Sa oled siin

Avatud taotlusvoorud

Taotlusvooru nimetus Vooru algus- ja lõppaeg Min. ja maks. toetussumma Min. ja maks. toetuse määr % Vastutav rakendusüksus
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.201431.12.2021
Sihtasutus Innove
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused
25.06.201931.08.2023
5 000 100% Sihtasutus Innove
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
21.11.201631.08.2023
5 000 100% Sihtasutus Innove
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
25.06.201931.08.2023
10 000 100% Sihtasutus Innove
1.2.2. ja 1.2.1 Norra väike ja põhiprojektid
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - nutikas õppimine
28.06.201928.10.2019
3 000 / 30 000 85% Sihtasutus Innove
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine
01.01.201931.12.2022
Sihtasutus Innove
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
12.07.201831.08.2022
85% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3)
09.06.201731.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2)
09.06.201731.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
01.10.201431.12.2023
Sihtasutus Innove
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
01.01.201931.12.2022
Sihtasutus Innove
2.2.1 ATV jooksev Väiketoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused)
12.06.201831.12.2019
15 000 / 40 000 85% Sihtasutus Innove
2.2.1 ATV2 Põhitoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused)
01.10.201918.11.2019
50 000 / 300 000 85% Sihtasutus Innove
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine
01.10.201831.05.2021
Sihtasutus Innove
2014-2021.1.2.4.1
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
01.01.201931.12.2022
Sihtasutus Innove
3.2.1 ATV jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine
28.06.201831.12.2021
50 100 / 400 000 85% Sihtasutus Innove
3.2.1 TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
01.03.201731.12.2019
Sihtasutus Innove
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5, 4.2.6 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana); Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
01.01.201931.12.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.2 - Starditoetus
29.03.201931.12.2020
15 000 80% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 - Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes; Ekspordi arendamise tegevused; Ettevõtlusteadlikkus; Turisminõudluse suurendamine; Turismitoodete arenduse juhtimine, Turismiettevõtete ärimudelite arendamine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7.1
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.1
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.2 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.1 - Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019
01.01.201631.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2019-2023
01.09.201931.03.2020
84% Riigi Tugiteenuste Keskus
722
01.06.201531.08.2020
Sihtasutus Archimedes
Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine II
08.10.201908.12.2019
30 000 / 200 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
09.05.201730.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
EE-teadus eeldefineeritud projektid
01.08.201831.12.2021
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus stipendiumifondi toetusskeem (eeldefineeritud)
23.04.201931.08.2022
Sihtasutus Archimedes
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
05.06.201831.12.2020
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid
31.10.202030.09.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II
31.10.202010.10.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Hajaasustuse programm 2019
22.05.201931.12.2019
Riigi Tugiteenuste Keskus
Hasartmängumaksust sotsiaalvaldkonna projektide toetamine (strateegiline partnerlus II voor)
16.09.201931.10.2019
10 001 80% Riigi Tugiteenuste Keskus
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (eelnõustamise läbinutele)
12.11.201831.12.2022
150 000 / 990 000 25% Riigi Tugiteenuste Keskus
Kahepoolsed suhted (HTM)
01.01.201831.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
09.05.201730.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
01.01.201831.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
01.01.201831.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
01.01.201831.01.2025
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) IV
06.05.201906.05.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kergliiklusteede toetus 600120
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
01.01.201928.02.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTE KOOSTÖÖ- JA TEENUSTE OSUTAMISE VÕIMEKUSE TÕSTMINE
01.10.201930.11.2019
8 500 / 25 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel
01.12.201731.12.2020
100 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
26.08.201922.05.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust
26.08.201922.05.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale 2016
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale 600715
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale ja Peipsiveere arenguprogramm
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale VALE
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud (tähtajaga 30.09.2020)
20.02.201930.09.2020
20 000 / 2 000 000 Sihtasutus Archimedes
Peipsiveere arenguprogramm 2019
15.07.201930.04.2020
32 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
Peipsiveere programm 600710/600710A
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Peipsiveere programm 600710/600710A UUS
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Peipsiveere programm VALE
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine
18.09.201931.01.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Personaalmeditsiini arendamine
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Regionaalsete investeeringutoetuste programm 600063B
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Regionaalsete investeeringutoetuste programm 600063B UUS
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine: koostöö ettevõtjatega
01.07.201922.02.2021
100 000 / 300 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa arenguprogramm 2019
13.05.201930.04.2020
32 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa arenguprogramm 600709A/600709
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa arenguprogramm 600709A/600709 UUS
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa arenguprogramm VALE
03.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
SISESTA SIIA UUS VOOR!
01.08.201931.12.2023
Sihtasutus Innove
Tänavavalgustuse taristu renoveerimine III
19.08.201931.10.2019
3 000 000 35% / 80% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Tehniline abi
01.01.201731.12.2026
Tehniline abi
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ERF
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleujutusohu riskide maandamine
03.09.201803.09.2020
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaba
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikesaarte programm 2011/2011A
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikesaarte programm 2011/2011A UUS
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
21.03.201831.07.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Õigusloome kodifitseerimine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Õigusloome arendamine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rakke- ja ekspertrühmad
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mõjude hindamise süsteemi arendamine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mobilitas Pluss
01.01.201531.08.2023
Sihtasutus Archimedes
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
09.05.201631.07.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Strateegilise juhtimine arendamine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
TeaMe +
01.06.201531.08.2020
100% Sihtasutus Archimedes
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.03.201531.12.2020
85% / 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine.
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.2 - Starditoetus
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.3.5, 5.3.6 - Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (2014-2016)
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
9.2.1, 9.2.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
9.1.1, 9.1.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.3, 5.4.4 - Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak.
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kaasamise arendamine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
12.1.4.1 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine
07.01.201531.12.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
18.05.201531.07.2023
85% Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
16.09.201631.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
01.01.201431.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020
01.01.201431.12.2020
200 000 100% Sihtasutus Innove
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.201431.12.2021
Sihtasutus Innove
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
2.1.1 TAT Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine
01.09.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
2.2.1 TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
01.01.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
2.2.2 TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
01.01.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
2.3.1 TAT Kainem ja tervem Eesti
01.09.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
01.08.201431.12.2023
Sihtasutus Innove
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
01.09.201431.03.2022
Sihtasutus Innove
2.7.2 TAT Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine
01.07.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
2.7.3 TAT Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil
01.12.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
01.07.201531.12.2021
Sihtasutus Innove
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
3.1.1 TAT Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
01.08.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
3.1.2 TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
01.12.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
3.1.2,3 TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused
01.09.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
3.2.1 TAT Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
01.11.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste koosvõime loomine
01.10.201530.06.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Biometaani tarbivad gaasibussid
29.02.201601.01.2020
400 000 / 4 000 000 30% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Dora Pluss
01.08.201531.05.2023
Sihtasutus Archimedes
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.201531.10.2023
Sihtasutus Archimedes
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.04.201531.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
01.01.201531.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Veemajandustaristu arendamine
18.05.201531.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RITA
01.01.201531.12.2022
Sihtasutus Archimedes
Soojusmajanduse arengukava koostamine
27.05.201531.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)