Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 589.58 KB)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 416.11 KB)
2014-2020.4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.4.1.2 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine
(pdf, 292.36 KB, kinnitatud 30.04.2020)
Seletuskiri
(pdf, 770.78 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 483.36 KB)
Lisa 2
(pdf, 669.03 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 480.67 KB)
Ühikuhinnad
(pdf, 409.72 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.4.1.4 Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 416.11 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
TeaMe+ toetuse andmise tingimused
(pdf, 298.15 KB, kinnitatud 02.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 588.86 KB)
lisa.pdf
(pdf, 967.31 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks Fond: ERDF
Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine
(pdf, 295.86 KB, kinnitatud 13.05.2020)
Seletuskiri
(pdf, 849.42 KB)
2014-2020.4.2.1 Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 645.77 KB)
2014-2020.4.2.1 Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Seletuskiri
(pdf, 824.87 KB)
2014-2020.4.2.2 Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 480.32 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 835.63 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Seletuskiri
(pdf, 526.62 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 985.95 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 201.53 KB)
2014-2020.4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Nõudluspoole poliitikad käskkiri
(pdf, 489.95 KB, kinnitatud 28.09.2015)
Seletuskiri
(pdf, 348.71 KB)
2014-2020.4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 40.86 KB)
2014-2020.4.2.6 Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.3 Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 720.72 KB)
2014-2020.4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine
Suletud
(
29.08.201830.06.2019
)
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 59.35 KB)
2014-2020.4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine
Suletud
(
15.08.201830.06.2019
)
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine
(pdf, 363.41 KB, kinnitatud 23.03.2020)
Seletuskiri
(pdf, 70.06 KB)
2014-2020.4.3.2 Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine
(pdf, 363.6 KB, kinnitatud 23.03.2020)
Seletuskiri
(docx, 29.98 KB)
2014-2020.4.3.3 Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 46.06 KB)
2014-2020.4.3.4 Energia- ja ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 20.44 KB)
2014-2020.4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine
4.3.5 ja 4.3.6 reguleerib sama õigusakt
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 808.79 KB)
2014-2020.4.3.6 Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine
4.3.5 ja 4.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.4 Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 613.99 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 734.63 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 90.44 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 718.95 KB)
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.5 IKT programm Fond: ESF
IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine
(pdf, 296.2 KB, kinnitatud 15.11.2019)
Seletuskiri
(pdf, 432.52 KB)
2014-2020.4.5.1 IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.1 Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 28.2 KB)
2014-2020.5.1.1 Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 355.92 KB)
2014-2020.5.1.2 Starditoetus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Lehed