Euroopa Liidu regionaalpoliitika

Regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul.

Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on struktuurifondid, neile lisandub  Ühtekuuluvusfond (ÜF).

Regionaalpoliitika edendamisse investeerib Euroopa Komisjon märkimisväärselt suuri summasid. Perioodil 2000-2006 suunati regionaalpoliitikasse 34,4% EL eelarvest, aastatel 2007-2013 aga hõlmab regionaalpoliitika 36% Euroopa Komisjoni eelarvelistest vahenditest. Eestile on aastatel 2007 – 2013 struktuuritoetusena ette nähtud kokku 3,40 miljardit eurot (53,3 miljardit krooni).

Lisaks struktuuritoetusele pakub Euroopa Liit toetust põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas ning Euroopa territoriaalseks koostööks, ent nimetatud toetust arvestatakse eraldi.

Ülevaatlik tabel:

Eesmärgid

Struktuuritoetus

Ühtsus

ERF

ESF

ÜF

Regionaalne konkurents ja tööhõive

ERF

ESF

 

Euroopa territoriaalne koostöö

ERF

 

 

 Allikas: EL infoportaalSaada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge