Sa oled siin

Lepingud

Menüüpunkt:

 

Projekti andmete vaatamisel Finantsarvestus >> Lepingud

 

Ekraanil avaneval kuval näeb kasutaja olemasolevaid lepinguid taotlejaga ning võimalik on sisestada uusi lepinguid või muuta olemasolevaid.

Lepingu lisamine

 

Kuni perioodini 2007-2013

Uue lepingu sisestamiseks saab kasutaja täita alljärgnevad väljad:

 • Töövõtja – kuvatakse projektiga seotud osapooled
 • Lepingu nr
 • Seisund
 • Lepingu summa
 • Sõlmimise kp
 • Täitmise tähtaeg
 • Märkused
 • Fail

Lepingu sisestamiseks tuleb vajutada nuppu "LISA UUS".

 

Lepingu muutmiseks tuleb vajutada loetelus lepingu järel nuppu "MUUDA". Peale muudatuste teostamist on võimalik vajutada nuppu "SALVESTA" või "KATKESTA".

 

Alates perioodist 2014-2020

 

Uue lepingu sisestamiseks saab kasutaja täita alljärgnevad väljad:

 • Riigihangete registri viitenumber
 • Töövõtja – kuvatakse projektiga seotud osapooled
 • Lepingu nr
 • Menetluse liik – kuvatakse riigihanke registri menetluste liigid
 • Hanke liik
 • Lepingu kogusumma
 • Sh käibemaks
 • Toetavate tegevuste summa / abikõlblik summa
 • Sh käibemaks
 • Seisund
 • Sõlmimise kp
 • Täitmise tähtaeg
 • Märkused
 • Lisadokument

 

Lepingu sisestamiseks tuleb vajutada nuppu "LISA UUS".


Lepingu muutmiseks tuleb vajutada loetelus lepingu järel nuppu "MUUDA". Peale muudatuste teostamist on võimalik vajutada nuppu "SALVESTA" või "KATKESTA".

Sisestades väljale sh käibemaks summa, mis on suurem kui 20% "Lepingu kogusumma" netosummast, kuvab SFOS hoiatusteate:

Lepingu kogusumma käibemaks ületab lepingu kogusummas näidatud summa maksimaalset käibemaksu määra

Tegemist on salvestamist mittekeelava kontrolliga, kuna lepingupartneri poolt esindatavas riigis võib KM määr olla erinev. Samasugune kontroll kehtib ka välja "Toetatavate tegevuste summa / abikõlblik summa" ja sh käibemaks suhtes.

 

Projekti lepingud finantstoote pakkumiseks (alates perioodist 2014-2020)

 

 

 

Juhul kui projektis tehakse väljamakseid finantsinstrumentidele, siis on kasutajal võimalik sisestada finantsinstrumentidega seotud lepinguid projektile.

 

Kõigepealt süsteem kuvab kasutajale nimekirja eelnevalt projektile lisatud finantstoodete lepingutest, seejärel süsteem kuvab finantstoodete pakkumise lepingute sisestamise/muutmise vormi:

 

Lepingu nr - Teksti sisestuskast. Kohustuslik.

Finantsvahendaja - Rippmenüü. Kohustuslik.

Lepingu sõlmimise kuupäev - Kohustuslik.

·       Ei tohi olla tulevikus.

·       Ei tohi olla hilisem kui Lepingu tegelik lõppemiskuupäev.

·       Ei tohi olla hilisem kui Lepingu kavandatav lõppemiskuupäev.

Lepingu kavandatav lõppemiskuupäev - Kohustuslik.

Lepingu tegelik lõppemiskuupäev

·       Ei tohi olla tulevikus

Lepingu maksumus

Lisadokument - Dokumendi sisestamise väli.

Märkused - Suur tekstiala.

 

Finantsvahendajale makstud summad ja elluviija halduskulu (alates perioodist 2014-2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelis kuvatakse:

Toode/Halduskulu - Veerus kuvatakse finantsvahendaja lepingule lisatud tooted

 • Tooted kokku - Nimekirja esimesel real kuvatakse veerus "Abikõlblik summa" kõikide lepingule viimase kuupäevaga lisatud toodete summa.
 • Halduskulu kokku - Nimekirja järgmisel real pärast toodete gruppi kuvatakse veerus 'Abikõlblik summa' kõikide lepingule viimase kuupäevaga lisatud halduskulu summa.
 • Veerus kuvatavad toote ja halduskulu nimed linkidena, millele vajutades avaneb modaalses pop-upis vastava toote/halduskulu maksumuse ajalugu.
 • Finantsallikas - Veerus kuvatakse toote/halduskuluga seotud finantsallikad;
 • FA% - Veerus kuvatakse toote/halduskulu põhiselt FA- vahelise jaotuse protsent;
 • Abikõlblik summa - Veerus kuvatakse toote/halduskulu põhiselt finantsallikate viimati lisatud summad;
 • Märkused - Veerus kuvatakse toote/halduskulu märkused;
 • Nupp "MUUDA"kuvatakse nimekirjas viimases veerus;
 • Nupp "KUSTUTA"kuvatakse nimekirjas viimases veerus. Vajutades kuvatakse kasutajale teade 'Kas soovite kustutada?' ning nupud "OK" ja "Cancel".
  • Kui kustutatavale on lisatud makstud summasid, kuvab süsteem veateate "Kustutamine ebaõnnestus: tootele või halduskulule on lisatud makstud summad.";

 

 • Nupp "LISA UUS TOODE/HALDUSKULU" – kuvatakse andmeploki all. Nupule vajutades suunatakse kasutaja kuvale "Finantsvahendajale makstud summad ja elluviija halduskulu":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Toode/halduskulu:
  • toote valikud: Laen / Garantii / Omakapitaliinvesteering / Ekspordi krediidikindlustus
  • halduskulu valikud: Fikseeritud halduskulu/ Tulemuspõhine halduskulu
 • Märkused – tekstiala, mitte kohustuslik

 

Makstud kumulatiivne summa (VAATA AJALUGU)

Vormil kuvatakse andmete sisestamise väljade kohal ainult 1 rida kõige hilisema kuupäevaga lisatud kumulatiivsetest summadest.

 • Makse kuupäev
 • Kumulatiivne makstud summa
 • Märkused

 

Juhul, kui kasutaja lisab finantsvahendajale makstud toote või halduskulu summat, siis välja "Kumulatiivne makstud summa" sisestatud summa ei tohi ületada koos kõikide eelnevalt projektile lisatud finantsvahendajale makstud toodete ja halduskulu summadega kokku projektis tehtud kõikide väljamaksete abikõlbliku summat kokku;

Süsteem salvestab ka eraldi finantsallikate summad vastavalt tootes/halduskulus kehtivale FA jaotusele.

Nupule "VAATA AJALUGU" vajutades kuvatakse kasutajale modaalses pop-up kõik tootele või halduskulule lisatud summad:

 • Makse kuupäev
 • Kumulatiivne makstud summa
 • Märkused

 

"Finantsallikad" moodulis kuvatakse finantsallikad, kes panustavad projekti rahaliselt ja finantsallika protsent. Esmakordsel lisamisel on vaikimisi täidetud projekti finantsallikate eelarves kehtiv protsentjaotus.

Nuppu "MUUDA FINANTSALLIKATE JAOTUST" vajutades kuvatakse kasutajale modaalses pop-upis sisestatud toote/halduskulu finantsallikate vahelise jaotuse muutmise vorm.

Kõik uued lisatavad FA jaotuse protsendid seotakse uue FA jaotusega.

 

 

Lõppsaajatele makstud summad ja finantsvahendaja abikõlblik halduskulu (alates perioodist 2014-2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorm kuvatakse analoogselt punktiga "Finantsvahendajale makstud summad ja elluviija halduskulu (alates perioodist 2014-2020)"

 • Nupp "LISA UUS TOODE/HALDUSKULU" – kuvatakse andmeploki all. Nupule vajutades suunatakse kasutaja kuvale "Lõppsaajatele makstud summad ja finantsvahendaja abikõlblik halduskulu". Nupu funktsionaalsus on sama nagu punktis "Finantsvahendajale makstud summad ja elluviija halduskulu (alates perioodist 2014-2020)".

 

Erinevus on välja "Kumulatiivne makstud summa" kontrollis:

Juhul, kui kasutaja lisab lõppsaajatele makstud halduskulu summad, siis välja "Kumulatiivne makstud summa" sisestatud summa ei tohi ületada koos kõikide eelnevalt projektile lisatud lõppsaajatele makstud halduskulu summadega ja finantsvahendajale makstud toodete ja elluviija halduskulu summadega kokku projektis tehtud kõikide väljamaksete abikõlbliku summat kokku.

 

Finantsvahendaja lepingud rahastamisvahendiga (alates perioodist 2014-2020)

 

 

 

 

 

 

Käesolev vorm kuvatakse ainult fondifondiprojektide puhul. Kasutajale kuvatakse veerud:

 • Lepingu nr
 • Rahastamisvahendit rakendav asutus
 • Lepingu sõlmimise kuupäev
 • Lepingu kavandatav lõppkuupäev
 • Lepingu tegelik lõppkuupäev 
 • Lepingu maksumus
 • Rahastamisvahendile makstud summa
 • Fikseeritud halduskulu
 • Tulemuspõhine halduskulu
 • Lisadokument
 • Märkused

 

 • Nuppu "LISA UUS LEPING RAHASTAMISVAHENDIGA" vajutades suunatakse kasutaja "Finantsvahendaja lepingud rahastamisvahendiga" kuvale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutajale kuvatakse alljärgnevad väljad:

 • Toode – võimalikud väärtused: Laen / Garantii / Omakapitaliinvesteering / Ekspordi krediidikindlustus
 • Lepingu nr
 • Rahastamisvahendit rakendav asutus
 • Lepingu sõlmimise kuupäev
 • Lepingu kavandatav lõppkuupäev
 • Lepingu tegelik lõppemiskuupäev
 • Lepingu maksumus
 • Lisadokument
 • Märkused

 

Makstud kumulatiivne summa moodul:

 • Makse kuupäev - ei tohi olla tulevikus ja iga uus kuupäev peab olema hilisem või võrdne viimati lisatud kuupäevaga
 • Abikõlblik summa
 • Fikseeritud halduskulu
 • Tulemuspõhine halduskulu
 • Märkused

 

"LISA" nuppu vajutades süsteem kontrollib, et väljadesse "Abikõlblik summa", "Fikseeritud halduskulu" ja "Tulemuspõhine halduskulu" sisestatud summa ei ületa koos kõikide eelnevalt projektile lisatud vastavate summadega kokku projektis tehtud kõikide väljamaksete abikõlbliku summat kokku.

 

"VAATA AJALUGU" ja "Finantsallikad" andmeblokid töötavad analoogiliselt punktiga "Finantsvahendajale makstud summad ja elluviija halduskulu (alates perioodist 2014-2020)"

 

 • Lepingud
23.03.2017