You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
2014-2020.8.1 Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine Fond: CF
lisa_1.pdf
(pdf, 389.31 KB)
lisa_2.pdf
(pdf, 192.56 KB)
2014-2020.8.1.9 Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
2014-2020.8.2 Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks Fond: CF
Seletuskiri
(docx, 65.94 KB)
2014-2020.8.2.1 Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 65.94 KB)
2014-2020.8.2.1 Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 656.63 KB)
2014-2020.8.2.2 Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 656.63 KB)
2014-2020.8.2.2 Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 456.43 KB)
2014-2020.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.1.1-9.1.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.9.1.2 Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
9.1.1-9.1.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
2014-2020.9.2 Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 469.46 KB)
2014-2020.9.2.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.2.1-9.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 96.77 KB)
2014-2020.9.2.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.2.1-9.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 469.46 KB)
2014-2020.9.2.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.2.1-9.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Fond: ESF
1.1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.1.1 Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.2 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Fond: ESF
Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2008.a käskkiri nr 718
(pdf, 236.44 KB, kinnitatud 19.03.2012)
1.1.2.1 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.2.1 Noorsootöö kvaliteedi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.3 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Fond: ESF
1.1.3.1 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.3.1 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.4 Keeleõppe arendamine Fond: ESF
1.1.4.1 Keeleõppe arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.4.1 Keeleõppe arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.5 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Fond: ESF
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.5.1 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.6 Täiskasvanuhariduse arendamine Fond: ESF
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine
19.03.2012 (muudetud)
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.6.1 Täiskasvanuhariduse arendamine
08.04.2015 (muudetud)
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.7 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Fond: ESF
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.8 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine Fond: ESF
1.1.8.1 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine Sihtasutus Innove
1.1 Elukestev õpe
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
1.1 Elukestev õpe
1.1.9 Keskkonnahariduse arendamine Fond: ESF
1.1.9.1 Keskkonnahariduse arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
lisa_1_jl_1.pdf
(pdf, 121.81 KB)
lisa_2_jl.pdf
(pdf, 62.39 KB)
lisa_3_jl.pdf
(pdf, 465.95 KB)
lisa_4_jl_1.pdf
(pdf, 298.92 KB)
1.1.9.1 Keskkonnahariduse arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
2014-2020.11.1 Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 253.17 KB)
2014-2020.11.1.1 Telekommunikatsiooni taristu uuendamine ja uue rajamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
2014-2020.11.2 Nutika teenuste taristu arendamine Fond: ERDF
Nutikas teenuste taristu arendamine- investeeringute kavad
(pdf, 401.53 KB, kinnitatud 09.02.2019)
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Pages