You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.1.2 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.1.4 Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
TeaMe+ toetuse andmise tingimused
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks Fond: ERDF
Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.2.1 Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.2.2 Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 985.95 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 526.62 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 201.53 KB)
2014-2020.4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Nõudluspoole poliitikad käskkiri
(pdf, 489.95 KB, kinnitatud 28.09.2015)
Seletuskiri
(pdf, 348.71 KB)
2014-2020.4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 852.64 KB)
2014-2020.4.2.6 Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 645.77 KB)
2014-2020.4.2.7 Maavarade uurimiseks ja kasutamiseks vajaliku teadus- ja arendustöö tugitegevuste läbiviimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.3 Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 59.35 KB)
2014-2020.4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine
Suletud
(
15.08.2018 to 30.06.2019
)
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 720.72 KB)
2014-2020.4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine
Suletud
(
29.08.2018 to 30.06.2019
)
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine
(pdf, 363.41 KB, kinnitatud 23.03.2020)
Seletuskiri
(pdf, 70.06 KB)
2014-2020.4.3.2 Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine
(pdf, 363.6 KB, kinnitatud 23.03.2020)
Seletuskiri
(docx, 29.98 KB)
2014-2020.4.3.3 Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 46.06 KB)
2014-2020.4.3.4 Energia- ja ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 808.79 KB)
2014-2020.4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine
4.3.5 ja 4.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 20.44 KB)
2014-2020.4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine
4.3.5 ja 4.3.6 reguleerib sama õigusakt
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.4 Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 613.99 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 90.44 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 734.63 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 523.12 KB)
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.5 IKT programm Fond: ESF
IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine
(pdf, 358.11 KB, kinnitatud 29.07.2020)
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.4.5.1 IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.1 Transpordi infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
4.1.1 Transpordi infrastruktuuri arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.2 Keskkonna-infrastruktuur Fond: ERDF
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.3 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine Fond: ERDF
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine Sihtasutus Innove
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.4 Haiglavõrgu reorganiseerimine Fond: ERDF
4.4.1 Haiglavõrgu reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.5 Infoühiskonna arendamine Fond: ERDF
4.5.1 Infoühiskonna arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
4 Infrastruktuur ja kohalik areng
4.6 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng Fond: ERDF
4.6.1 Kohalik sotsiaal-majanduslik areng Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Pages