Toetuse saajate otsing

Toetuse saajate otsingumootor annab ülevaate kõikidest struktuurivahendite abil ellu viidud projektidest. Andmed pärinevad EL struktuuritoetuste riiklikust registrist ning otsingumootor täiendab oma baasi 1 kord ööpäevas. Otsi nupu aktiveerimiseks tee esmalt otsingukriteeriumite valik. NB! Kui soovid näha ka pooleli olevaid projekte, jäta projekti lõpu kuupäeva lahter tühjaks.


 Nimetus peab olema vähemalt 3 tähemärki pikk


(pp.kk.aaaa)

Toetuse saaja: Statistikaamet

Projekt Toetuse suurus Rakendusüksus Projekti periood
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Statistikaameti protsessijuhtimise töögrupi stažeerimine Itaalia Piedmonte maakonna statistikaorganisatsiooni CSI-Piedmonte juures 16 071 Rahandusministeerium 09.05.2008 - 04.11.2008
2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine Statistikatöö automatiseerimine (1.etapp 1.järk) 303 664 Riigi Infosüsteemi Amet 30.08.2016 - ...
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Statistikaameti sotisaalstatistika integreerimise töögrupi stažeerimine Hollandi Statistikaametite juures 5 555 Rahandusministeerium 02.06.2012 - 23.04.2013
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Muutuste juhtimine Statistikaametis lähtudes Statistikaameti väärtustest ja strateegiast 4 909 Rahandusministeerium 24.01.2010 - 27.05.2010
1.5.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Säästev Eesti 21 näitajate metoodiliste lehtede koostamine ja arengu visualiseerimine jätkusuutlikkuse näidikulaua abil - riigi, maakonna ja kohaliku omavalitsuse tasandil 26 331 Rahandusministeerium 16.10.2008 - 15.02.2010
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Statistikaameti juhtide ja spetsialistide stažeerimine Soome Statistikaameti juures 4 980 Rahandusministeerium 28.01.2010 - 24.08.2010
3.5.2 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Integreeritud metaandmete haldussüsteemi iMETA loomine 196 434 Riigi Infosüsteemi Amet 23.07.2010 - 06.10.2011
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Statistikaameti valdkonnajuhtide mentorlus- ja juhendamisoskuste arendamine 6 977 Rahandusministeerium 18.05.2011 - 08.06.2012
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Väärtuste juurutamine Statistikaametis: väärtuspõhine juhtimine ja väärtuspäev 24 295 Rahandusministeerium 26.11.2008 - 03.08.2009
3.5.2 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Andmehõiverakenduse loomine üleminekuks registripõhisele statistika tegemisele (ADAM) 310 216 Riigi Infosüsteemi Amet 30.08.2010 - 10.02.2012
1.5.1 Avaliku sektori asutuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimise tõstmine Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REL) metoodika arendamine isiku ning eluruumi tunnuste osas ning neid tunnuseid sisaldavate registrite kvaliteedi ja koostoime analüüs 230 081 Rahandusministeerium 22.09.2010 - 08.10.2013
3.5.2 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Statistiliste vaatluste andmekogumise projekt 185 215 Riigi Infosüsteemi Amet 25.07.2010 - 02.06.2011
3.5.2 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu Statistiliste registrite infosüsteemi loomine 463 601 Riigi Infosüsteemi Amet 30.12.2010 - 26.11.2012
1.5.3 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine Statistikaameti juhtide ja spetsialistide stažeerimine Taani 12 115 Rahandusministeerium 30.04.2010 - 28.01.2011
5.2.4 Soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaal Eeldef. projekt: statistikaamet 227 762 Rahandusministeerium Norra RÜ 31.05.2013 - ...
1.4 Haldussuutlikkuse tõstmine Efektiivne juhtimine Statistikaameti keskastmejuhtidele 21 141 Rahandusministeerium 09.03.2006 - 05.01.2007
3.5.2 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbesüsteemi) rakendamine Statistikaametis. 22 560 Riigi Infosüsteemi Amet 07.10.2011 - 08.08.2012
1.4 Haldussuutlikkuse tõstmine Juhtimispõhimõtete juurutamine ja väärtuskeskne meeskonnatöö Statistikaametis 17 032 Rahandusministeerium 24.11.2006 - 01.10.2007
Kokku: 6 Kokku: 18 Kokku: 2 078 939


Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge