You are here

Ongoing calls for proposals

Below, you will find information about open calls for applications in which you can participate in order to carry out your project with help from European Structural and Investment Funds.

Name of the call for applications Start and end of the call for applications Minimum and maximum aid Minimum and maximum aid rate % Responsible final beneficiary
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.2014 to 31.12.2021
Sihtasutus Innove
1.2.1 ATV2 Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
21.11.2016 to 31.08.2023
5 000 100% Sihtasutus Innove
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
12.07.2018 to 31.08.2022
85% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3)
09.06.2017 to 31.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2)
09.06.2017 to 31.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
01.10.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus Innove
2.2.1 ATV jooksev Väiketoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused)
12.06.2018 to 31.12.2019
15 000 / 40 000 85% Sihtasutus Innove
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine
01.10.2018 to 31.05.2021
Sihtasutus Innove
2014-2021.1.2.4.1
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.2.1 ATV jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine
28.06.2018 to 31.12.2021
50 100 / 400 000 85% Sihtasutus Innove
3.2.1 TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
01.03.2017 to 31.12.2019
Sihtasutus Innove
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele)
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana)
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5, 4.2.6 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana); Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 - Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes; Ekspordi arendamise tegevused; Ettevõtlusteadlikkus; Turisminõudluse suurendamine; Turismitoodete arenduse juhtimine, Turismiettevõtete ärimudelite arendamine
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
01.01.2019 to 31.12.2023
100% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.2 - Starditoetus
29.03.2019 to 31.12.2020
15 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7.1
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.1
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.2 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.1 - Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
01.01.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019
01.01.2016 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 (peale 01.09. esitatud projektid)
03.09.2018 to 31.03.2019
10 000 84% Riigi Tugiteenuste Keskus
722
01.06.2015 to 31.08.2020
Sihtasutus Archimedes
Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil 2019/1
16.04.2019 to 03.05.2019
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
09.05.2017 to 30.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
05.06.2018 to 31.12.2020
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud II - suurprojektid
15.08.2018 to 30.06.2019
200 001 / 2 000 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid I
29.08.2018 to 30.06.2019
200 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
HOOLDEKODUDES ENERGIATÕHUSUSE JA TAASTUVENERGIA KASUTUSE EDENDAMINE II voor
18.10.2018 to 30.04.2019
70% Riigi Tugiteenuste Keskus
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (eelnõustamise läbinutele)
12.11.2018 to 31.12.2022
150 000 / 990 000 25% Riigi Tugiteenuste Keskus
Kahepoolsed suhted (HTM)
01.01.2018 to 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
09.05.2017 to 30.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
01.01.2018 to 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
01.01.2018 to 31.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
01.01.2018 to 31.01.2025
KESKVALITSUSE HOONETES ENERGIATÕHUSUSE PARANDAMINE
25.03.2019 to 24.05.2019
Riigi Tugiteenuste Keskus
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel
01.12.2017 to 31.12.2020
100 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud (tähtajaga 30.09.2020)
20.02.2019 to 30.09.2020
20 000 / 2 000 000 Sihtasutus Archimedes
Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine (II voor)
21.02.2019 to 26.08.2019
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
SISESTA SIIA UUS VOOR!
01.08.2019 to 31.12.2023
Sihtasutus Innove
Tehniline abi
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi
01.01.2017 to 31.12.2026
Tehniline abi ERF
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleujutusohu riskide maandamine
03.09.2018 to 03.09.2020
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaba
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikesaarte programm 2019
25.02.2019 to 18.04.2019
130 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
21.03.2018 to 01.03.2021
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Õigusloome kodifitseerimine
19.12.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Õigusloome arendamine
19.12.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rakke- ja ekspertrühmad
19.12.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine
03.08.2015 to 31.08.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Mõjude hindamise süsteemi arendamine
19.12.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mobilitas Pluss
01.01.2015 to 31.08.2023
Sihtasutus Archimedes
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
09.05.2016 to 29.07.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine
01.07.2015 to 29.10.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Strateegilise juhtimine arendamine
19.12.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
19.12.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
TeaMe +
01.06.2015 to 31.08.2020
100% Sihtasutus Archimedes
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.03.2015 to 31.12.2020
85% / 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine.
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.2 - Starditoetus
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.3.5, 5.3.6 - Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (2014-2016)
01.01.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
9.2.1, 9.2.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks
01.01.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
9.1.1, 9.1.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
01.01.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.3, 5.4.4 - Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud
01.01.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak.
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
01.01.2014 to 31.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
01.01.2014 to 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.01.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kaasamise arendamine
19.12.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
12.1.4.1 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus
01.01.2014 to 31.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine
30.05.2016 to 30.09.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine
07.01.2015 to 31.12.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
18.05.2015 to 01.07.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
16.09.2016 to 31.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
01.01.2014 to 31.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020
01.01.2014 to 31.12.2020
200 000 100% Sihtasutus Innove
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.2014 to 31.12.2021
Sihtasutus Innove
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
2.1.1 TAT Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine
01.09.2014 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.2.1 TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
01.01.2015 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.2.2 TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
01.01.2015 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.2.3 TAT Tugiteenus vanglast vabanejatele
01.03.2014 to 31.03.2019
Sihtasutus Innove
2.3.1 TAT Kainem ja tervem Eesti
01.09.2014 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
01.08.2014 to 31.12.2023
Sihtasutus Innove
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
01.09.2014 to 31.03.2022
Sihtasutus Innove
2.7.2 TAT Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine
01.07.2015 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.7.3 TAT Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil
01.12.2014 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
01.07.2015 to 31.12.2021
Sihtasutus Innove
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
01.01.2014 to 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
01.01.2014 to 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
01.01.2014 to 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
3.1.1 TAT Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
01.08.2015 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
3.1.2 TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
01.12.2014 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
3.1.2,3 TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused
01.09.2014 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
3.2.1 TAT Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
01.11.2014 to 31.12.2020
Sihtasutus Innove
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.2014 to 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste koosvõime loomine
01.10.2015 to 30.06.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Biometaani tarbivad gaasibussid
29.02.2016 to 01.01.2020
400 000 / 4 000 000 30% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Dora Pluss
01.08.2015 to 31.05.2023
Sihtasutus Archimedes
E-residentidele suunatud avalike teenuste arendamine
24.08.2015 to 29.02.2020
500 000 Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.2015 to 31.10.2023
Sihtasutus Archimedes
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.04.2015 to 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
01.01.2015 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Veemajandustaristu arendamine
18.05.2015 to 31.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
01.01.2014 to 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RITA
01.01.2015 to 31.12.2022
Sihtasutus Archimedes
Soojusmajanduse arengukava koostamine
27.05.2015 to 31.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

29.09.2016