You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Fond: ESF
1.3.3.1 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
1.3.3.1 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Sihtasutus Innove
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.4 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Fond: ESF
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3.4.1 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Sihtasutus Innove
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.3 Pikk ja kvaliteetne tööelu
1.3.5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Fond: ESF
1.3.5.1 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Sihtasutus Innove
1.3.5.1 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Sihtasutus Innove
2014-2020.13 Tehniline abi
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.13 Tehniline abi
2014-2020.13.1 Tehniline abi Fond: CF
Seletuskiri
(pdf, 359.99 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 157.1 KB)
2014-2020.13.1.1 Tehniline abi (ERF) Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 359.99 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 157.1 KB)
2014-2020.13.1.2 Tehniline abi (ÜF) Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Fond: ESF
1.4.1.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Sihtasutus KredEx
1.4.1.1 Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm Sihtasutus KredEx
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.2 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus Fond: ESF
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus Sihtasutus KredEx
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.3 Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm Fond: ESF
1.4.3.1 Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.4 Turismi teadlikkus- ja koolitusprogramm Fond: ESF
1.4.4.1 Turismi teadlikkus- ja koolitusprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.5 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Fond: ESF
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.6 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Fond: ESF
1.4.6.1 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.4.6.1 Teadmiste ja oskuste arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.7 Arendustöötajate kaasamise toetus Fond: ESF
1.4.7.1 Arendustöötajate kaasamise toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.4 Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks
1.4.8 Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm Fond: ESF
1.4.8.1 Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5 Suurem haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Fond: ESF
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
03.01.2013 (muudetud)
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigikantselei
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
29.10.2013 (muudetud)
Riigikantselei
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigikantselei
Seletuskiri
(rtf, 419.55 KB)
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
13.01.2014 (muudetud)
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine
21.12.2010 (muudetud)
Riigikantselei
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.1.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5 Suurem haldusvõimekus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.5 Suurem haldusvõimekus
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Fond: ESF
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus

Pages