You are here

Osale projektis "Praktika toob tööle"

Homseni on võimalik registreeruda projektis "Praktika toob tööle", mis on mõeldud aitama tööturult eemal olnud inimestel tööle naasta.

Ühe erialakoolituse maht on 120 akadeemilist tundi, sisaldades endas nii praktilist kui ka teoreetilist osa. Lisaks pakutakse isiksuse arengut ja ettevõtlikkust soodustavaid koolitusi.

Erialakoolitused, mida projektis pakutakse on: keevitamine, CNC, metalli ja plastimaterjalide töötlemine, tekstiilimaterjalide müügitöö ja veokorralduse juhtimine.

Õppetöö toimub eesti keeles ja koolitusprogrammid on osalejatele tasuta.

Osaleda võivad kõik, kelle tööotsingud on kestnud aasta või kauem (16–24-aastaste puhul 6 kuud) ning kes pole selle aja jooksul olnud hõivatud tööga või sellega võrdsustatud tegevusega.

Registreerimise tähtaeg on 15.09.2016. Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust ja kutsutakse vestlusele.

Õppetöö algab 26. septembril 2016.

Projekt toimub koostöös Sihtasutus Innovega, projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.