Sa oled siin

Meetmepõhised õigusaktid

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Abifond.14.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks Fond: Euroopa abifond
Seletuskiri
(pdf, 448.07 KB)
eelarve.pdf
(pdf, 186.63 KB)
Abifond.14.1.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks - toidu ostmine ja jagamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 2.32 MB)
Eelarve
(pdf, 122.3 KB)
Abifond.14.1.1 Euroopa Abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks - toidu ostmine ja jagamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
Abifond.14 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
Abifond.14.2 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tehniline abi Fond: Euroopa abifond
Seletuskiri
(pdf, 359.99 KB)
Abifond.14.2.1 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tehniline abi Riigi Tugiteenuste Keskus
1 Inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1 Inimressursi arendamine
1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem Fond: ESF
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem Sihtasutus Innove
1 Inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1 Inimressursi arendamine
1.2 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks Fond: ESF
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1 Inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1 Inimressursi arendamine
1.3 Võrdsed võimalused tööturul Fond: ESF
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
1 Inimressursi arendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
1 Inimressursi arendamine
1.4 Haldussuutlikkuse tõstmine Fond: ESF
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 422.07 KB)
2014-2020.1.1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
(pdf, 1.3 MB, kinnitatud 30.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 393.78 KB)
Eelarve
(xlsx, 20.03 KB)
2014-2020.1.1.2 Karjääriteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine lastele ja noortele Sihtasutus Innove
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine
(pdf, 362.64 KB, kinnitatud 01.04.2020)
Seletuskiri
(pdf, 422.07 KB)
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 390 KB)
2014-2020.1.2.2 Noorsootöötajate koolitus Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 422.07 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Koolide IKT taristu
(pdf, 362.64 KB, kinnitatud 16.03.2020)
Seletuskiri
(pdf, 422.07 KB)
2014-2020.1.3.2 Koolide IKT taristu Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 313.3 KB)
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 274.92 KB)
2014-2020.1.4.2 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 422.07 KB)
2014-2020.1.5.1 Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 422.07 KB)
2014-2020.1.5.2 Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.5.2 Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 418.63 KB)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 422.07 KB)
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
(pdf, 297.42 KB, kinnitatud 11.06.2020)
Seletuskiri
(pdf, 447.23 KB)
2014-2020.1.5.4 Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 416.11 KB)
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.1 Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 432.35 KB)
2014-2020.1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 422.07 KB)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 416.11 KB)
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 198.46 KB)
Eelarve
(xlsx, 16.24 KB)
Tegevuskava 2018
(xlsx, 48.73 KB)
2014-2020.1.6.3 Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Karjäärinõustamise kättesaadavus suurendamine
(pdf, 1.3 MB, kinnitatud 30.10.2018)
Seletuskiri
(pdf, 393.78 KB)
Eelarve
(xlsx, 20.03 KB)
2014-2020.1.6.4 Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Lehed