Rakendusasutuste kontaktid

RAKENDUSASUTUS
KONTAKT TELEFON KODULEHT
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Andres Võrang

Kadri Tonka

6256390

6256493

 www.mkm.ee
Haridus- ja Teadusministeerium Asso Ladva
7350153  www.hm.ee
Keskkonnaministeerium Liina Laastik 6262985  www.envir.ee
Sotsiaalministeerium Kertu Pöial 6269187  www.sm.ee
Rahandusministeerium (regionaalvaldkond) Katrin Orgusaar 6113105  www.rahandusministeerium.ee
Rahandusministeerium (Suurema haldusvõimekuse prioriteetne suund) Urmo Merila 6113719  www.avalikteenistus.ee

Kultuuriministeerium  (alates perioodist 2014-2020)

Eduard Odinets 6282208 www.kul.ee
Riigikantselei (alates perioodist 2014-2020) Merilin Truuväärt 6935222 www.riigikantselei.ee

 Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge