Sa oled siin

Narva edulood

Toetusi kokku 134 343 343 €
Toetatud projektide arv 707

Edulood (3)

 • Regionaalareng
  Narva kaldapealse promenaadi ehitamine 2.4.0201.12-0031
 • Teadus
  Tartu Ülikooli Narva Kolledž 3.2.0201.09-0004
 • Keskkond
  Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp 2.2.0301.11-0120

Narva kaldapealse promenaadi ehitamine 2.4.0201.12-0031

Mida tehti?

5 003 392,52
Jõekallas on kindlustatud ja korrastatud, tagamaks promenaadiala erosioonikindlust ja esinduslikkust.

Projekti periood

01.03.201218.11.2015

Rakendusüksus või -asutus

Riigi Tugiteenuste Keskus

Narva promenaad kujutab endast korda tehtud ja ligi kilomeeter pikka Narva jõe kaldapealset, mis sai pärast selle korrastustöid täiesti uue ilme.

Projekti tulemused

 • Bastionimüüride osad varisemisohtlikes kohtades on kindlustatud ning promenaadialale on paigaldatud valgustus ja videojärelvalvesüsteem
 • Rajatud on eraldi jalakäigu- ja kergliiklusteed ning juurdepääsuteed sõidukitele, võimaldamaks promenaadi turvaliselt ja mugavalt kasutada nii jalakäijatel, tervisesportlastel kui ka piirivalvel.
 • Avatud on Hahni trepp, mis oli suletud piiri taasloomise ajast
 • Kogu ala on heakorrastatud: paigaldatud on erinevad arhitektuursed väikevormid ja linnamööbel atraktiivse kaasaegse miljöö loomiseks promenaadi külastajatele

Tartu Ülikooli Narva Kolledž 3.2.0201.09-0004

Mida tehti?

7 782 786,05
Tartu Ülikooli Narva Kolledži ehitus

Projekti periood

01.01.200831.12.2012

Rakendusüksus või -asutus

Sihtasutus Archimedes

Narva kolledži uue õppehoone edulugu seisneb ilmselt tema üllatust pakkuvas välisilmes.

Samas on oluline meeles pidada, milleks uus õppehoone ehitati. Narva kolledži üliõpilased ja töötajaid vajasid kaasaegseid töötingimusi, et kolledž saaks jätkata oma põhitegevust. Soojad, ventileeritud, valgustatud õppe-ja tööruumid on elementaarsed, et pakkuda maailmatasemel kõrgharidust. Lisaks oli kolledžil vaja hoonet, mis oleks siiski kohandatud just Narva kolledži tegemiste toetamiseks. Uue õppehoone planeerimise käigus küll aimati, et kolledžist võib kujuneda midagi rohkemat kui ainult kõrghariduskeskus Ida-Virumaal, kuid tegelikult ei osatud oodata sellist tähelepanulainet, mis neid haaras peale uude õppehoonesse kolimist. Tänaseks on Narva kolledžist kindlasti lisaks hariduskeskusele saanud Narva linna kogukonnakeskus, usaldusväärne partner nii Eesti sees kui ka piiride taga.

Projekti tulemused

 • Projekti käigus ehitati Narva vanalinna territooriumile Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppehoone ning sisustati vastavalt kolledži vajadusele. Võrreldes vana õppehoonega sai kolledž juurde väikese, kuni 300 inimest mahutava konverentsikeskuse
 • Mõne auditooriumi võrra suurenes õpperuumide arv ning kolledži ruumides tegutseb tasemel kohvik
 • Kolledžis tahavad oma aega veeta nii üliõpilased kui ka töötajad, ka peale tööpäeva lõppemist. Kolledž pakub selleks mõnusat miljööd ja meeleolu
 • Tänu uuele õppehoonele sai Eesti suuruselt kolmas linn tagasi oma vanalinna. Tõsi, selle vanalinna hooned on küll kõik hävinud, kuid tänu Tartu Ülikooli Narva Kolledži uue õppehoone rajamisele taastas kohalike inimeste meeltes selle teadmise, et siin asus kunagi väga väärikas linnaosa, mis võib veel kord jalule tõusta

Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp 2.2.0301.11-0120

Mida tehti?

286 618,55
Narva Pimeaia looduskaitseliste väärtuste säilitamine

Projekti periood

01.06.201131.12.2014

Rakendusüksus või -asutus

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Projekti eesmärgiks oli 19. sajandil rajatud Pimeaia pargi ajalooliselt kujunenud planeeringu, maastikuilme ja looduskaitseliste väärtuste säilitamine looduskaitse all oleva Väikese Pimeaia ja osaliselt Alumise Pimeaia pargiosade rekonstrueerimise ja külastamist suunava infrastruktuuri renoveerimise kaudu.

Projekti tulemused

 • Pimeaia nahkhiirte inventuur
 • Vanade haigete puude likvideerimine (31 tk), mis olid ohtlikud pargis viibivatele inimestele
 • Pargi treppide ja teede rekonstrueerimine
 • Olemasoleva piirde restaureerimine ja uue paigaldamine
 • Purskkaevu rekonstrueerimine
 • Pargivalgustite paigaldamine
 • Pax bastionil asuva laskeavadega kambri konserveerimine
 • Väikese Pimeaia territooriumi heakorrastamine ja haljastus