371
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Tallinna Taliujumiskeskus
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine
01.03.201723.04.2018
Harju maakond
Tallinn
Toetus 65,79% 23 238 €
Projekti maksumus 35 322 €
Fond: ERDF
www.krediidiregister.ee arendamine 3.1.1701.13-1574
Loe lähemalt siit
OÜ Krediidiregister
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
19.08.201330.11.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 15 998 €
Projekti maksumus 15 998 €
Fond: ERDF
www.leaveanote.com 1.4.0201.09-0316
Loe lähemalt siit
Lan2day OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
20.02.200923.04.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 75% 2 703 €
Projekti maksumus 3 605 €
Fond: ESF
www.mprint.ee veebilehe kujunduse loomine 1.4.0501.13-4670
Loe lähemalt siit
OÜ Mprint
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
05.12.201315.04.2014
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 2 860 €
Projekti maksumus 5 720 €
Fond: ESF
X-jalgsuse raviks kasutatava mehaanoteraapilise seadme arendus 2014-2020.4.04.16-0062
Loe lähemalt siit
The Health Clinic OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
15.01.201631.12.2016
Harju maakond
Tallinn
Toetus 70% 19 950 €
Projekti maksumus 28 500 €
Fond: ERDF
X-jalgsuse raviks kasutatava mehhanoteraapilise toote arendusalased konsultatsioonid 3.1.1701.15-1985
Loe lähemalt siit
The Health Clinic OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
30.01.201530.04.2015
Harju maakond
Tallinn
Toetus 80% 4 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ERDF
X-tee 3.5.0301.14-0092
Loe lähemalt siit
Riigi Infosüsteemi Amet
3.5.3.1 Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu
11.09.201431.12.2015
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 399 622 €
Projekti maksumus 399 622 €
Fond: ERDF
X-tee 6. versiooni juurutamine piiri- ja tugivaldkonna infosüsteemides (sh rahvastikuregister) 2014-2020.11...
Loe lähemalt siit
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
21.03.201620.03.2018
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 271 410 €
Projekti maksumus 271 410 €
Fond: ERDF
X-tee 6. versiooni juurutamine politsei- ja päästevaldkonna infosüsteemides ning tehniliste vahendite...
Loe lähemalt siit
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
21.03.201620.03.2018
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 335 419 €
Projekti maksumus 335 419 €
Fond: ERDF
X-tee andmekogude isikuandmete kasutamise jälgimise rakendus 2014-2020.11.02.001.01.15-0013
Loe lähemalt siit
Riigi Infosüsteemi Amet
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
01.06.201531.05.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 180 000 €
Projekti maksumus 180 000 €
Fond: ERDF
X-tee kasutamine ja arengusuunad 2.0300.06-0470
Loe lähemalt siit
Eesti Infotehnoloogia Selts
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.09.200630.06.2008
Harju maakond
Tallinn
Toetus 0,00% 0 €
Projekti maksumus 0 €
Fond: ERDF
X-tee piirideülene koostöö 2014-2020.11.02.16-0039
Loe lähemalt siit
Riigi Infosüsteemi Amet
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
26.04.201625.04.2018
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 269 916 €
Projekti maksumus 269 916 €
Fond: ERDF
X-tee teenus(ed) vangiregistri ja Statistikaameti andmekoguga REGREL raames andmete migreerimiseks ja...
Loe lähemalt siit
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
03.12.201831.05.2019
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 16 800 €
Projekti maksumus 16 800 €
Fond: ERDF
X-tee teenusega liitumise ja liikmelisuse haldamise lihtsustamine 2014-2020.11.02.17-0092
Loe lähemalt siit
Riigi Infosüsteemi Amet
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
03.01.201831.12.2020
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 446 677 €
Projekti maksumus 446 677 €
Fond: ERDF
X-tee teenuste kaudu andmete (sh. riigi infosüsteemi kindlustava süsteemi ADS ja maakatastri andmete)...
Loe lähemalt siit
Maa-amet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
22.01.201621.01.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 189 600 €
Projekti maksumus 189 600 €
Fond: ERDF
X-tee v6 piloteerimine Tervise infosüsteemis 2014-2020.12.03.001.01.15-0042
Loe lähemalt siit
Eesti E-tervise Sihtasutus
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
08.10.201507.03.2016
Üleriigilised projektid
Toetus 85% 24 174 €
Projekti maksumus 28 440 €
Fond: ERDF
X-tee versiooni 6 piloteerimine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses 2014-2020.12.03.001...
Loe lähemalt siit
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
21.10.201521.06.2016
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 33 193 €
Projekti maksumus 33 193 €
Fond: ERDF
X-tee versioonile 6 üleminek 2014-2020.11.02.16-0034
Loe lähemalt siit
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
21.03.201620.03.2018
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 40 000 €
Projekti maksumus 40 000 €
Fond: ERDF
X-tee versioonile 6 üleminek Registrite ja Infosüsteemide Keskuses 2014-2020.11.02.16-0027
Loe lähemalt siit
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
21.03.201620.03.2018
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 173 422 €
Projekti maksumus 173 422 €
Fond: ERDF
XDoc Solutions OÜ äriplaani koostamine 2.0100.06-2864
Loe lähemalt siit
Osaühing XDOC
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
02.10.200628.02.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 2 844 €
Projekti maksumus 5 688 €
Fond: ERDF
xFlow 2014-2020.4.04.16-0286
Loe lähemalt siit
Telema AS
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused
01.08.201631.01.2018
Harju maakond
Tallinn
Toetus 45% 337 323 €
Projekti maksumus 749 606 €
Fond: ERDF
xFlow2 2014-2020.4.04.18-0731
Loe lähemalt siit
Telema AS
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused
01.03.201831.08.2019
Harju maakond
Tallinn
Toetus 45% 161 975 €
Projekti maksumus 359 946 €
Fond: ERDF
XJ moeehete seeria 3.1.1701.13-1696
Loe lähemalt siit
Style Consulting OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
12.11.201320.04.2014
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
XL Pesulad OÜ starditoetus 2014-2020.5.01.18-0878
Loe lähemalt siit
XL Pesulad OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
30.11.201829.11.2019
Harju maakond
Tallinn
Toetus 80% 14 935 €
Projekti maksumus 18 668 €
Fond: ERDF
Xpert Solutions OÜ innovatsiooniosak 3.1.1701.12-0988
Loe lähemalt siit
Xpert solutions OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
22.10.201212.04.2013
Harju maakond
Viimsi vald
Toetus 100% 3 195 €
Projekti maksumus 3 195 €
Fond: ERDF
XPRS Deli laienemine 1.4.0202.11-2105
Loe lähemalt siit
XPRS Deli OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
07.03.201106.03.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 64,93% 8 225 €
Projekti maksumus 12 667 €
Fond: ESF
XPRS Meal avamine 1.4.0201.10-1519
Loe lähemalt siit
XPRS Deli OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
14.09.201031.05.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 72,29% 2 788 €
Projekti maksumus 3 857 €
Fond: ESF
xQ audit (Inimressursi kasutamise tõhususe diagnostiline audit) 1.4.0501.10-2696
Loe lähemalt siit
AS POSTIMEES
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
08.06.201030.09.2010
Tartu
Tartu maakond
Toetus 50% 2 924 €
Projekti maksumus 5 848 €
Fond: ESF

Lehed

09.03.2017