Sa oled siin

EL struktuuritoetuste andmise ja kontrolli struktuur

Eestis on Euroopa Liidu struktuurifondide korraldusasutus Riigi Tugiteenuste Keskus, kes töötab välja ja teeb toetuse saamise tingimuste jms osas koostööd teiste ministeeriumitega, kes on rakendusasutused. Toetusi jagavad rakendusüksused, kes teevad tihedat koostööd ministeeriumite kui rakendusasutuste ning Rahandusministeeriumi kui korraldava asutusega. Euroopa Liidu Struktuurifondide rakendamist kontrollib auditeeriv asutus, milleks on Rahandusministeerium.

 

 

11.07.2019