Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks Fond: ERDF
Nõudluspoole poliitikad käskkiri
(pdf, 489.95 KB, kinnitatud 28.09.2015)
Seletuskiri
(pdf, 348.71 KB)
2014-2020.4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 40.86 KB)
2014-2020.4.2.6 Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.3 Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 59.35 KB)
2014-2020.4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine
(pdf, 180.69 KB, kinnitatud 22.02.2018)
Seletuskiri
(pdf, 584.12 KB)
2014-2020.4.3.2 Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine
(pdf, 182.29 KB, kinnitatud 23.02.2018)
Seletuskiri
(pdf, 546.94 KB)
2014-2020.4.3.3 Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 46.06 KB)
2014-2020.4.3.4 Energia- ja ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 808.79 KB)
jaatmete_lisa_1.pdf
(pdf, 282.76 KB)
jaatmete_lisa_2.docx
(docx, 40.49 KB)
2014-2020.4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4.3.6 Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine
4.3.5 ja 4.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.4 Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 90.44 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 637.59 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 718.95 KB)
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.1 Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 28.2 KB)
2014-2020.5.1.1 Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 79.49 KB)
2014-2020.5.1.2 Starditoetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 86.91 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 516.6 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 72.29 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 61.38 KB)
2014-2020.5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 462.47 KB)
5.1.7_tart_lisa_1.xlsx
(xlsx, 12.57 KB)
2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 761.26 KB)
2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 274.33 KB)
2014-2020.5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 139.67 KB)
2014-2020.5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.2 Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamine Fond: ERDF
Ekspordi krediidikindlustuse leping
(docx, 38.28 KB, kinnitatud 21.12.2015)
2014-2020.5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Laenude- ja tagatiste leping
(pdf, 1.56 MB, kinnitatud 12.12.2018)
2014-2020.5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Fondi Leping
(docx, 116.97 KB, kinnitatud 01.03.2016)
2014-2020.5.2.2 Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.3 Loomemajanduse arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 190.71 KB)
2014-2020.5.3.1 Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.4 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 355.16 KB)
2014-2020.5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
5.3.5-5.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.3.6 Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
5.3.5-5.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 563.97 KB)
2014-2020.5.4.1 Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Lehed