You are here

Projects supported

Below you can find information about projects which have been supported by European Union Structural Funds.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Andmehõivemootori loomine ja v5 teenuste üleviimine v6-le 2014-2020.12.03.18-0483
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
04.02.2019 to 18.04.2019
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 71 916 €
Projekti maksumus 71 916 €
Fond: ERDF
Andmehõiverakenduse loomine üleminekuks registripõhisele statistika tegemisele (ADAM) 3.5.0201.10-0101
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
10.08.2010 to 09.08.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 304 999 €
Projekti maksumus 304 999 €
Fond: ERDF
Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1.etapi 1.järk) 2014-2020.12.03.16-0119
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
19.09.2016 to 31.08.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 244 992 €
Projekti maksumus 244 992 €
Fond: ERDF
Efektiivne juhtimine Statistikaameti keskastmejuhtidele 1.0403-0163
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine
30.01.2006 to 15.10.2006
Harju maakond
Tallinn
Toetus 75% 21 142 €
Projekti maksumus 28 189 €
Fond: ESF
eSTATi kasutatavuse analüüs 2014-2020.12.03.16-0134
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
14.03.2017 to 30.09.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 84% 41 987 €
Projekti maksumus 49 985 €
Fond: ERDF
Integreeritud metaandmete haldussüsteemi iMETA loomine 3.5.0201.10-0092
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
09.07.2010 to 31.08.2011
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 188 039 €
Projekti maksumus 188 039 €
Fond: ERDF
ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbesüsteemi) rakendamine Statistikaametis. 3.5.0201.11-0135
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
29.08.2011 to 28.05.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 22 560 €
Projekti maksumus 22 560 €
Fond: ERDF
Juhtimispõhimõtete juurutamine ja väärtuskeskne meeskonnatöö Statistikaametis 1.0403.06-0277
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine
01.04.2007 to 15.10.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 75% 17 032 €
Projekti maksumus 22 710 €
Fond: ESF
Muutuste juhtimine Statistikaametis lähtudes Statistikaameti väärtustest ja strateegiast 1.5.0303.09-0178
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.02.2010 to 31.05.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 4 910 €
Projekti maksumus 5 776 €
Fond: ESF
Personaliseeritud teabekanalite loomine 2014-2020.12.03.18-0327
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
19.10.2018 to 30.09.2019
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 316 350 €
Projekti maksumus 316 350 €
Fond: ERDF
Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REL) metoodika arendamine isiku ning eluruumi tunnuste osas...
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
01.09.2010 to 15.08.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 81,82% 211 036 €
Projekti maksumus 257 933 €
Fond: ESF
Säästev Eesti 21 näitajate metoodiliste lehtede koostamine ja arengu visualiseerimine jätkusuutlikkuse...
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
01.09.2008 to 15.11.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 68,71% 20 130 €
Projekti maksumus 29 295 €
Fond: ESF
Statistikaameti juhtide ja spetsialistide stažeerimine Soome Statistikaameti juures 1.5.0304.09-0150
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.02.2010 to 01.06.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 4 732 €
Projekti maksumus 5 567 €
Fond: ESF
Statistikaameti juhtide ja spetsialistide stažeerimine Taani 1.5.0304.10-0267
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.09.2010 to 23.12.2010
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 11 371 €
Projekti maksumus 13 378 €
Fond: ESF
Statistikaameti protsessijuhtimise töögrupi stažeerimine Itaalia Piedmonte maakonna...
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
12.05.2008 to 11.07.2008
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 14 577 €
Projekti maksumus 17 150 €
Fond: ESF
Statistikaameti sotisaalstatistika integreerimise töögrupi stažeerimine Hollandi Statistikaametite juures 1...
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.10.2012 to 31.03.2013
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 3 064 €
Projekti maksumus 3 605 €
Fond: ESF
Statistikaameti valdkonnajuhtide mentorlus- ja juhendamisoskuste arendamine 1.5.0303.11-0387
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.10.2011 to 31.03.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 6 548 €
Projekti maksumus 7 704 €
Fond: ESF
Statistikatöö automatiseerimine (1.etapp 1.järk) 2014-2020.12.03.16-0110
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
31.08.2016 to 30.05.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 303 665 €
Projekti maksumus 303 665 €
Fond: ERDF
Statistiliste registrite infosüsteemi loomine 3.5.0201.10-0125
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
30.12.2010 to 29.12.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 455 447 €
Projekti maksumus 455 447 €
Fond: ERDF
Statistiliste vaatluste andmekogumise projekt 3.5.0201.10-0099
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
21.06.2010 to 20.06.2012
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 185 216 €
Projekti maksumus 185 216 €
Fond: ERDF
Väärtuste juurutamine Statistikaametis: väärtuspõhine juhtimine ja väärtuspäev 1.5.0303.08-0102
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
01.12.2008 to 30.04.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 85% 24 295 €
Projekti maksumus 28 583 €
Fond: ESF
Veebiplatvormi uuendamine 2014-2020.12.03.18-0473
Loe lähemalt siit
Statistikaamet
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
21.06.2019 to 31.07.2020
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 215 826 €
Projekti maksumus 215 826 €
Fond: ERDF
X-tee teenus(ed) vangiregistri ja Statistikaameti andmekoguga REGREL raames andmete migreerimiseks ja...
Loe lähemalt siit
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)
03.12.2018 to 31.05.2019
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 16 800 €
Projekti maksumus 16 800 €
Fond: ERDF

20.03.2017