Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 445.19 KB)
2014-2020.1.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 582.4 KB)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 534.03 KB)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 392.34 KB)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 390 KB)
2014-2020.1.2.2 Noorsootöötajate koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 623.48 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(docx, 50.08 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 435.27 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 258.19 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 209.3 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 314.54 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 349.61 KB)
2014-2020.1.4.2 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Sihtasutus Innove
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 253.33 KB)
2014-2020.1.5.1 Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 597.18 KB)
lisa1_tat.pdf
(pdf, 959.34 KB)
lisa_2_tat.pdf
(pdf, 700.45 KB)
2014-2020.1.5.2 Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 589.58 KB)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 449.23 KB)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
(pdf, 298.47 KB, kinnitatud 18.12.2018)
Seletuskiri
(pdf, 432.21 KB)
2014-2020.1.5.4 Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 156.43 KB)
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 366.18 KB)
2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 825.06 KB)
Lisa
(pdf, 491.51 KB)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 737.1 KB)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Sihtasutus Innove
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 338.04 KB)
tat_lisa.pdf
(pdf, 767.55 KB)
2014-2020.2.7.1 Ebavõrdsete olude mõju vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe pakkumine NEET noortele Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 423.67 KB)
4.1.1_lisa.pdf
(pdf, 196.93 KB)
2014-2020.4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 348.06 KB)
2014-2020.4.1.2 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 283.85 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 483.36 KB)
Lisa 2
(pdf, 669.03 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 348.06 KB)
2014-2020.4.1.4 Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
TeaMe+ toetuse andmise tingimused
(pdf, 298.15 KB, kinnitatud 02.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 588.86 KB)
lisa.pdf
(pdf, 967.31 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 348.06 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks Fond: ERDF
Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine
(pdf, 318.67 KB, kinnitatud 13.08.2018)
Seletuskiri
(pdf, 410.06 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 892.07 KB)
2014-2020.4.2.1 Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 824.87 KB)
2014-2020.4.2.2 Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 318.88 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »