You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.1 Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine Fond: ERDF
2014-2020.5.1.1 Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 28.2 KB)
2014-2020.5.1.1 Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 355.92 KB)
2014-2020.5.1.2 Starditoetus Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 86.91 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 516.6 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 72.29 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 61.38 KB)
2014-2020.5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 462.47 KB)
5.1.7_tart_lisa_1.xlsx
(xlsx, 12.57 KB)
2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 761.26 KB)
2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 139.67 KB)
2014-2020.5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 274.33 KB)
2014-2020.5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.2 Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamine Fond: ERDF
Ekspordi krediidikindlustuse leping
(docx, 38.28 KB, kinnitatud 21.12.2015)
2014-2020.5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Laenude- ja tagatiste leping
(pdf, 1.56 MB, kinnitatud 12.12.2018)
2014-2020.5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Fondi Leping
(docx, 116.97 KB, kinnitatud 01.03.2016)
2014-2020.5.2.2 Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.3 Loomemajanduse arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 282.52 KB)
2014-2020.5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused, mis on leitavad 5.3.1 alt
Vaata lähemalt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused, mis on leitavad 5.3.1 alt
Vaata lähemalt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 276.1 KB)
2014-2020.5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused, mis on leitav 5.3.1 alt
Vaata lähemalt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.4 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused, mis on leitav 5.3.1 alt
Vaata lähemalt
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 355.16 KB)
2014-2020.5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
5.3.5-5.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.3.6 Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
5.3.5-5.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Fond: ERDF
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
(pdf, 419.37 KB, kinnitatud 25.01.2016)
Seletuskiri
(pdf, 453.58 KB)
2014-2020.5.4.1 Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine Vaata lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 317.16 KB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 515.57 KB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(rtf, 1.44 MB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 681.98 KB)
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
5.4.3-5.4.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)
5.4.3-5.4.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
(pdf, 672.12 KB, kinnitatud 12.05.2020)
Seletuskiri
(docx, 77.79 KB)
2014-2020.5.4.5 Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
Avatud
(20.05.2020)
Riigi Tugiteenuste Keskus
5 Tehniline abi
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
5 Tehniline abi
5.1 Programmi juhtimine ja rakendamine Fond: ERDF
5.1.1 Programmi juhtimine ja rakendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
5 Tehniline abi
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
5 Tehniline abi
5.2 Informeerimine, avalikustamine ja arvutiseerimine Fond: ERDF
5.2.1 Informeerimine, avalikustamine ja arvutiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.6 Energiatõhusus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses Fond: CF
Seletuskiri
(pdf, 830.63 KB)
2014-2020.6.1.1 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Pages