Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 423.67 KB)
4.1.1_lisa.pdf
(pdf, 196.93 KB)
2014-2020.4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 348.06 KB)
2014-2020.4.1.2 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 483.36 KB)
Lisa 2
(pdf, 669.03 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 283.85 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 348.06 KB)
2014-2020.4.1.4 Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 348.06 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
TeaMe+ toetuse andmise tingimused
(pdf, 298.15 KB, kinnitatud 02.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 588.86 KB)
lisa.pdf
(pdf, 967.31 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks Fond: ERDF
Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine
(pdf, 318.67 KB, kinnitatud 13.08.2018)
Seletuskiri
(pdf, 410.06 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 892.07 KB)
2014-2020.4.2.1 Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 824.87 KB)
2014-2020.4.2.2 Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 318.88 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »