Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fond (European Regional Development Fund, lühidalt ERF) pakub liikmesriikidele toetust, et ühtlustada erinevate piirkondade arengut ning tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust Euroopa Liidus.

Fond rahastab järgmisi tegevusi:

Toetus Eestile ERF-ist oli aastatel 2004-2006 3,64 miljardit Eesti krooni ning käimasoleval eelarveperioodil 2007-2013 on toetussumma 1,86 miljardit eurot (29,11 miljardit Eesti krooni).