Korraldusasutus

EL struktuuritoetuse korraldusasutuse poolsed kontaktid:

Postiaadress: Rahandusministeerium, Endla 13, Tallinn
E-post: info at fin dot ee 
Meediapäringud: press at fin dot ee
Kontaktnumber: +372 611 3741

 

Teised struktuuritoetustega seotud asutused

Rakendusasutused
Rakendusasutused vastutavad meetmete väljatöötamise eest
Rakendusüksused
Need asutused tegelevad taotlusvoorude läbiviimisega. Rakendusüksused on otseseks kontaktiks toetuse saajale.
Maakondlikud arenduskeskused
Maakondlikud arenduskeskused pakuvad baasteenuste osas tasuta nõustamisteenust ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
Erakonsultandid
Erakonsultandid pakuvad tasulisi nõustamis- ning projektitaotluste ettevalmistamise teenuseid
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge